WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Законодавчі передумови залучення іноземних інвестицій через банківську систему України - Реферат

Законодавчі передумови залучення іноземних інвестицій через банківську систему України - Реферат

підприємств з іноземними інвестиціями не підлягає ліцензуванню і квотуванню за умови її сертифікації як продукції власного виробництва відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року "Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями".
Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки відповідно до законодавства України.
Тепер розглянемо, як вищезгаданий Закон України "Про режим іноземного інвестування" вплинув на стан залучення іноземних інвестицій у галузі економіки.
Так, станом на 1 січня 2004 року іноземними інвесторами було вкладено у промисловість України 2,3 млрд дол. США, що становить 51,9 % загального обсягу іноземних інвестицій у нашу країну. Іноземні інвестиції залучені у 786 спільних підприємств.
Найбільш успішно іноземні інвестиції у промисловість залучали м. Київ, на який припадає 15 % іноземних інвестицій у галузь, Київська область - 13 %, Донецька та Запорізька області по - 11 % (15).
У машинобудівну галузь України станом на 1 січня 2004 року залучено іноземних інвестицій близько 350,0 млн дол. США.
Лідером із залучення іноземних інвестицій у машинобудуванні у 1993-2003 роках є Запорізька область, яка акумулювала близько половини всіх іноземних інвестицій у галузь, друге місце по залученню іноземних інвестицій у цей період посідає м. Київ [15].
Незначну суму інвестицій вкладено іноземними інвесторами в агропромисловий комплекс України, станом на 1 січня 2004 року понад 85 млн дол. США, що становить близько 2 % загального обсягу іноземних інвестицій в українську економіку [15].
Найбільш успішними регіонами у залученні іноземних інвестицій у сільське господарство є Донецька (12,4 %), Київська (11 %), Дніпропетровська (9 %), Харківська (5 %), Херсонська (5 %) області [15].
Понад 630 підприємств харчової та переробної промисловості залучили прямих іноземних інвестицій на суму понад 800 млн дол. США, з них більше як 31 % припадає на Київську область [15].
Слід зазначити, що існує нормативний правовий акт, який регулює питання захисту іноземних інвестицій - Закон України "Про захист іноземних інвестицій на Україні" від 10 вересня 1991 року № 1540а-ХІІ, яким регулюються питання реквізиції іноземних інвестицій, гарантується перерахування іноземним інвесторам прибутків, отриманих на законних підставах, закріплюється право на реінвестування прибутку.
Законом України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створеної з використанням майна і коштів вітчизняного походження" від 17 лютого 2000 року № 1457 встановлено, що на території України до суб'єктів підприємницької діяльності включаючи постійні представництва нерезидентів, створених за участю іноземних інвестицій незалежно від форм і часу їх внесення, застосовується національний режим валютного регулювання і справляння податків, встановлений законами України для підприємств, створений без участі іноземних інвестицій.
Указом Президента України від 7 липня 1998 року "Про деякі питання іноземного інвестування" врегульовані питання здійснення іноземних інвестицій у формі придбання державних боргових зобов'язань.
Законом України "Про внесення змін до деяких законів України" від 15 липня 1999 року № 977 з метою стимулювання інвестиційної діяльності внесені зміни до Закону України "Про податок на додану вартість", згідно з якими не обкладаються податком на додану вартість операції з передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування його цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права.
З метою захисту іноземних інвестицій 3 квітня 1998 року від імені України підписана Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів.
Проведений у статті аналіз, показує, що головним фактором у формуванні інвестиційного клімату в державі є прийняття в 1997-2002 роках ряду законодавчих актів, сприятливих для економіки України та іноземних інвесторів.
Існують інші фактори, також позитивно впливають на зростання інвестицій в Україні: стабільна політична система; зростання ВВП; зростання золотовалютних резервів; зростання прямих іноземних інвестицій; реформа банківської сфери (основні положення бюджету 2004 року спрямовані саме на реформування цієї сфери); стабільна ситуація в економіці держави; проведення прозорої приватизації; відновлення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями (МВФ та Світовим Банком).
На нашу думку, економічному зростанню України сприятиме підвищення ролі банків в інвестиційній діяльності. Для цього необхідно:
1) створити національне рейтингове агентство, яке дозволить прозоро висвітлювати ситуацію в політичному та
економічному житті держави, надаючи правдиву та об'єктивну інформацію потенційним інвесторам;
2) провадити подальший розвиток вітчизняної банківської системи, яка потребує державного сприяння, тобто:
- підвищити роль Нацбанку, як емісійного центру та кредитора;
- вжити заходів, які б відновили довіру і спонукали населення заощадження зберігати в банку;
- активізувати розбудову триланкової банківської системи "Національний банк - комерційні банки - інвестиційні банки", причому останні, які нині тільки формуються, можуть бути державними;
- постійно працювати над удосконаленням нормативно-правової бази функціонування банківських установ;
- реструктуризувати банківську систему в напрямі підвищення її капіталізації;
- стимулювати розміщення коштів банків у виробництва, що дають прибуток;
-протистояти розповсюдженню помилкових чуток про комерційні банки;
- скасувати селективну підтримку НБУ комерційних банків;
- провадити широкомасштабні програми інформування населення про діяльність банків;
- створити єдині та загальноприйняті норми щодо класифікації внутрішніх банківських ризиків, у тому числі і фінансових ризиків, оскільки на сьогодні в Україні вони відсутні;
- для підвищення ролі банків в активізації внутрішніх інвестицій необхідно посилити вимоги НБУ до банків щодо постійного збільшення їх статутного капіталу.
Література:
1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991.
2. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996.
3. Про лізинг: Закон України від 16.12.1997.
4. Про концесії: Закон України від 16.07.1999.
5. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000.
6. Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України: Указ Президента України від 22.02.2001 № 108/2001.
7. Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні: Указ Президента України від 12.07.2001 № 512/2001 р. № 80.
8. Варфоломєєв С. Ринок українських євробондів // Банківська справа. - 2001. - № 2. - С. 61.
9. Вісник Національного банку України. - 2004. - № 2, 3. - С. 6-35; № 5. - С. 13.
10. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. - К.: Наук.думка, 1998. - С. 276-392.
11. Затьковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.
12. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Видавництво "Лібра", 1998. - С. 370-392.
13. Шарп У. Александер Г., Бейли Дж. Инвестиция: Пер. с англ. - М.: ИНФРА, 1997 - XII. - С. 1022-1024.
14. Статистика України. - 2003. - № 3; 2004. - № 2, 3. - С. 9-21.
15. Статистичний бюлетень Держкомстату України за лютий 2002, січень 2003, лютий 2003, січень 2004, лютий-березень 2004.
16. Спеціальні економічні зони України - К.: Наукова думка, 2002. - С. 23-51.

 
 

Цікаве

Загрузка...