WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості правового регулювання інвестування за межі України - Реферат

Особливості правового регулювання інвестування за межі України - Реферат

підприємства;
o клопотання регіонального управління Національного банку України;
o нотаріально завірені та легалізовані довідки аудиторських організацій щодо фінансового стану уповноваженого банку та іноземного банку (підприємства) на останню звітну дату;
o висновок щодо фінансового стану іноземного банку (підприємства) подається однією з аудиторських організацій, яка визнана Національним банком України як така, що має право здійснювати аудиторську перевірку діяльності нерезидентів - юридичних та фізичних осіб.
o легалізовану копію законодавства конкретної країни щодо, порядку участі іноземних юридичних осіб у капіталі банків і підприємств.
У випадках, коли законодавство конкретної країни передбачає подання інших документів, нотаріально завірені копії цих документів додатково подаються до Національного банку України (мовою країни інвестицій та завіреним текстом українською мовою).
У випадку придбання уповноваженим банком за кордоном і в Україні будь-яких майнових прав (в тому числі акцій, облігацій та інших цінних паперів іноземних держав, фірм, банків тощо, деномінованих у іноземній валюті) та прав інтелектуальної власності, до Національного банку України подаються легалізовані відомості стосовно:
1) емітентів цінних паперів, умови придбання та гарантії забезпечення цінних паперів;
2) власників і щодо правового статусу майнових прав і прав інтелектуальної власності.
Підставами для відмови від видачі індивідуальної ліцензії можуть бути:
1) незадовільний фінансовий стан уповноваженого банку;
2) невідповідність документів, поданих уповноваженим банком, вимогам чинного законодавства України та нормативних документів Національного банку України;
3) порушення або можливе порушення у зв'язку з інвестицією встановлених Національним банком України економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків;
4) невиконання вимог Національного банку України щодо забезпечення функцій банківського нагляду за операціями своїх клієнтів;
5) рішення відповідних органів (Міністерства економіки України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України тощо) щодонеможливості чи економічної та геополітичної недоцільності здійснення уповноваженими банками інвестицій у конкретну країну;
6) заборони або обмеження щодо іноземних інвестицій, передбачені діючим законодавством країни інвестицій;
7) відсутність у законодавстві країни інвестицій правових гарантій щодо недоторканості іноземних інвестицій та безперешкодної їх репатріації;
8) стан платіжного балансу України як в цілому, так і в розрізі окремих країн світу;
9) інші підстави, передбачені чинним законодавством України та нормативними документами Національного банку України.
Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19 лютого 1993 р. за № 15-93. Національний банк України надає індивідуальні ліцензії на відкриття резидентами України рахунків у іноземній валюті. Національний банк України, відповідно до положень Декрету встановлює порядок отри-мання та перереєстрації ліцензій на відкриття резидентами України рахунків в іноземних банках.
Індивідуальні ліцензії на право відкриття та використання рахунків в іноземних банках надані Національним
банком України суб'єктам господарської діяльності України, діють тільки протягом одного року від дня підписання ліцензії.
Надані Національним банком України індивідуальні ліцензії на право відкриття та використання резидентами рахунків в іноземних банках можуть бути продовжені шляхом перереєстрації.
Для надання та перереєстрації індивідуальної ліцензії резиденти зобов'язані подати до управління валютного контролю та ліцензування документи, зазначені нижче;
o лист-звернення на ім'я заступника Голови Правління Національного банку України із зазначенням і представленням:
o назви та юридичної адреси іноземного банку, де відкритий або має бути відкритий валютний рахунок;
o з номера рахунку та найменуванням валюти, в якій відкритий валютний рахунок (у разі перереєстрації);
o обгрунтування потреби надання індивідуальної ліцензії Національного банку України на користування рахунком за межами України;
o оригіналу індивідуальної ліцензії Національного банку України на право відкриття та використання рахунків в іноземних банках, що був чинним минулого року (за перереєстрації);
o клопотання регіонального управління Національного банку України щодо відкриття підприємству рахунку з визначенням неможливості здійснення розрахунків через установи комерційних банків з причини відсутності їх кореспондентських рахунків у банках відповідної країни або інші поважні причини;
o висновок регіонального управління Національного банку України стосовно дотримання резидентом вимог індивідуальної ліцензії за минулий рік (за перереєстрації);
У разі, якщо рахунок в іноземній банківській установі відкритий чи відкривається філії (представництву) резидента України, резиденти додатково до перелічених документів зобов'язані подати легалізовані копії реєстраційних та установчих документів філії (представництва) за кордоном.
Клопотання регіональних управлінь Національного банку України за перереєстрації підприємств морського, річкового, залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту резидентів України повинні надаватися тільки за умови подання цими підприємствами довідок щодо розмірів витрат коштів із закордонних рахунків (окремо за кожним рахунком) у цілому за минулий рік.
Перереєстрована чи надана індивідуальна ліцензія на відкриття та використання рахунків в іноземних банках надає резиденту України право виконувати тільки ті валютні операції, які передбачені умовами ліцензії та з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Режим надходження та використання валютних коштів на вказаний в індивідуальній ліцензії рахунок визначається умовами індивідуальної ліцензії.
Вимоги щодо термінів та обсягів подання резидентом звітності стосовно валютних операцій, визначаються регіональним управлінням Національного банку України, на яке покладено контроль за умовами дії цієї індивідуальної ліцензії.

 
 

Цікаве

Загрузка...