WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Методологічні передумови проходження державної служби в ДПС України - Реферат

Методологічні передумови проходження державної служби в ДПС України - Реферат

кваліфікації, звільнення з роботи тощо). Потенційне проходження державної служби - це стан свідомості службовця, його обізнаність з роботою на новій посаді, із заробітною платою в його мріях чи у планах керівників. Все це працюючий чи його керівник готові здійснити при сприятливому збігу обставин, тобто якщо вони реально підготовлені до бажаних службових змін. Як правило, обізнаність особи про потенційні службові зміни на голому ґрунті не виникають а мають під собою реальні підстави. Наприклад, власне відчуття працівника того, що він може виконувати більш складні завдання на більш високій посаді чи в іншому органі ДПС. Найчастіше це відчуття з'являється тоді, коли працівник одержав додаткову освіту, кваліфікацію чи коли він упевнений, що його колеги на рівних із ним посадах працюють гірше, ніж він тощо.
Виходячи з цього можна стверджувати, що будь-яку зміну в професійній діяльності працівника ДПС можна вважати елементами проходження державної служби. Використовувати це доцільно, якщо не в адміністративній практиці управління державною службою (вона відповідає офіційному законодавству), то хоча б для удосконалення практики управління.
Підставою для такої пропозиції є матеріали проведених нами досліджень. Вони показали, що, по-перше, самі працівники вважають, що проходження державної служби - це не тільки просторове чи посадове переміщення працівників ДПС, але й якісні зміни, що відбуваються у свідомості працівників у ході цього процесу; по-друге, зміни стосуються не тільки безпосередньо працівника чи його здібностей до роботи, але і тих атрибутів роботи, що визначають умови їхньої життєдіяльності; по-третє, зміни можуть мати виражений характер і бути фіксуючими чи нефіксованими - латентними, тобто різні форми постійного професійного, розумового розвитку працівників, що за зовнішніми проявами не завжди вдається помітити.
Усе це дає підстави вважати проходженням державної служби в ДПС не тільки прийняття на службу, просування по службі і стимулювання праці працівників, як зазначено в Законі України "Про державну службу", але і визначені якісні зміни у свідомості і здібностях працівників ДПС на основі природного стану їхньої життєдіяльності. Особливість проходження державної служби полягає в тому, що воно здійснюється не тільки з ініціативи адміністрації, але, що дуже важливо, - з ініціативи самого праців-ника відповідно до інтересів не тільки працівника, але й органу ДПС, де він працює. Ці інтереси повинні ідентифікуватися і становити найважливішу методологічну основу для підвищення ефективності діяльності всієї ДПС.
На нашу думку, у понятті "проходження державної служби" приховані деякі аналогії з поняттям "кар'єра". У Законі України "Про державну службу" є спеціальний розділ, який так і називається "Службова кар'єра". На жаль, у розділі немає ніякого визначення поняття кар'єри. Але судячи з тексту, це поняття включено в розділи: Проходження служби - ст. 24; Класифікація посад - ст. 25; Ранги державних службовців - ст. 26; Просування по службі - ст. 27; Кадровий резерв державної служби - ст. 28; Навчання і підвищення кваліфікації державних службовців - ст. 29.
Проходження служби і кар'єру характеризують як процес організаційно-правових, адміністративних, соціальних та інших заходів, що висвітлюють зміни працівника у службовому, професійно-кваліфікаційному і матеріально-побутовому положенні.
У більшості відомих нам джерел поняття "кар'єра" вживається в змісті успішного проходження державної служби, швидкого досягнення посад і нагород, що супроводжуються популярністю, славою тощо. "Кар'єра, - писав В. Даль у 1863 р., - шлях, хід, поприще життя, служба, успіх у досягненні чогось" Словник російської мови, складений другим відділенням Імператорської академії наук ( З - П, 1906 - 1907 р.) , визначає кар'єру як рід занять, професію. У ньому переважно говориться про "успішне проходження державної служби у змісті швидкого досягнення високого положення, чинів і орденів. Усякого роду заняття, особливо ж суспільної діяльності. Зробити, скласти кар'єру - досягти більш-менш високого службового становища".
Виданий у 1956 р. "Словник сучасної російської мови" визначає кар'єру як "шлях, просування кого-небудь до зовнішніх успіхів, вигоди, слави, пошани, а також досягнення ким-небудь особистого благополуччя, який супроводжує ту чи іншу суспільну діяльність у буржуазно-дворянському середовищі, рід занять, діяльності, професія". Неважко помітити, що в такому розумінні практично відкидається можливість використання кар'єри в позитивному змісті в умовах соціалістичного суспільства.
У БСЭ 1973 р. дано наступне визначення поняття "кар'єра": "Кар'єра (італ. Carriera - біг, життєвий шлях, поприще; від лат. саrrus - віз, візок), швидке й успішне просування в сфері суспільної, наукової, службової чи іншої діяльності; досягнення популярності чи слави, матеріальної вигоди".
У книзі "Службова кар'єра" вміщено кілька визначень поняття кар'єри: як активного просування людини в освоєнні й удосконаленні способу життєдіяльності, що забезпечує його стійкість у потоці соціального життя "кар'єра державного службовця - це спосіб, шлях досягнення людиною поставлених цілей у професійно-трудовому й особистісному самовираженні. Це досягнутий людиною соціальний статус, результат життя" "Кар'єра - це мистецтво плодотворності і просування у визнанні".
В усіх наведених визначеннях кар'єра розуміється як процес, організований самим суб'єктом кар'єри, процес, у якому відбуваються закономірні, послідовні, безупинні зміни один за одним з моментів розвитку людини.
Проходження державної служби також процес, але від кар'єри його відрізняє те, що кар'єра - це дорога нагору, до постійного, кращого, більшого задоволення своїм службовим чи життєвим положенням, а проходження служби - шлях виконання запропонованих функцій на кожному його етапі. Тут йдеться в цілому про етапи проходження служби, а вкар'єрі - про щабель службового просування. Етап - природне положення службовця, а щабель - ніби додаток до цього етапу, він може відбутися, а може і не відбутися. Проходження служби може початися і закінчитися на кожному з етапів, а кар'єри при цьому не зробить особа.
Тому автори Закону України "Про державну службу", якщо вже зважилися ввести поняття "кар'єри" у Закон, закріплюючи тим самим не тільки саме поняття в службовому офіційному побуті і створюючи простір для кар'єри як необхідну сферу і способи поводження службовців, повинні були дати йому однозначне тлумачення.
Кар'єру, очевидно, розуміють як проходження державної служби з урахуванням посадового підвищення за категоріями - за рангами, від інспектора податкової служби III рангу до головного державного радника податкової служби, від прапорщика податкової міліції до генерал-лейтенанта податкової міліції; просування по службі шляхом заняття більш високої посади на конкурсній основі в результаті досягнення найкращих показників у роботі, прояв ініціативи, постійного підвищення свого професійного рівня, зарахування до кадрового резерву та ін.
Деякі з службовців ДПС нібито народилися "у сорочці". Вони без проходження всіх етапів і щаблів були призначені на вищі посади, зробили "запаморочливу" кар'єру і проходження державної служби для них має зовсім іншу форму, чим, наприклад, для інспектора податкової інспекції чи оперативного працівника райвідділу міліції. І те й інше закономірно, тому що вони довели свій талант до адміністративної роботи в різних державних органах ще до створення ДПС.
Не кожному працівнику ДПС призначено пройти всі етапи проходження державної служби за його професійне життя, так само як і стати начальником навіть первинного підрозділу. Але більшість із тих, хто пов'язав свою долю з ДПС, прагне реалізувати себе на кожному з етапів чи щаблів проходження служби. Наші дослідження показали, що абсолютна більшість опитаних респондентів-працівників ДПС проходження державної служби розглядають як засіб самовдосконалення, самореалізації, росту суспільної значимості своєї праці, духовної зрілості і творчої діяльності.

 
 

Цікаве

Загрузка...