WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Кримінально-правова та кримінологічна класифікації злочинів у кредитно-фінансовій сфері - Реферат

Кримінально-правова та кримінологічна класифікації злочинів у кредитно-фінансовій сфері - Реферат

зловживання службовимстановищем тощо. Очевидно при складних ситуаціях злочини слід аналізувати окремо, а потім за сукупністю.
Проведений аналіз злочинів у КФС під кутом критерію посягання останніх на декілька сфер суспільних відносин дає змогу провести наступну класифікацію:
- корисливі злочини, що посягають на кредитно-фінансові відносини та вчиняються шляхом порушення меж посадових повноважень і не мають ознак розкрадання: ст.ст. 208, 218, 219, 220, 221, 222, 223 КК;
- корисливі злочини, які при посяганні на відносини в сфері службової діяльності завдають шкоду окремому комплексу кредитно-фінансових відносин: ст. 364, 365, 366, 367, 368, 369 КК;
- корисливі злочини, що посягають на кредитно-фінансові відносини без порушення меж посадових повноважень та без ознак розкрадання: ст. 199, 200, ч. 2 ст. 202, 205, 208 (при вчиненні злочину неслужбовою особою), 209, 215, 224 КК;
- корисливі злочини, що посягають на КФС та можуть мати ознаки розкрадання: ст. 205, 209 КК;
- злочини проти власності, що мають ознаки розкрадання та є основними причинами та умовами посягання на КФС: ст. 190, 191 КК та інші майнові злочини.
Слід вказати, що класифікація злочинів у КФС по окремих видах також дозволяє систематизувати заходи протидії вказаним злочинам. Майже всі автори приходять до висновку, що необхідно виділити три напрями профілактичної роботи:
- загальна профілактика (виявлення та усунення криміногенних факторів, що обумовлюють злочини в КФС);
- спеціальна профілактика (виявлення та недопущення злочинів у КФС, вчинення яких готується);
- індивідуальна профілактика (встановлення осіб, від яких з високим ступенем вірогідності можна очікувати вчинення злочинів у КФС, та вжиття до них заходів виховного характеру) [7].
Звичайно, що стратегічним напрямом подолання (обмеження) злочинності в КФС є реальне впровадження профілактичних заходів протидії, адже це один із головних шляхів, який може зменшити обсяг злочинних проявів у КФС та їх негативний вплив на економіку держави та суспільство. Відповідно до напрямів профілактичної діяльності можемо виділити такі заходи протидії злочинності в КФС:
1) загальні заходи:
- створення реальної програми економічного розвитку та проведення відповідної реформи в КФС;
- удосконалення законодавства, що регулює діяльність суб'єктів кредитно-фінансових відносин;
- зниження податкового тиску держави на суб'єктів кредитно-фінансових відносин;
- кодифікація злочинів у КФС;
- декриміналізація сумнівних злочинів у КФС з подальшим переведенням їх у межах адміністративного законодавства;
- використання в санкціях статей злочинів у КФС невеликої та середньої тяжкості альтернативних заходів покаранню у вигляді обмеження або позбавлення волі - штраф, конфіскація майна;
- прийняття Закону України "Про кредит" (визначення порядку надання кредитів суб'єктам підприємницької діяльності, впровадження ефективного контролю та запобігання фактам безпідставної видачі та пролонгування кредитів, попередження шахрайств з фінансовими ресурсами);
- створення реальної програми запобігання утворення "фіктивних фірм" та "конвертаційних центрів";
- прозорість роботи КФС (доступність інформації правоохоронним і контролюючим органам, висвітлення в засобах масової інформації);
2) спеціальні заходи:
- оперативне перекриття суб'єктів КФС, які формують "кістяк" економіки держави;
- реформування бухгалтерського обліку в КФС (спрощення, комп'ютеризація, надійний захист, ефективний контроль за проведенням сумнівних фінансових операцій);
- реальна робота фінансового моніторингу;
- чітка взаємодія фінансового моніторингу, відповідних служб банківського контролю з правоохоронними органами (своєчасність повідомлення про вчинення правопорушень і злочинів, повнота документування та передачі відповідних матеріалів перевірки);
- встановлення схем вчинення злочинів у КФС та отримання злочинних здобутків, їх аналіз і розробка відповідних методів протидії;
- створення обліково-інформаційної системи статистичного обліку злочинів і правопорушень у КФС (аналіз, прогнозування, напрями "руху" незаконно одержаних коштів і майна);
- розробка нових засобів захисту електронних мереж кредитно-фінансових установ;
- своєчасне повідомлення органів податкової служби до відповідних правоохоронних органів про суб'єктів КФС, які більше ніж 2 місяці не звітуються про фінансову діяльність;
- повна реєстрація злочинів у КФС, контроль за провадженням кримінальних справ;
3) заходи індивідуальної профілактики:
- виявлення осіб, які вчиняють злочини в КФС (робота відповідних служб правоохоронних органів та органів безпеки кредитно-фінансових установ (далі - КФУ);
- ведення спеціальних обліків осіб, схильних до вчинення правопорушень та злочинів у КФС, а також проведення профілактичних засобів з ними;
- надання допомоги з боку правоохоронних органів адміністрації КФУ з організації профілактичних заходів;
- обмін інформацією між відповідними контролюючими органами з метою обмеження доступу або недопущення правопорушників до виконання певних посадових функцій у КФУ;
- обговорення питань профілактики злочинів у трудових колективах КФУ;
- шефство, наставництво над працівниками КФУ, яких було викрито у вчиненні незначних правопорушень, запровадження різного роду контролю трудового колективу над ними.
Практика підтверджує, що методика попередження злочинів у КФС потребує нових наукових підходів і сучасних знань про способи вчинення вказаних злочинів. У вирішенні цієї проблеми, на нашу думку, головне значення має проведення кримінологічної систематизації злочинів у КФС. Така система надасть можливість більш ефективно використовувати інформаційні зв'язки між елементами кримінологічної характеристики вказаних злочинів з наступним застосуванням методів різних наук у дослідженні причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів у КФС, а також розробці окремих заходів щодо попередження злочинності в КФС.
Література:
1. Злочинність в Україні: Стат. збірник. / Державний комітет статистики України. - 2001.
2. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник: у 2 кн. / М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 76.
3. Медведєв А.М. Экономические преступления: понятие и система // Советское госу-дарство и право. - 1992. - № 1. - С. 79.
4. Матусовский Г.А. Экономические преступления. - Харьков: Консум, 1999.
5. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова харак-теристика: Монографія. - К.: Юридична практика, 2003. - С. 21-22.
6. Литвак О. Державний вплив на злочинність: кримінологічно-правове дослідження. - К., 2000. - 280 с.
7. Курс кримінології: Особлива частина: Підручник: у 2 кн. / М.В. Корнієнко, Б.В. Романюк, І.М. Мельник та ін./ За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - С. 82.

 
 

Цікаве

Загрузка...