WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Державний реєстр і недоторканість особистого життя платників податків - Реферат

Державний реєстр і недоторканість особистого життя платників податків - Реферат

згоди останньої, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Дана заборона набуває особливого значення в зв'язку зі створенням комп'ютерних автоматизованих систем, які дозволяють обробляти та передавати значні масиви інформації. У той же час передбачена для податкових органів можливість здійснювати автоматизовану обробку персональних даних платників податків без згоди останніх узгоджується з положеннями ч. 2 ст. 32 та ст. 92 Конституції України і може розглядатись як правова форма обмеження конституційного права на недоторканість особистого життя.
Аналізуючи повноту забезпечення права на недоторканість особистого життя фізичних осіб-платників податків можна дійти до висновку, що вона досягається за допомогою двох напрямів:
1. Встановлення правового режиму використання відомостей Державного реєстру іншими державними органами. Згідно з ч. 2 ст. 8 Закону "Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів" відомості Державного реєстру є інформацією з обмеженим доступом і надаються іншим державним органам відповідно до чинного законодавства.
2. Встановлення юридичної відповідальності за розголошення інформації про фізичних осіб-платників податків з боку працівників, які ведуть Державного реєстр.
У той же час проблемним залишається питання щодо реалізації конституційного права громадянина на ознайомлення з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею (ч. 3 ст. 32 Конституції України).
По-перше, Закон України "Про інформацію" закріплює лише загальні принципи доступу громадян до інформації, що стосується їх особистого життя. При цьому механізм реалізації зазначеного права належним чином не визначений.
По-друге, формально-юридичного аналіз положень Закону "Про Державний реєстр фізичнихосіб-платників податків та інших обов'язкових платежів", свідчить, що до Державного реєстру вноситься інформація не тільки про громадян України, а й про осіб без громадянства та іноземців, які мають об'єкти оподаткування і зобов'язані сплачувати податки та інші обов'язкові платежі. Тому не зрозуміло, чому на них не розповсюджуються права, передбачені ч. 3 ст. 32 Конституції України.
По-третє, невизначеність правового статусу відомостей Державного реєстру, створює обмеження навіть для безпосереднього застосування ч. 3 ст. 32 Конституції України, як акта прямої дії. Адже на сьогодні законодавець відніс вказані відомості до інформації з обмеженим доступом, що автоматично вимагає уточнення, оскільки ст. 30 Закону "Про інформацію" поділяє інформацію з обмеженим доступом на конфіденційну й таємну.
Зазначене питання, на нашу думку, досить суттєве з погляду функціонування механізму забезпечення конституційного права на недоторканість особистого життя, оскількизаконодавство України питання захисту конфіденційної інформації покладає на її власника, а таємної - на закон. З аналізу змісту юридичних гарантій забезпечення недоторканості особистого життя, закріплених ч. 2 ст. 32 Конституції України випливає, що захисту підлягає тільки конфіденційна інформація про особу, а ч. 3 цієї ж норми гарантує громадянину право знайомитись з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.
Отже, можна стверджувати, що сьогодні на рівні Закону "Про державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів" залишається остаточно неврегульованим правовий статус відомостей Державного реєстру, а також порядок ознайомлення фізичних осіб-платників податків з відомостями про себе, які обробляються в Державному реєстрі.
На нашу думку, персональні дані платників податків повинні мати статус конфіденційної інформації про те, що необхідно прямо вказати в Законі "Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів". Крім того, доцільно також було б ввести до вітчизняного законодавства спеціальний нормативний акт, який містив би перелік інформації, що має статус конфіденційної, до якого необхідно включити інформацію про особисте життя. Наприклад, у Російській Федерації існує Указ Президента РФ від 06.03.97 №188, яким передбачено, що до відомостей конфіденційного характеру відносяться відомості про факти, події і обставини особистого життя громадян, які дозволяють ідентифікувати їх особу, а також таємницю слідства, службову та професійну таємницю [6].
У законодавчій базі необхідно передбачити процесуальні норми, які б впроваджували в галузеве законодавство механізм ознайомлення особи з відомостями про себе, що не є державною таємницею, при цьому потрібно передбачити можливість ознайомлення не тільки з первинними, а й з обробленими персональними даними. Реалізація зазначених пропозицій створить додаткові умови для забезпечення конституційних гарантій непору-шення особистого і сімейного життя, а також створить можливість громадянам не втратити контроль за своїм інформаційним портретом.
Література:
1. Баранов А.А., Брыжко В.М., Базанов Ю.К. Права человека и защита персональных данных - К., 2000. - С. 160.
2. Беляева Н.Г. Право на неприкосновенность частной жизни и доступ к персональным данням // Правоведение. - 2001. - № 1. - С. 101-114.
3. Іщенко А.В., Гуренко М.М. Реєстрація даних про особу та права людини //Науковий вісник НАВСУ. - 2002. - № 1. - С. 148-149.
4. Діяльність податкової служби в Україні за 2000 рік // Статистичний збірник ДПА України. - К., 2001. - С. 103.
5. Право на неприкосновенность частной жизни: Материалы "круглого стола". - М., 1998. - С. 36; Толкачев К.В., Хабибулин А.Г. Органы внутренних дел в механизме обеспечения личных конституционных прав и свобод граждан. - Уфа, 1991. - С. 24.
6. Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. - М., 1983. - С. 1-719.
7. Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 // Сборник Законодательства РФ. - 1997. - № 10. - Ст. 1127.

 
 

Цікаве

Загрузка...