WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Детермінанти вчинення ухилень від сплати податків як елемент предмета доказування в кримінальній справі - Реферат

Детермінанти вчинення ухилень від сплати податків як елемент предмета доказування в кримінальній справі - Реферат

вчинення злочинів у сфері оподаткування згруповані у такі блоки: економічні, нормативно-правові, соціально-психологічні та організаційні. Це досягнуто шляхом відповідних досліджень, перш за все при опитуванні суб'єктів підприємницької діяльності. Але окремий злочин у сфері оподаткування завжди індивідуальний. Він має специфічні, лише йому притаманні особливості. І його дослідженням займається наука кримінального процесу. Особа, яка проводить розслідування, не може визначати як причину ухилення від сплати податків, непомірний тягар високих ставок та великої кількості податків на господарську діяльність або відсутність традицій у суспільстві щодо різних чинників оподаткування чи недоліки нормативної бази податкового законодавства і законодавства, що регулює відносини підприємницької діяльності. Взагалі, слідчий з точністю може встановити лише обставини, які існують незалежно від особи, яка вчинила злочин, тобто конкретні недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій, посадових осіб, інших громадян, які (недоліки) полегшили вчинення злочину і настання шкоди. Про усунення таких обставин слідчі органи і прокурор виносять подання, а суддя - постанову (суд - ухвалу). Що стосується обставин, які пов'язані з особою, яка вчинила злочин, то вони, на нашу думку, лише обумовлюють прийняття слідчим певного рішення у справі. Тобто вони допомагають встановити винність особи у вчиненні злочину (форму вини), мотив, мету злочину, пом'якшуючі, обтяжуючі обставини та обставини, які виключають провадження у справі чи кримі-нальну відповідальність і застосування покарання. В окремому процесуальному документі такі обставини як причини вчинення злочину, не називаються. Як уже зазначалось, умотивоване подання слідчих органів і прокурора, як і окрема ухвала (постанова) суду (судді), є основним процесуальним документом, в якому фіксуються і доводяться до відома належних осіб та організацій висновки про причини й умови, що сприяли вчиненню розслідуваного злочину і про заходи, яких необхідно вжити для усунення чи нейтралізації цих причин та умов.
Вважається правильною практика винесення слідчим подання про причини й умови, які сприяли вчиненню злочину лише після складання обвинувального висновку або постанови про закриття справи, оскільки в цих документах підводяться підсумки всієї кримінально-процесуальної діяльності щодо встановлення всіх обставин, які входять до предмета доказування у справі. Правильним, на наш погляд, є твердження М.М. Михеєнка щодо закріплення в законі такої практики .
У виявленні та усуненні обставин, що сприяли вчиненню злочину, беруть участь різні органи та особи. Органи досудового слідства, прокурор та суд за допомогою передбачених законом засобів встановлюють причини й умови; вживають заходів щодо їх усунення. Фактичне ж усунення причин злочину та умов, які сприяли його вчиненню, є обов'язком відповідних підприємств, організацій, установ. Тому, крім встановлення безпосередніх причин й умов злочину, необхідно встановлювати й ті організації, підпри-ємства і установи, які зобов'язані усунути дані причини та умови.
Діяльність же з фактичного усунення причин й умов, які сприяли вчиненню злочину, кримінально-процесуальним законом не регламентована і тому за своїм характером не є процесуальною.
Виносячи подання у конкретній кримінальній справі слідчий повинен чітко відобразити всі обставини, які обумовили вчинення злочину, а також заходи, які, на його думку, слід виконати для усунення причин й умов, що сприяли його вчиненню. Пропозиції щодо запобігання правопорушенням повинні випливати із проведеного дослідження, бути науково обґрунтованими, конкретними та аргументованими. При розслідуванні справ про злочини у сфері оподаткування і реагуванні на причини й умови, що сприяли їхньому вчиненню, заходи, які пропонуються слідчим, повинні:
- ґрунтуватись тільки на встановлених фактах, підтверджених доказами;
- не повторювати вимог діючих нормативних актів, інструкцій, правил або технічних умов;
- бути процесуально допустимими;
- бути доцільними з економічного погляду;
- бути виконуваними та діючими.
Якщо причини й умови, які сприяли вчиненню злочину, повинні досліджуватись у кожній кримінальній справі (як в тій, що надходить з обвинувальним висновком до суду, так і тій, що закривається в стадії попереднього розслідування), то і подання слідчий повинен виносити у кожній кримінальній справі. Розглядаючи справи про ухилення від сплати обов'язкових внесків державі, ми бачимо, що найчастіше виникає необ-хідність у поданні слідчого про усунення причин й умов, які сприяли вчиненню даного виду злочину, оскільки вони (причини) завжди конкретні й очевидні. Наприклад, підрозділом податкової міліції в м. Біла Церква Київської області в 1999 році розслідувано 62 кримінальні справи, 53 - з них містять вищевказані подання; у 2000 - розслідувано 64 кримінальні справи, подання слідчого містяться в 52 кримінальних справах. Податковою міліцією м. Черкаси було розслідувано в 1999 році 225 кримінальних справ про ухилення від оподаткування, 224 справи з них містять подання слідчого; у 2000 - розслідувано 230 кримінальних справ, у 226 з них є реагування на умови, що сприяли вчиненню злочину.
Коли злочин вчинено керівником суб'єкта господарювання або службовою особою-суб'єктом підприємницької діяльності, свої подання слідчий відправляє найчастіше на адресу ДПІ за місцем знаходження суб'єкта. Якщо ж ухилення від оподаткування здійснили інші суб'єкти, то подання надсилається посадовим особам підприємств, установ, організацій-суб'єктів господарської діяльності. Тобто подання слідчий направляє залежно від того, хто скоїв правопорушення; адресатом може бути і фонд Держмайна, і митні органи, і асоціації фермерів, і безпосередньо директор підприємства, якщо, наприклад, злочин вчинено бухгалтером або іншою посадовою особою цього підприємства.
Так, подання у кримінальній справі з обвинувачення директора приватного підприємства "РИБ" Ричкова Л.А. за ч. 3 ст. 148-2 КК України слідчий направив начальнику Стаханівського МВ ПМ Луганської області, де зазначив, що "… дане правопорушення (несплата податку на прибуток і податку на добавлену вартість - сума 19 328 грн.) стало можливим завдяки слабкій профілактичній роботі складу податкової міліції, спрямованій на виявлення підприємств, які протягом тривалого часу здавали звітність з внесеними даними про податок на добавлену вартість і які не відповідають дійсності.
Прошу провести оперативну нараду серед особового складу подат-кової міліції, прийняти всіх заходів до усунення подібних порушень з боку керівних осіб підприємств".
Відповідно до кримінально-процесуального законодавства (ст. 231 КПК України) контроль за виконанням подання здійснюється тим органом, який його вніс, тобто в справах про ухилення від сплати податків, найчастіше -податковою міліцією. Виконання полягає в тому, що службова особа чи орган, які одержали копію подання, зобов'язані не пізніше як у місячний термін розглянути останнє, вжити необхідних заходів і повідомити про них податкову міліцію. У

 
 

Цікаве

Загрузка...