WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Загальні умови виявлення, розкриття та розслідування ухилень від сплати податків - Реферат

Загальні умови виявлення, розкриття та розслідування ухилень від сплати податків - Реферат

досудового слідства. Проте оскільки оперативні заходи проводяться в інтересах кримінального су-дочинства, вони тією чи іншою мірою знаходять прояв у ході оперативно-розшукових заходів (далі ОРЗ). Дані обставини не встановлюються окремо, а можуть бути отримані в результаті застосування комплексу тих або інших засобів і методів оперативно-розшукової діяльності (далі ОРД).
Ухилення від сплати податків має специфічні особливості не тільки серед злочинів, віднесених до компетенції податкової міліції, але й стосовно інших. Це проявляється насамперед у тих обставинах, що підлягають встановленню і доказуванню щодо аналізованої категорії злочинів. Такими обставинами є:
- наявність факту ухилення від сплати податків;
- характеристика суб'єкта підприємницької діяльності (назва, місце-знаходження, вид діяльності, структура, його мета і завдання);
- підстави і дотримання встановленого порядку державної реєстрації суб'єкта підприємництва;
- дотримання встановленого порядку реєстрації суб'єкта підприєм-ницької діяльності в територіальних органах податкової інспекції та інших установах (наприклад, Пенсійному фонді);
- відповідність статуту діяльності, що здійснюється платником податку;
- відомості про майно підприємства, наявність розрахункових рахунків в установах банків і обіг коштів;
- характер і зміст фінансово-господарських операцій;
- місце, час, мета, спосіб злочинної діяльності;
- за який звітний період вчинено ухилення від сплати податків;
- розмір прихованих прибутків (доходів) і несплачених податків, інших платежів за окремими звітними періодами, видами податків, загальний розмір заподіяних державі матеріальних збитків;
- характер і зміст нормативних актів, положення яких були порушені при вчиненні злочину;
- коло осіб, які брали участь у виконанні конкретної фінансово-господарської операції (як суб'єкти даного злочину, так і інші особи), їх посадові і функціональні обов'язки;
- дії, що виконувалися конкретними особами при здійсненні фінансово-господарських операцій і вчиненні ухилень від сплати податків;
- чи є в діях осіб ознаки інших злочинів (службова недбалість, службове підроблення, шахрайство з фінансовими ресурсами тощо);
- соціальна, професійна і кримінальна характеристика осіб, які брали участь у діяльності суб'єкта підприємництва;
- наявність причинного зв'язку між діянням і наслідками, що настали;
- обставини, що сприяли вчиненню злочинів.
Перераховані вище обставини мають пряме відношення до процесу розслідування, а також до проведення оперативно-розшукових заходів щодо порушення кримінальної справи та оперативного супроводження процесу досудового слідства. Необхідно зазначити, що оперативно-розшукові заходи і діяльність слідчого тісно пов'язані, і розмежовувати ті обставини, які встановлює оперативний співробітник до порушення кримінальної справи і слідчий, було б помилковим, хоча у практичній діяльності нерідко виника-ють проблеми з цього приводу. Оперативні підрозділи встановлюють частину інформації про обставини вчинення злочину в ході ОРЗ або проведення дослідчої перевірки перед порушенням кримінальної справи, вважаючи це достатнім для прийняття рішення про її порушення і для процесу досудового слідства в цілому. В окремих випадках обсяг такої інформації є неповним і недостатнім для потреб досудового слідства. Співробітники органу дізнання, надалі вживаючи заходи щодо перевірки даних, надають матеріали до слідчих підрозділів. Останні, встановлюючи недостатність інформації в поданих матеріалах або недостатність самих матеріалів, повертають їх до органу дізнання для проведення додаткової перевірки, а також виключають можливість реалізації матеріалів оперативної розробки. Специфіка даної категорії злочинів проявляється і в тому, що за всіма матеріалами перед порушенням кримінальної справи обов'язково проводяться заходи, передбачені ст. 97 КПК.
Дані статистики про виявлені і зареєстровані ухилення від сплати податків не повною мірою свідчать про дійсні масштаби поширення цього злочину. Це викликано як об'єктивними, так і суб'єктивними чинниками. Масове вчинення суб'єктами господарювання ухилень від сплати податків ставить під загрозу виконання державних програм, загрожує безпеці держави. У зв'язку із зазначеним особливу актуальність має проблема проведення оперативно-розшукових заходів як одного з важливих засобів виявлення і фіксації фактичних даних про підготовку або скоєння злочинів у сфері оподаткування. Для даної категорії злочинів ці відомості можуть бути отримані з таких джерел:
- документи первинного обліку, що відображають виконання фінан-сово-господарських операцій;
- документи бухгалтерського оформлення;
- документи митного оформлення на ввезення або вивезення товарів (продукції);
- матеріали санітарних та інших досліджень (наприклад, за одним з матеріалів у ході досліджень було визначено вміст новорічних подарунків, що дозволило надалі підтвердити наявні дані про ухилення від сплати акцизного збору при ввезенні товарів на митну територію України);
- документи бухгалтерської (податкової) звітності (декларації, розрахунки податків).
Виконанню завдань, які стоять перед оперативними підрозділами щодо документування злочинної діяльності, сприяє здійснення таких заходів:
- опитування осіб з їх згоди і використання їх добровільної допомоги;
- збір даних, що характеризують спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні злочину, джерело і розміри прибутків;
- збір, вивчення документів і даних, що характеризують діяльність підприємства, установи, організації;
- перевірка фінансово-господарської діяльності підприємств, органі-зацій, установ або окремих громадян;
- збір відомостей про протиправну діяльність осіб, які підозрюються у вчиненні ухилень від сплати податків;
- негласне виявлення і фіксування слідів злочинів у сфері оподат-кування, документів та інших предметів, які можуть бути доказами підготовки, вчинення або приховування даного злочину, зокрема шляхом проникнення до помешкання, транспортних засобів, на земельні ділянки;
- зняття інформації з каналів зв'язку, а також застосування інших технічних засобів одержання інформації;
- здійснення візуального спостереження із застосуванням технічних засобів;
- залучення до роботи гласних і негласних співробітників;
- одержання від юридичних і фізичних осіб інформації про підготовку або вчинення злочинів.
Проведення заходів оперативними підрозділами можливе як до, так і після порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків. У кожному окремому випадку ОРЗ мають свою мету і спрямованість. До порушеннякримінальної справи вони виступають засобом встановлення доказів про обставини вчинення злочину, джерел зазначеної інформації. Після порушення кримінальної справи - засобом оперативного супроводу процесу досудового слідства.
Отримана в таких випадках інформація при своєрідній трансформації та легалізації може бути використана:
- як привід і підстава для порушення кримінальної справи і проведення невідкладних слідчих дій;
- як фактичні дані, на основі яких встановлюються важливі для справи обставини;
- при підготовці і проведенні тактичних комбінацій у ході

 
 

Цікаве

Загрузка...