WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Можливість використання результатів оперативно-розшукової діяльності при виявленні та розслідуванні податкових злочинів - Реферат

Можливість використання результатів оперативно-розшукової діяльності при виявленні та розслідуванні податкових злочинів - Реферат

документів і предметів, а також даних, зафіксованих на різних носіях інформації [10, С. 129].
Не можна не зазначити той факт, що у період визначення готовності матеріалів до реалізації, тобто на стадії прийняття рішення про порушення кримінальної справи, виникають проблеми взаємодії слідчих і оперативних працівників. До цих проблем можна віднести такі [10, С. 129]:
- обсяг і важливість матеріалів оперативно-розшукової діяльності, які надаються слідчому для ознайомлення;
- момент, з якого доцільно ознайомити з матеріалами, отриманими у результаті проведення оперативно-розшукових заходів;
- усунення або узгодження різних думок, що виникають між слідчим і оперативним підрозділом податкової міліції;
- вибір слідчих дій і оперативно-розшукових заходів при складанні плану оперативно-розшукових заходів щодо реалізації та порушення кримінальної справи;
- матеріально-технічне та фінансове забезпечення.
Крім того, як зазначають О.М. Бандурка та О.В. Горбачев [11, С. 92], виділяються залежно від ступеня інформованості про суттєві ознаки злочину такі ситуації:
- повна інформованість про факти скоєння злочинів і про осіб, які їх вчинили;
- інформованість лише про деякі злочини, скоєні певною особою або злочинною групою;
- повна інформованість про подію злочину та осіб, які їх вчинили, за умови, що місце перебування останніх невідоме;
- досить повна інформованість про подію злочину за відсутності даних про осіб, причетних до його вчинення;
- інформованість про подію, кримінально-правова кваліфікація якої ускладнена.
Таким чином, можна зробити висновок, що ознайомлення слідчого з матеріалами оперативної розробки і надання ним певних рекомендацій будуть не процесуальною, а організаційною формою взаємодії працівників оперативного підрозділу та слідства, що не порушує чинного законодавства і позитивно впливає на розкриття злочину. При підготовці матеріалів необхідно також враховувати, що використані відомості при проведенні негласних заходів сили, засоби, джерела, методи, плани і результатиоперативно-розшукової діяльності, про осіб, які були упроваджені в злочинні групи, про штатних негласних співробітників і про осіб, які надавали допомогу їм на конфіденційній основі, а також про організацію і тактику проведення оперативно-розшукових заходів складають державну таємницю. Про взаємні обов'язки щодо дотримання вимог щодо конфіденційності йдеться у ст. 232 КПК України та ст. 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність".
Багато питань виникає при використанні і ралізації фактичних даних, отриманих при проведенні оперативних заходів із застосуванням скритої відеозйомки і прослуховуванням телефонних і інших переговорів, що на сьогодні є досить актуальними оперативно-розшуковими заходами при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування.
Таким чином, можна говорити про те, що стосовно злочинів у сфері оподаткування успішна реалізація матеріалів оперативно-розшукових заходів можлива в тих випадках, коли спільна робота почалася на ранній стадії отримання оперативної інформації оперативними співробітниками, за матеріалами був закріплений відповідний спеціаліст підрозділу документальних перевірок органу податкової міліції (враховуючи специфіку злочинів у сфері оподаткування), який надавав би необхідну методичну допомогу в реалізації оперативних матеріалів (давав рекомендації зі збору необхідної інформації і документів, оцінював матеріали, які надходять, з погляду перспектив проведення документальної перевірки, приблизну суму несплачених податків порівняно з розміром мінімальної місячної заробітної плати), безпосередньо перед виходом на перевірку була створена оперативна група із співробітників оперативних підрозділів перерахованих правоохоронних органів, юристів, спеціалістів, які забезпечили б належне правове вирішення перевірочних заходів зі збирання доказів про злочин з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.
Література:
1. Андреев Г.В. Взаимодействие Федеральных органов налоговой полиции и органов внутренних дел при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере налогообложения: Дис. … канд. юрид. наук. - М., 2001. - С. 125.
2. Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности . - М., 2002. - 512 с.
3. Богданов Б.Е., Токарев Е.В. Организация оперативного обслуживания аппаратами БЭП МВД, УВД объектов отраслей народного хозяйства в период перехода к рыночной экономике. - М.: Академия МВД СССР, 1991. - С. 12.
4. Лисенко В.В. Виявлення податковою міліцією ухилень від сплати податків. - К., 2002. - 168 с.
5. Зажицкий В.М. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности: Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности"/ Под ред. Шумилова. - М., 1997. - 108 с.
6. Громов Н.А., Пономаренко В.А., Гущин А.Н., Франциров Ю.В. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие. - М.: ПРИОР, 2001. - 208 с.
7. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Российская юстиция. - 1994. - № 6. - С. 42.
8. Аркуша Л.И. Основы методики выявления и расследования организованной преступной деятельности при наличии коррумпированных связей: Дисс. ... канд. юрид. наук. - Одесса, 2001. - 232 с.
9. Вопросы использования материалов оперативно-розыскной деятельности на предварительном следствии // Следователь. - 1997. - № 4. - С. 41.
10. Гриценко В. Деякі організаційні проблеми взаємодії оперативних працівників та слідчих податкової міліції у боротьбі зі злочинністю у сфері оподаткування // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - Львів, 1999. - № 2 (10). - С. 129.
11. Бандурка А.М., Горбачев А.В. Опреативно-розыскная деятельность: правовой анализ. - К.: РИО МВД Украины, 1994. - 92 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...