WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Місце правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі забезпечення фінансової дисципліни та законності - Реферат

Місце правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі забезпечення фінансової дисципліни та законності - Реферат


Реферат на тему:
Місце правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі забезпечення фінансової дисципліни та законності
Забезпечення законності та дисципліни в сфері економічної діяльності країни покладено як на контролюючі, так і на ряд правоохоронних органів. Наявність суперечливих питань, відсутність чітко визначених теоретичних положень, а також комплексного дослідження місця правоохоронних органів у загальнодержавному механізмі фінансового контролю породжує цілий ряд недоліків у практичній діяльності із забезпечення фінансової дисципліни та законності в державі, а іноді призводить до прямих зловживань з боку посадових осіб. У той же час запорукою оздоровлення національної економіки є об'єднання зусиль контролюючих і правоохоронних органів у розробці та подальшому впровадженні дієвого механізму фінансового контролю, як засобу ефективної протидії правопорушенням у сфері економіки. Контролюючі органи не мають можливості в повному обсязі забезпечити попередження порушень у сфері фінансової діяльності, оскільки їх повноваження певним чином обмежені. Тому, виявивши порушення в господарчій документації вони передають їх до правоохоронних органів для детального розгляду та прийняття рішення по суті. Президент України своїм Указом "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи" від 27 серпня 2000 року № 1031/2000 указав правоохоронним органам на забезпечення належного розгляду матеріалів про виявлені факти порушень при використанні коштів бюджетів усіх рівнів, а також на своєчасне реагування на факти порушення, порядку розгляду матеріалів, що надходять від контрольних органів [1]. У свою чергу правоохоронні органи наділені спеціальними повноваженнями: можливість застосування системи гласних і негласних пошукових, розвідувальних і контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів, уповноважені приймати заяви та повідомлення про скоєні злочини, в тому числі і в сфері економіки, мають право самостійно притягувати до відповідальності, а саме до кримінальної, винних осіб. Виходячи з вищевикладеного, на нашу думку, було б хибним не розглянути участь правоохоронних органів у забезпеченні режиму законності та фінансової дисципліни. Фактично фінансовий контроль у державі, і є тим інструментом виявлення, попередження та протидії зловживанням і безгосподарним діям з боку господарюючих суб'єктів.
Місце контролюючих органів у загальнодержавному механізмі фінансового контролю встановлене та чітко регламентовано законодавством. Щодо правоохоронних органів, то на визначення їх місця та ролі в зазначеному механізмі суттєво впливає сучасне розуміння фінансового контролю взагалі, та визначення правового статусу окремо взятого правоохоронного органу зокрема.
Виходячи з теоретичного розуміння фінансового контролю, можна окреслити межі їх діяльності і підкреслити необхідність їх розгляду, саме як суб'єкта забезпечення фінансової дисципліни та законності. Найбільш сучасне та повне поняття фінансового контролю дає В.В. Бурцев, який вважає, що в широкому розумінні під ним слід розуміти діяльність органів державної влади та управління всіх рівнів, а також підрозділів з виявлення, попередження та припинення процедур управління державними фінансовими потоками та фінансово-господарської діяльності суб'єктів економічної діяльності, а саме: недодержання законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності організацій (виконання фінансово-господарських операцій), під час бюджетного процесу, а також при виконанні будь-яких інших процедур управління державними фінансами (у тому ж числі при проведенні бухгалтерського обліку та складанні бухгалтерської звітності); недоліків у різних галузях фінансово-господарської діяльності державних організацій, а також їх об'єднань, діяльність яких пов'язана з управлінням державними фінансовими ресурсами, в контексті ефективності, цілеспрямованості фінансово-господарської діяльності; помилок і зловживань в управлінні державними та матеріальними ресурсами, який тягне за собою прямі чи опосередковані фінансові (матеріальні) збитки державі; дії, які обумовлюють виникнення загроз фінансовій безпеці держави [2, с. 46-47]. В одному з проектів Закону України "Про фінансовий контроль" закріплено наступне визначення: Фінансовий контроль - функція дослідження суб'єктом фінансового контролю об'єкта фінансового контролю, спрямована на забезпечення дотримання законності, ефективності і економності в ході формування, володіння, використання і відчуження об'єктів права власності незалежно від її форми, а також повноти і своєчасності виконання зобов'язань [3]. З вищевикладеного видно, що розуміння поняття фінансового контролю є неоднозначним.
Фінансовий контроль - механізм з системою взаємодіючих елементів, який спрямований на забезпечення режиму законності та фінансової дисципліни. Елементами його є: суб'єкти контролю, об'єкт, предмет, мета та завдання контролю, форми, методи. П.К. Германчук, І.Б. Стефаник та інші [4, с. 23] розглядають поняття суб'єкта державного фінансового контролю і визначають його як коло юридичних осіб, які від імені держави, відповідно до врегульованих правових норм, здійснюють моніторинг та інші форми контролю за діяльністю суб'єктів господарювання в частині дотримання ними встановлених обмежувальних параметрів щодо обігу фінансових ресурсів.
Виходячи з цього, правоохоронні органи є суб'єктами, які наділені контрольними повноваженнями і виконуючи свою основну функцію паралельно здійснюють нагляд за законністю та додержанням фінансової дисципліни господарюючими суб'єктами, але їх контрольна діяльність носить періодичний характер. Недооцінка ролі правоохоронних органів у фінансово-контрольній діяльності держави негативно відобразиться на національній економіці. Саме протиправні дії, які вчиняються в сфері економіки, є її найсуттєвішим деструктивним фактором.
Останнім часом правоохоронні органи дедалі більше виконують контрольні функції в сфері фінансів. Поступово розширюється вплив правоохоронної діяльності на сферу економіки, на стан різних галузей народного господарства. При цьому застосовується ефективна протидія соціальним відхиленням і правопорушенням. Зміст впливу правоохоронної діяльності має на меті не замінити, а лише доповнити економічні, фінансові рішення у процесі соціального управління [5, с. 41]. Система державних органів, наділених контрольними повноваженнями, на сьогодні перебуває на стадії формування, уточнюється їх місце в загальнодержавній системі управління, удосконалюється структура існуючих органів. Фінансовий контроль здійснюється фактично всіма органами державного управління в межах їх повноважень, при цьому, в діяльності окремих суб'єктів управління контроль може виділятися як самостійна функція або бути похідною від їх основної діяльності, але і

 
 

Цікаве

Загрузка...