WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Здійснення органами державної податкової служби України валютного контролю - Реферат

Здійснення органами державної податкової служби України валютного контролю - Реферат

гальмування здійснення валютного контролю органами ДПС України.
З метою забезпечення досконалого та якісного відображення результатів проведених документальних перевірок суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, посадові особи органів ДПС України, які здійснюють валютний контроль, повинні користуватися наказом ДПА України "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами" від 16 вересня 2002 року № 429 [10], який чітко регламентує порядок оформлення здобутих результатів.
Зауважимо, що останнім часом значно посилилася увага з боку державних органів у сфері валютних правовідносин. Можна констатувати факт збільшення експортно-імпортних операцій, де в основі розрахунків лежить національна та іноземна валюта. Тому останнім часом значно посилилася увага з боку державних органів до сфери валютних правовідносин. Традиційні підходи щодо регулювання валютних відносин не відповідають світовим постулатам, де в першу чергу закладено вільний рух грошових коштів. Більше того, швидкий темп збільшення нормативної бази призводить до неоднозначного застосування державними органами деяких юридичних норм. В Україні відсутній теоретичний та науково-педагогічний потенціал підготовки фахівців у цій сфері.
Отже, з метою вирішення поставлених нами проблем, необхідно:
1) прийняти Закон про фінансовий контроль в Україні;
2) внести доповнення в чинні нормативні акти, зокрема в Закон України "Про державну податкову службу в Україні";
3) розробити комплексну програму дій усіх державних органів щодо запобігання порушень валютного законодавства;
4) запровадити нову спеціалізацію "Валютне право";
5) проаналізувати діяльність усіх державних органів, які здійснюють валютний контроль, та розробити стратегічну програму заходів щодо конкретного розмежування їх повноважень;
6) розробити Проект Закону України "Про валютну систему України", в якому викласти всі складові елементи валютної системи з їх функціональними особливостями;
7) розробити законопроект про порядок здійснення розрахунків в іноземній та національній валюті України, щовключатиме в себе порядок здійснення готівкових і безготівкових розрахунків на території України.
Література:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відом. Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - ст. 141.
2. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 1-2. - ст. 1.
3. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року (в редакції Закону від 24 грудня 1993 року) // Відом. Верховної Ради України. - 1994. - № 15. - Ст. 84.
4. Про банки та банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 1-2. - ст. 1.
5. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Закон України від 28 листопада 2002 року // Офіц. вісн. України. - 2002. - № 50. - Ст. 2248.
6. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28 грудня 1994 року (в редакції Закону від 22 травня 1997 року) // Відом. Верховної Ради України. - 1997. - № 27. - ст. 181.
7. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22 травня 2003 року // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 28. - ст. 1361.
8. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 року // Відом. Верховної Ради України. - 1994. - № 40. - ст. 364.
9. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 // Збірник постанов Уряду України. - 1993. - № 4-5. - ст. 58.
10. Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами: Наказ Державної податкової адміністрації України від 16 вересня 2002 року № 429 // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 1. - ст. 38.
11. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від 29 березня 2001 року № 135 // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 18. - ст. 794.
12. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті України: Постанова Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 року № 72 // Офіц. вісн. України. - 2001. - № 12. - Ст. 496.
13. Артемов Н.М. Валютный контроль. - М.: Издательство "Профобразование", 2001. - 127 с.
14. Данілов О.Д., Жеребних А.М. Оподаткування прибутку та відрахування до цільових фондів: Навчальний посібник. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - С. 85-99.
15. Данілов О.Д., Пернарівський О.В., Горбанський Б.М. Міжнародні розрахунки та валютний контроль: Навчальний посібник // За ред. В.А. Онищенка. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. - 181 с.
16. Матешко В. Игра в молчанку - парламент защитил банковскую тайну как смог / Кіевскій телеграфъ. - С. 13.
17. Меркулов А.Ю. Финансово-правовое регулирование валютных операций юридических лиц в Российской Федерации: Дисс. на соиск. канд. юр. наук. - Москва: МГЮА, 1999. - 235 с.
18. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки / За ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України І.Р. Михасюка. - Львівський національний університет ім І. Франка: Підручник. - Друге вид., виправлене і доповнене. - К.: Атака, Ельга-Н, 2000. - С. 52-53.
19. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 204 с.
20. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Монографія. - Ірпінь, Академія державної податкової служби України, 2001. - 407 с.
21. Хаменушко И.В. Валютный контроль в Российской Федерации: Учебно-практическое пособие. - М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. - 480 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...