WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості правового регулювання бюджетних видатків в Україні - Реферат

Особливості правового регулювання бюджетних видатків в Україні - Реферат

категорії потерпілих;
o витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження;
o інші цільові програми.
19. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека:
o охорона та раціональне використання водних ресурсів;
o охорона та раціональневикористання земель;
o створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг;
o охорона та раціональне використання мінеральних ресурсів;
o утримання місцевих природоохоронних органів;
o збереження природно-заповідного фонду;
o інші природоохоронні заходи;
o утримання організацій з ядерної безпеки та інші заходи, спрямовані на забезпечення державного регулювання ядерної безпеки.
20. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха:
o попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій;
o утримання Цивільної оборони України;
o мобілізаційна підготовка галузей народного господарства.
21. Поповнення державних запасів і резервів:
o державні запаси дорогоцінних металів і каміння;
o державний матеріальний резерв;
o інші державні запаси і резерви.
22. Обслуговування державного боргу:
o обслуговування внутрішнього боргу;
o погашення внутрішнього боргу;
o обслуговування зовнішнього боргу;
o погашення зовнішнього боргу.
23. Державні цільові фонди (за винятком Фонду для вжиття заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення):
o пенсійний фонд України;
o фонд соціального страхування України;
o фонд сприяння зайнятості населення України;
o державний інноваційний фонд України;
o фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу;
o інші фонди.
24. Видатки, не віднесені до основних груп:
o резервні фонди;
o бюджетні позички;
o проведення виборів і референдумів;
o кошти, що підлягають передачі до бюджетів інших рівнів;
o різні виплати.
Економічна структура видатків бюджету
/. Видатки на товари та послуги:
o оплата праці державних службовців;
o основний оклад;
o надбавки за вислугу років;
o доплата за ранг;
o інші надбавки та доплати;
o премії;
o матеріальна допомога;
o основні види грошового утримання військовослужбовців;
o додаткові види грошового утримання військовослужбовців;
o нарахування на заробітну платню;
o внески на державне соціальне страхування із заробітної плати робітників і службовців;
o внески до фонду сприяння зайнятості населення України;
o відрахування до фонду для вжиття заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення України;
o придбання предметів постачання та матеріалів;
o канцелярське приладдя, матеріали та предмети для поточних господарських потреб;
o медикаменти та перев'язувальні матеріали;
o продукти харчування;
o малоцінні та швидкозношувані предмети;
o придбання обладнання й інвентаря;
o придбання м'якого інвентаря та обмундирування;
o інші матеріали та предмети;
o видатки на відрядження;
o оплата послуг з утримання приміщень і обслуговування установ та організацій;
o оплата транспортних послуг;
o оплата комунальних послуг (тепло, вода, електроенергія);
o оренда;
o оплата поточного ремонту обладнання та інвентаря;
o оплата поточного ремонту будівель, споруд, приміщень, що орендуються;
o оплата професійних послуг з бухгалтерського аудиту, юридичних послуг, послуг консультантів;
o послуги зв'язку;
o оплата інших поточних видатків;
o дослідження та розробки;
o оплата геологорозвідувальних послуг;
o оплата послуг з типового проектування;
o оплата послуг науково-дослідних організацій.
2. Виплата процентів:
o банківським установам;
o виплата процентів за позиками Національного банку України;
o виплата процентів комерційним банкам;
o за внутрішніми позиками;
o виплата процентів за зовнішнім державним боргом.
3. Субсидії і поточні трансфертні виплати:
o субсидії;
o субсидії державним підприємствам, окрім сільськогосподарських;
o субсидії фінансовим установам;
o субсидії підприємствам і організаціям сільського господарства;
o дотації на покриття збитків державних підприємств;
o інші субсидії;
o трансфертні платежі органам державного управління інших рівнів;
o кошти, що передаються іншим бюджетам;
o інші поточні трансферти;
o трансферти населенню;
o виплата пенсій та допомоги;
o стипендії;
o оплата безоплатно наданих квартир і комунальних послуг;
o інші трансферти населенню;
o трансферти за кордон;
o трансфертні платежі іншим країнам.
Капітальні видатки
4. Придбання основного капіталу:
o придбання обладнання та предметів довгострокового користування;
o придбання виробничого обладнання та предметів довгострокового користування для державних підприємств;
o придбання невиробничого обладнання та предметів довгострокового користування для державних підприємств;
o капітальне будівництво;
o будівництво житла;
o будівництво виробничих об'єктів;
o будівництво об'єктів соціально-культурного та побутового призначення;
o будівництво адміністративних об'єктів;
o інше будівництво;
o капітальний ремонт;
o капітальний ремонт житлового фонду;
o капітальний ремонт виробничих об'єктів;
o капітальний ремонт об'єктів соціально-культурного та побутового призначення;
o капітальний ремонт адміністративних об'єктів;
o інший капітальний ремонт.
5. Створення державних запасів і резервів.
6. Придбання землі і нематеріальних активів:
o придбання землі;
o оплата права на використання надр;
o придбання нематеріальних активів;
7. Капітальні трансферти:
o капітальні внутрішні трансферти;
o трансферти органам державного управління інших рівнів;
o трансферти державним підприємствам;
o інші внутрішні трансферти;
o зовнішні (за кордон) капітальні трансферти.
Кредитування без погашення
8. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення:
o надання кредитів;
o надання внутрішніх кредитів;
o надання кредитів органам державного управління інших рівнів;
o кредити державним підприємствам;
o інші внутрішні кредити;
o повернення внутрішніх кредитів;
o кредити, повернені органами державного управління інших рівнів, включаючи погашення бюджетних позик державними позабюджетними фондами;
o кредити, повернені державними підприємствами;
o повернення інших кредитів, наданих резидентам.
9. Надання зовнішніх кредитів із вирахуванням погашення:
o надання зовнішніх кредитів;
o повернення зовнішніх кредитів.
10. Погашення боргу:
o сплата основної суми внутрішнього боргу;
o сплата основної суми зовнішнього боргу.

 
 

Цікаве

Загрузка...