WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Особливості правового регулювання бюджетних видатків в Україні - Реферат

Особливості правового регулювання бюджетних видатків в Україні - Реферат

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ
Згідно із Законом України "Про бюджетну систему України" бюджет - це план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, що здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.
Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
Сукупність всіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України, який використовується для аналізу та визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України.
Бюджет Автономної Республіки Крим об'єднує республіканський та районні бюджети, а також міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим.
До місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах, селищні та сільські бюджети.
Бюджет області об'єднує обласний бюджет, районі та бюджети міст обласного підпорядкування.
Бюджет району об'єднує районний бюджет, міст районного підпорядкування, селищні та сільські бюджети.
Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. У випадках, коли міській, районній у місті Раді народних депутатів адміністративне підпорядковані інші міста, селища чи сільські населені пункти, бюджети цих міст, селищ, сільських населених пунктів об'єднуються відповідно у бюджеті міста чи району в місті, Радам народних депутатів, яким зазначені пункти підпорядковані.
Кошти Державного бюджету України витрачаються лише на цілі і в межах, затверджених Законом про Державний бюджет України. Кошти республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів. До Державного бюджету України не включаються видатки, які не передбачені законами України.
Розподіл видатків між бюджетами здійснюється відповідно до Закону України "Про бюджетну систему".
Видатки всіх бюджетів поділяються на поточні видатки і видатки розвитку.
Поточні видатки - це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населен-ня й інших заходів, що не належать до видатків розвитку. У складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі перелічених вище об'єктів із зазначенням усіх факторів, які вплинули на обсяг видатків.
Видатки розвитку - це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема:
o фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення;
o фінансування структурної перебудови народного господарства;
o субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.
Забороняється використання бюджетних коштів для фінансування позабюджетних фондів. Позабюджетні фонди можуть бути утворені за рахунок надходжень від необов'язкових платежів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, інших небюджетних джерел.
Державний бюджет України передбачає видатки на:
o фінансування загальнодержавних централізованих програм підтримання та підвищення життєвого рівня народу, заходів щодо соціального захисту населення;
o фінансування здійснюваних установами та організаціями заходів у галузі освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення, що мають загальнодержавне значення;
o фінансування виробничого і невиробничого будівництва, геологорозвідувальних, проектно-пошукових та інших робіт, що здійснюються відповідно до загальнодержавних програм;
o оборону;
o охорону навколишнього природного середовища;
o утримання правоохоронних і митних органів, податкової, захисту прав споживачів та контрольно-ревізійної служб;
o утримання органів законодавчої, виконавчої, судової влади та прокуратури;
o здійснення зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності;
o дотації, субвенції, що передаються з Державного бюджету України до бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;
o виплату всіх видів пенсій, видатків, спрямованих на захист громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, виплату допомоги по безробіттю, витрати на професійне навчання вивільнюваних працівників і незайнятого населення та заходи для створення додаткових робочих місць;
o утворення державних матеріальних і фінансових резервів;
o обслуговування внутрішнього та зовнішнього державних боргів і їх повернення;
o інші заходи, що фінансуються з Державного бюджету України відповідно до законів України.
У Державному бюджеті України передбачається резервний фонд Кабінету Міністрів України у розмірі до двох відсотків від обсягу видатків Державного бюджету України для фінансування невідкладних витрат у народному господарстві, соціально-культурних, інших заходів, що не можливо було передбачити під час затвердження Державного бюджету України.
У Державному бюджеті України понад передбачені видатки утворюється оборотна касова готівка в розмірі до двох відсотків загального обсягу видатків бюджету. Оборотна касова готівка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена у тому ж році до розмірів, установлених під час затвердження Державного бюджету України.
З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються видатки на:
o фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що знаходяться у підпорядкуванні виконавчих органів влади Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також соціально-культурних заходів відповідно до покладених на ці органи влади функцій;
o утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної влади і самоврядування;
o фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів;
o інші заходи, що фінансуються відповідно до законодавства України з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських /міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування/ і районних бюджетах утворюються резервні фонди Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчих органів обласних, міських /міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування/, районних Рад народних депутатів у розмірі до одного

 
 

Цікаве

Загрузка...