WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Об’єкт адміністративного проступку у сфері оподаткування - Реферат

Об’єкт адміністративного проступку у сфері оподаткування - Реферат

податкова міліція належить до правоохоронних органів [2; 24, С. 10-11]. Адміністративно-юрисдикційна діяльність податкової міліції як правоохоронного органу характеризується такими рисами:
- початок діяльності у кожному випадку повинен мати привід - повідомлення про вчинення проступку або необхідність його попередження. У всіх інших випадках податкова міліція не вправі втручатися в життя громадян, у діяльність інших державних органів, державних, громадських, приватних організацій;
- податкова міліція здійснює свою діяльність винятково на підставі закону і відповідно до закону, а в певних випадках - і в чітко визначеній процесуальній формі. Порушення вимог закону, допущене в процесі правоохоронної діяльності, є саме по собі правопорушенням, що тягне дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність;
- адміністративно-юрисдикційну діяльність можуть здійснювати особи, які перебувають на службі, мають спеціальну, найчастіше юридичну підготовку. Присвоєння іншими особами права здійснювати таку діяльність є недопустимим;
- рішення податкової міліції у всіх випадках є заходом юридичного впливу, який ґрунтується на законі, та пов'язане з певними обставинами здійснення діяння, що призвело до втручання цього органу. Порушення такої вимоги тягне за собою скасування прийнятого рішення, а іноді і відповідальність посадової особи, яка його прийняла;
- законні та обґрунтовані рішення, прийняті податковою міліцією, належать до обов'язкового виконання посадовими особами та громадянами. Невиконання рішень накладає на правопорушника додаткові санкції;
- всі рішення податкової міліції, пов'язані з адміністративними проступками у сфері оподаткування, що суттєво впливають на права та свободи громадян або стосуються інтересів держави, державних, громадських та приватних організацій, можуть бути оскаржені в установленому законом порядку;
- податкова міліція виконує такі функції: конституційного контролю, юрисдикційну, попередження злочинів та інших правопорушень.
Що стосується функції контролю, можна зазначити, що податкова міліція здійснює податковий як один з видів фінансового контролю (про зміст фінансового контролю додатково див. 9; 25; 26). Податкова міліція контролює своєчасність сплати та правильність обчислення податків та інших обов'язкових платежів у бюджет та в установлених законом випадках - позабюджетні фонди. У процесі здійснення контрольної діяльності, згідно з Указом Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підпри-ємницької діяльності", податкова міліція має право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності - стосовно сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) до бюджетiв і державних цільових фондів, неподаткових платежiв.
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки. По-перше, при сплаті податку відбувається перехід права власності, повного фінансово-господарського відання чи управління на суму сплачених коштів. По-друге, аналіз чинного законодавства та положень теорії права, здобутків вчених з фінансового права дозволяє зробити висновок про те, що податкову міліцію слід віднести до правоохоронних органів. Як правоохоронний орган, до його компетенції повинні належати повноваження, які дозволяють здійснювати охоронну функцію у сфері оподаткування. Крім того, податкова міліція є й органом контролю, який має повноваження у сфері податкового контролю. До суспільних відносин, які є об'єктом охоронної та контрольної діяльності, належать суспільні відносини, які виникають у процесі встановлення, введення податків і платежів податкового характеру, справляння податків. Платіж податкового характеру має дві обов'язкові ознаки: наявність особливих правових режимів утворення та спрямованість на задоволення державних потреб шляхом використання відповідних надходжень на підставах та у порядку, визначеному чинним законодавством. Таке використання може мати часткове цільове призначення. Об'єктом адміністративного проступку може бути вище визначена сфера суспільних відносин.
Література:
1. Роздайбіда А.В. Податкове правопорушення як підстава адміністративної відповідальності: Дис.... канд. юрид. наук. 12.00.07. - Ірпінь, 2003. - 190 с.
2. Сараскіна Т.В. Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції в Україні: Дис... канд. юрид. наук. - Харків, 2000. - 189 с.
3. Комзюк А.Т. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. доц. А.Т. Комзюка. - 2-е вид., перероб. і доп. - Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. - 99 с.
4. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов'язкових платежів. - К.: "ЕксОб", 2003. - 280с.
5. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003 № 889-ІV // Урядовий кур'єр. - 2003. - 12 липня. - № 127.
6. Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР. Правовые вопросы. - М.: Юридическая литература,1973.
7. Толстопятенко Г.П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование. - М.: НОРМА, 2001.
8. Финансовое право: Учебник / Под ред. проф. О. Горбуновой. - М.: Юристъ, 1996.
9. Финансовое право: Учебник / Под ред. проф. Н.И. Химичёвой. - М.: Издательство "БЕК", 1997. - 525 с.
10. Воротіна Н.В. Теоретичні питання податкового законодавства України:Автореф. дис... канд. юрид. наук. - К., 1996.
11. Про створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи: постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року за № 898 // Урядовий кур'єр. - 1996. - № 171-172. - 12 вересня.
12. Про порядок погашення зобов'язань платників податків між бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України // Урядовий кур'єр. - 2001. - № 33.
13. Про систему оподаткування: Закон України від 25 червня 1991 року в редакції від 18 лютого 1997 року № 77/97-ВР // Закони України. - К.,1997. - Т. 12. - С. 76-84.
14. Фінансове право: Підручник / Відп. ред. Л.К. Воронова. - Харків, 1998.
15. Крисоватий А.І. Податкові системи зарубіжних країн: Навч. посіб. - Тернопіль, 2001.
16. Кучерявенко Н.П. Правовая природа налога // Финансове право. - 2001. - № 2. - С. 6.
17. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 року № 727 (у ред. від 28 червня 1999 р. № 746/99) // Офіційний вісник України. - 1999. - № 26.
18. Конституція України: Основний Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.
19. Про державну податкову службу в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 15. - Ст. 84.
20. Про внесення змін до Закону України про державну податкову службу в Україні: Закон України // Офіційний вісник України. - 1998. - № 6. - Ст. 210.
21. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 36. - Ст. 275.
22. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про співробітництво і взаємодопомогу з питань додержання податкового законодавства: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 36. - Ст. 322.
23. Алексеев С.С. Государство и право. - М.: Юр. лит., 1994.
24. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник / Под ред. засл. деятеля науки Рос. Федерации, д-ра юр. наук, проф. В.П. Божьева. - М.: СПАРТАК, 1996. - 286 с.
25. Грачева Е.Ю. Финансовое право: схемы, комментарии: Учебное пособие. - М.: Юриспруденция, 1999. - 96 с.
26. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. - 407 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...