WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості правового регулювання бюджетних видатків в Україні - Реферат

Особливості правового регулювання бюджетних видатків в Україні - Реферат

відсотка від обсягу видатків кожного з відповідних, бюджетів для фінансування невідкладних заходів, які не могли бутипередбачені під час затвердження зазначених бюджетів.
У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних, селищних, сільських бюджетах утворюється оборотна касова готівка. Оборотна касова готівка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена у тому ж році до розмірів, установлених під час затвердження відповідного бюджету.
Розмежування видів видатків між бюджетами, що входять до складу бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, здійснюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими /міст Києва та Севастополя/ Радами народних депутатів та районними й міськими /міст з районним поділом/ Радами народних депутатів.
Збалансованість бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є необхідною умовою фінансово-бюджетної політики.
Перевищення доходів над видатками становить надлишок бюджету. Перевищення видатків над доходами становить дефіцит бюджету. При визначенні розміру дефіциту бюджету кредити та позики в джерело доходів не враховуються. Граничний розмір дефіциту та джерела його покриття визначаються відповідно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радами народних депутатів під час затвердження відповідних бюджетів. Покриття дефіциту бюджету здійснюється за рахунок внутрішніх державних позик, позик іноземних держав та інших фінансових інститутів. Рішення щодо залучення позик до Державного бюджету України в кожному конкретному випадку приймає Верховна Рада України.
Розмір внутрішніх республіканських позик Автономної Республіки Крим встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, а внутрішніх місцевих позик - обласними та міськими Радами народних депутатів, водночас із затвердження відповідних бюджетів і може уточнюватися під час внесення змін чи доповнень до них.
Регулювання загального обсягу випущених внутрішніх позик здійснюється Верховною Радою України в межах визначеного законом граничного розміру внутрішнього державного боргу.
У разі наявності дефіциту бюджету в першу чергу фінансуються поточні видатки. При затвердженні бюджету граничний розмір дефіциту бюджету не повинен перевищувати розмір видатків бюджету на розвиток.
Органи державної виконавчої влади та виконавчі органи місцевих Рад під час складання проектів бюджетів, уточнення бюджетів у ході їх виконання, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів під час розгляду проектів бюджетів, їх затвердження, уточнення в ході виконання в межах своєї компетенції в інтересах держави, населення відповідної території, мешканців населеного пункту, об'єднань громадян відповідно мають право:
o визначати зі своїх бюджетів обсяг фінансування заходів соціально-культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць у межах планових бюджетних доходів, наданих дотацій, субвенцій, а також з урахуванням залучених коштів;
o визначати напрями використання бюджетних коштів на інвестиції, власні цільові програми, а також на спільні програми з органами влади інших адміністративно-територіальних одиниць; на зовнішньоекономічну діяльність, заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, відновлення пам'яток природи та культури, що знаходяться у віданні відповідних органів влади, на благоустрій міст, селищ і сіл, утримання та капітальний ремонт житлового фонду й об'єктів комунального призначення, мережі шляхів відповідного підпорядкування, установ та закладів освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, науки і культури, фізичної культури та спорту, засобів масової інформації, утри-мання органів державної влади та самоврядування, захист прав споживачів, інші цілі;
o збільшувати в межах наявних коштів видатки на утримання житлово-комунального господарства, установ і закладів освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, науки та культури, фізичної культури та спорту, охорону навколишнього природного середовища та на інші цілі;
o визначати у встановленому порядку в межах додатково вишуканих протягом року коштів додаткові пільги на допомогу громадянам, які потребують соціального захисту;
o утворювати у складі свого бюджету й межах обсягу його доходів резервні та цільові фонди, якщо їх створення передбачено законами України;
o визначати розміри дотацій, субвенцій до бюджетів нижчого територіального рівня та їх цільове використання;
o об'єднувати на договірних засадах кошти своїх бюджетів з коштами інших бюджетів, а також підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та громадян для фінансування будівництва, ремонту й утримання об'єктів виробничого та невиробничого призначення, крім ви-нятків, встановлених законами України.
На Кабінет Міністрів України покладаються обов'язки:
o узагальнювати та готувати пропозиції щодо скорочення видатків бюджету;
o розробляти та пропонувати заходи з метою підвищення ефективності бюджетних витрат;
o готувати висновки стосовно відповідності законопроектів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний рік і основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний рік, у тому числі на пленарних засіданнях Верховної Ради України, якщо прийняття таких за-конів не відповідає вимогам цього Закону.
Бюджет є складовою фінансової системи України. Взаємовідносини бюджету з іншими ланками фінансової системи регулюються Законом України "Про бюджетну систему" та іншими законодавчими актами України.
Бюджетна система будується на засадах, визначених Конституцією України. Вона відокремлена від фінансів суб'єктів господарювання щодо сплати їх боргів і зобов'язань.
Податки, збори та інші обов'язкові платежі зараховуються до бюджетів повністю, незалежно від їх цільового призначення.
Усі розташовані на території України суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та підпорядкування, які сплачують податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету, можуть фінансуватися з бюджету, одержувати дотації та субсидії, відповідно до програм економічного і соціального розвитку.
Платежі, утримані з суб'єктів підприємницької діяльності, перераховуються до бюджету в першочерговому і безспірному порядку. Вилучення коштів підприємств, інших юридичних осіб і зарахування їх до бюджетів понад передбачені законами розміри податків, зборів, інших обов'язкових платежів, допускається лише за рішенням судів, арбітражного суду.
Всі суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та підпорядкування, надають фінан-
совим органам на їх вимогу інформацію, необхідну для складання та

 
 

Цікаве

Загрузка...