WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Контролюючі та підконтрольні суб’єкти: поняття і види - Реферат

Контролюючі та підконтрольні суб’єкти: поняття і види - Реферат

державних валютних фондів.
Повноваження Рахункової палати поширюються на Верховну Раду України, органи виконавчої влади, в тому числі їх апарати, Національний банк України, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України та інші державні органи і установи, створені згідно з законодавством України. Вона має право контролювати також місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, банки, кредитні установи, господарські товариства, страхові компанії, інші фінансові установи і їх спілки, асоціації та інші об'єднання незалежно від форм власності, об'єднання громадян, недержавні фонди та інші недержавні, некомерційні організації у тій частині їх діяльності, яка стосується використання коштів Державного бюджету України.
Вчені-юристи до підконтрольних суб'єктів відносять підприємства, установи, організації, фізичні особи, діяльність яких пов'язана з рухом публічних грошових фондів і у яких виникають імперативні обов'язки щодо формування подібних фондів [17, с. 55].
Як видно, у даному визначенні не враховані державні органи, які також можуть бути підконтрольними суб'єктами. На нашу думку, підконтрольний суб'єкт - це підприємства, установи, організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, на які поширюються повноваження контролюючих суб'єктів.
З метою однозначного розуміння основних термінів, що стосуються фінансового контролю у Законі України "Про фінансовий контроль", про який говориться вже три роки, але на сьогодні ще неприйнятий, слід чітко визначити набір понять, що використовуватимуться в ньому і в інших нормативних актах, а також визначатимуть правовий статус інших суб'єктів контролю. Цей Закон буде базовим для інших нормативних актів. У свою чергу, він повинен складатися з матеріальних і процесуальних приписів. Визначення, що в ньому подаватимуться, повинні бути чіткими й лаконічними, що дозволить їх однозначно трактувати.
Формування цілісної системи контролю, що забезпечить визначення усіх складових системи контролю з вичерпним переліком органів, організацій, уповноважених здійснювати фінансовий контроль, чітко визначити об'єкт контролю, його види, покращання взаємодії.
Література:
1. Бюджетний кодекс України; прийнятий 21 червня 2001 року // Урядовий кур'єр. - 25.07.2001. - № 131. - С. 5-12.
2. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні": Закон України від 05.02.98 // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 29. - Ст. 190 (із наступними змінами та доповненнями).
3. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93 № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13. - Ст. 110.
4. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 № 2181-ІІІ // Голос України. - 20.02.2001. - № 32 (із наступними змінами та доповненнями).
5. Про Рахункову палату: Закон України від 11.07.96 № 315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141 (із наступними змінами і доповненнями).
6. Положення про Міністерство фінансів України. Затверджено Указом Президента України від 26.08.99 №1081/99 // Збірник указів Президента України. - 1999. - № 3. - С. 132-139.
7. Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України. Затверджено Указом Президента України від 28.11.00 № 1265/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 48. - Ст. 2080.
8. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27.04.95 № 335/95 // Збірник указів Президента України. - 1995. - № 2. - С. 70-72 (із наступними змінами).
9. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23.07.98 № 817/98 // Урядовий кур'єр. - 1998. - № 143.
10. Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері: Указ Президента України від 25.12.01 № 1251/2001 // Урядовий кур'єр. - 11.01.2002. - № 6.
11. Стратегія розвитку системи фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.03 № 1156 // Урядовий кур'єр. - 19.08.03. - № 153. - С. 10.
12. Альский А.О. Задачи и методы финансового контроля. - М.: Госюриздат, 1925.
13. Андреев И.А. Финансовый контроль в СССР. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1974.
14. Анисимов А.А. Финансовый контроль в капиталистических странах. - М.: Финан-сы, 1966.
15. Базась М.Ф. Методика і організація фінансового контролю в Україні: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний університет. - К., 1999.
16. Вознесенский Э.А. Финансовый контроль в СССР. - М.: Юрид. лит., 1973.
17. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. - Харьков: Легас, 2003.
18. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. - М.: Юриспруденция, 2000.
19. Дорогих О.М. Організаційно-правові основи діяльності контрольно-ревізійної служби України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеська державна юри-дична академія. - Одеса, 1999.
20. Ковалева Н.А., Ровинский Е.А. Правовые основы финансового контроля в СССР // Труды ВЮЗИ. - Т. 37. - Ч. 1. - М., 1974.
21. Коняев А.И. Финансовый контроль в дореволюционной России (Очерки истории). - М.: Госфиниздат, 1959.
22. Ровинский Н.Н. Финансовий контроль в СССР. - М.: Госфиниздат, 1947.
23. Погосян Н.Д. Счетная палата Российской Федерации. - М.: Юристъ, 1998.
24. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. - Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001.
25. Устинова І.П. Правовий статус органів фінансового контролю в системі органів державної виконавчої влади в Україні: Дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.07 / Київський націо-нальний університет імені Т. Шевченка. - К., 1997.
26. Шохин С.О., Воронина Л.И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России. Научно-методическое пособие - М.: Финансы и статистика, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...