WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Економіко-правовий механізм фінансування комунального господарства - Реферат

Економіко-правовий механізм фінансування комунального господарства - Реферат


Реферат на тему:
Економіко-правовий механізм фінансування комунального господарства
Комунальне господарство займає особливе місце серед галузей, які складають господарюючі комплекси територій. У більшості робіт комунальне господарство досліджується в складі галузей, які надають платні послуги або у сукупності з житловим господарством [10, с. 14; 11, с. 12; 15, с. 101; 16. с. 12; 17, с. 11]. Підхід до житлово-комунального господарства як до єдиної галузі є традиційним і заснований на загальних ознаках, притаманних як житловому, так і комунальному господарству. Але в економіці комунального господарства є особливості, які дозволяють відділити його від житлової та інших галузей господарства територій і розглядати у вигляді окремо взятої галузі територіально-господарського комплексу.
Теоретичні та практичні аспекти фінансів, безпосередньо комунального господарства, можна віднести до недостатньо досліджених питань. Теоретичне осмислення фінансів комунального господарства, їх характерних особливостей і місця в системі фінансів держави є необхідною умовою побудови фінансового механізму галузі.
Оскільки фінанси - це єдина економічна категорія, яка має державну владну форму виразу, отже, фінансовий механізм будь-якої галузі, у тому числі комунального господарства, є найважливішим важелем реалізації соціально-економічної політики держави.
Вищенаведені міркування обумовили написання даної статті.
Основними науково-теоретичними джерелами роботи, крім законодавчої бази, є праці вчених з проблематики державного управління, цивільного і фінансового права, а також економіки. Зазначеному питанню приділяли увагу Вознесенський Е.О. [6], Воронова Л.К. [14], Гринюк Р.Ф. [8], Запорожко Л.М. [9], Махонь Є.І. [11], Морозов О.А.[12] Але їх праці присвячені загальним питанням фінансів, фінансування і в них не розкрито поняття фінансово-правового механізму комунального господарства в сучасних умовах.
Отже, метою наукової статті є дослідження поняття, складу фінансового механізму і особливостей його функціонування в комунальному господарстві.
Для реалізації сформульованої мети перед автором постали такі завдання: розкриття поняття та сутності фінансів комунального господарства; визначення фінансового механізму комунального господарства та принципів його побудови в умовах реформування галузі.
Комунальне господарство об'єднує ряд підгалузей, які виробляють різноманітну продукцію і послуги та забезпечують життєдіяльність населення, підприємств і організацій, розташованих на даній території. Сюди відносять: ресурсопостачання (теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення), благоустрій населених пунктів (дорожнє господарство, озеленення, санітарна очистка та утилізація відходів), побутове обслуговування (банно-пральне господарство, готельне господарство та ритуальні послуги). Відмінними ознаками галузі комунального господарства є такі:
- використання у ході технологічного процесу інженерної інфраструктури, прив'язаної до конкретної території (мережі водопроводу, каналізації, тепломережі, будови по передачі електроенергії тощо);
- нерозривність або чітка послідовність процесів виробництва, передачі та споживання матеріальних носіїв послуг;
- нерівномірність попиту на послуги підприємств комунального господарства за сезонами, днями тижня, часом доби і практична неможливість поповнити недостатній рівень обслуговування в минулому періоді за рахунок покращання обслуговування в наступний період;
- послуги та продукція галузі призначені для всіх груп споживачів територій (підприємства, організації, населення), споживання більшості послуг галузі може бути як продуктивним, так і особистим або суспільним;
- послуги комунального господарства, призначені для особистого або соціального споживання, надаються за тарифами, нижчими собівартості послуг;
- комунальні підприємства за розмірами і умовами експлуатації зазвичай залежать від величини і типу населеного пункту [12, с. 6-7].
Серед значної кількості думок економістів про сутність фінансів, найбільш обґрунтованою і аргументованою є думка професора Е.О. Вознесенського, який визначає фінанси як економічну категорію, а саме: загальним абстрактним визначенням фінансів є розуміння їх як системи грошових відносин, що мають імперативну форму, що виражає перерозподіл національного доходу суспільства, формування і використання централізованих і децентралізованих грошових фондів відповідно до дії об'єктивних економічних законів [6, с.10].
Необхідно зазначити, що основними ознаками, які дозволяють віднести конкретні грошові відносини у сфері комунального господарства до фінансів є такі: вартісний (грошовий) характер відносин; відносини повинні бути викликані фактом наявності держави як органу управління; такі відносини повинні виражати перерозподіл уже розподіленого сукупного суспільного продукту [13, с. 9].
Здійснюючи свою господарську діяльність, підприємства комунального господарства вступають у грошові відносини з цілим рядом суб'єктів:
- працівниками цих підприємств (в основному відносини щодо оплати праці);
- населенням (при розрахунках за вироблену продукцію і послуги);
- підприємствами (при взаємних розрахунках за вироблену продукцію і послуги, при розподілі прибутку і доходів тощо);
- державою державним і місцевими бюджетами (при внесенні коштів у бюджети та отриманні асигнувань);
- підрозділами всередині цих підприємств (або відносини по вертикалі) щодо здійснення статутної діяльності;
- кредитною системою, що охоплює не тільки позичкові операції (видача і повернення кредиту, виплата і отримання процентів), але й реінвестування в інноваційну діяльність, а також касові операції по безготівкових і готівкових розрахунках;
- біржами, страховими організаціями та іншими інститутами фінансово-кредитної системи. Ці грошові відносини складаються з інвестицій (біржі, фонди, фінансові компанії) або покриття витрат підприємства у вигляді платежів страховим фірмам, трастовим компаніям,

 
 

Цікаве

Загрузка...