WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Економіко-правовий механізм фінансування комунального господарства - Реферат

Економіко-правовий механізм фінансування комунального господарства - Реферат

затратах, які включа-ються до собівартості послуг, що виробляються, і враховують стан основних фондів галузі, а, звідси, величину видатків матеріальних і паливно-енергетичних втрат.
Існуюча на сьогодні об'єктивна тенденція росту експлуатаційних затрат підприємств комунального господарства уже нині в деяких підгалузях призводить до різкого збільшення затрат порівняно з доходами, виникнення і росту збитковості комунального господарства і необхідності в умовах розвитку ринкових відносин. Вирішення цієї проблеми пов'язано з удосконаленням економічних відносин, створенням фінансових механізмів, адекватних умов ринкової економіки.
Для вирішення цього завдання необхідне реформування галузі, що обумовлено об'єктивними і суб'єктивними причинами. Ця обставина ні у кого не викликає сумнівів. У зв'язку з цим, необхідно вирішити три основні завдання: знизити витрати бюджетної системи, стимулювати енергозбереження і виключити подальше зниження рівня послуг, що надаються. Основні протиріччя виникають при обговоренні конкретних методів реалізації реформи.
Схвалена постановою Кабінету Міністрів України програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства передбачає:
- досягнення взаємоузгодження регуляторних функцій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;
- забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;
- запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;
- прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів;
- доступність житлово-комунальних послуг длягромадян з низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг [5].
Основними важелями, які створять достатній рівень фінансування підприємств та організацій житлово-комунального господарства, є: забезпечення в 2002-2003 роках 100-відсоткової оплати споживачами вартості послуг; удосконалення системи надання пільг і субсидій з оплати житла і комунальних послуг; забезпечення цільового використання складових тарифу (амортизаційних відрахувань, прибутку тощо) для модернізації і розвитку підприємств і організацій житлово-комунального господарства; формування фінансово-кредитної системи модернізації та розвитку житлово-комунального господарства на території місцевого самоврядування, механізму залучення та повернення короткострокових і довгострокових кредитів та інвестицій.
Подальше реформування житлово-комунального господарства потребує вдосконалення правового та методичного забезпечення.
З урахуванням змін, що відбулися в економіці України та її законодавстві, необхідно розробити нові і внести зміни до чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють економічні, соціальні та інші відносини у житлово-комунальній сфері. Так, пропонується внести зміни до таких законів України:
- "Про місцеве самоврядування в Україні"[2], "Про місцеві державні адміністрації"[3], "Про ціни і ціноутворення"[4] - щодо врегулювання повноважень органів влади в частині встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги;
- "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"[1] - щодо створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, тобто доповнити статтю 9 пунктом 67 такого змісту: "виробництво і постачання теплової енергії".
Література:
1. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36. - Ст. 299.
2. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.97 № 280/97-ВР // Комп'ютерно-правова система "Ліга Закон".7: www.liga.kiev.ua.
3. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.99 № 586-XIV // www.zakon.rada.gov.ua.
4. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.90 № 507-ХІІ // www.zakon.rada.gov.ua.
5. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року № 139 // Комп'ютерно-правова система "Ліга Закон".7: www.liga.kiev.ua.
6. Александров А.М., Вознесенский Э.А. Финансы социализма. - М.: Финансы, 1974.
7. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1998.
8. Гринюк Р.Ф. Правовий статус комунального підприємства в Україні: Дис…канд. юр. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2001.
9. Запорожко Л.Н. Формирование, распределение прибыли коммунальных предприятий и резервы ее роста: Автореф. дисс… канд. экон. наук. - Л., 1978
10. Марголина Н.Л. Финансы жилищно-коммунального хозяйства: Учебное пособие. - ЛФЭИ, 1986.
11. Махонь Е.И. Финансы коммунального хозяйства и их развитие в современных условиях (на примере Санкт-Петербурга): Автореф. дисс... канд. экон. наук. - СПб.: СПбУЭФ, 1992.
12. Морозов О.А. Финансовые аспекты деятельности предприятий системы жизнеобеспечения города: Дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - СПб., 2000
13. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учебное пособие. - М.: Менеджер, 1998.
14. Фінансове право: Підручник / Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.; Керівник авт. колективу і відп. ред. Л.К. Воронова. - Х.: Фірма "Консум", 1998.
15. Чернышев Л.Н. Ценовая и тарифная политика в жилищно-коммунальном хозяйстве. - М.: Книжный мир, 1998.
16. Честный М.Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ. - М.: Экономика, 1968.
17. Шейнин Л.Б. О финансировании жилищно-коммунального хозяйства // Финансы СССР. - 1985. - № 5.
18. Шеремет Л.Д., Сейфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА, 1998.

 
 

Цікаве

Загрузка...