WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Використання податковою міліцією автоматизованих інформаційних систем при виявленні та розслідуванні злочинів - Реферат

Використання податковою міліцією автоматизованих інформаційних систем при виявленні та розслідуванні злочинів - Реферат

підприємництва;
3) є фіктивними підприємствами.
За окремим напрямом може бути проаналізована фінансово-господарська діяльність суб'єктів підприємництва, які здійснюють зовнішньоекономічні операції:
1) з використанням АРМу "Митниця" встановлюються суб'єкти підприємництва за окремими видами експортованої продукції та які не нараховують і не сплачують ПДВ (так і такі, які заявляють до відшкодування із бюджету значні суми податку на додану вартість);
2) щодо суб'єктів підприємництва, які надають звітність та сплачують ПДВ, вивчається та аналізується їх "податкова поведінка" (своєчасність надання податкових декларацій; сплата податкових платежів; матеріали раніше проведених перевірок; взаємовідносини з фіктивними суб'єктами підприємництва);
3) аналізуються обсяги імпорту товарів з обсягом сплачених до бюджету податків;
4) перевіряються факти виконання експортних операцій лише на папері (оформлення зовнішньоекономічних операцій експорту товару) без фактичного його вивезення за межі митного кордону України;
5) відбираються суб'єкти підприємництва, які задекларували бюджетне відшкодування податку на додану вартість, при цьому під час розрахунків використовували взаємовідносини з фіктивними суб'єктами підприємництва.
Напрямом аналітичної роботи податкової міліції, що заслуговує уваги, є контроль за діяльністю монополістів у певних сферах фінансово-господарської діяльності. З цією метою проводиться відбір суб'єктів підприємництва, які проводять операції з відповідними групами ви-соколіквідних товарів (газ, нафта, паливно-мастильні матеріали). У таких випадках аналізується інформація щодо наявності вертикально-інтегрованих корпорацій. З використанням можливостей АРМу "Облік податків і платежів" аналізується діяльність суб'єктів підприємництва щодо фактично сплачених сум податків. Проводиться порівняння обсягу фінансово-гос-подарських операцій з сумами сплачених податків. Нерідко встановлюються ситуації незначної сплати податків при значних обсягах господарської діяльності. Так, аналізуючи діяльність одного із підприємств, було встановлено, що валовий дохід становив більше 1 млрд грн., при цьому сума податків, сплачених до бюджету, становила всього 22 тис. грн. У такому разі можуть бути також проаналізовані дані про отримані доходи фізичною особою та визначені об'єкти оподаткування з використанням непрямих методів.
Виявлення фіктивних суб'єктів підприємництва можливе з використанням такої інформації:
1) перевіряється дата реєстрації, перереєстрації суб'єкта, дата відкриття рахунків у банківських установах;
2) якщо підприємство зареєстровано менше ніж три місяці, перевіряється інформація за даними органів державної статистики; АРМів "Реєстр втрачених та викрадених паспортів", "Фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності";
3) звіряються дані про керівників (засновників) суб'єктів підприємництва з даними автоматизованих систем інформації про осіб, які померли, виїхали за межі України для постійного проживання тощо;
4) перевіряються юридичні адреси суб'єктів підприємництва (як свідчить практика, за однією адресою нерідко реєструється до тисячі суб'єктів підприємництва, а також фіктивні фірми);
5) у разі, якщо суб'єкт підприємництва працює значний період, перевіряється інформація:
а) коли проводилась його податкова перевірка та які результати;
б) чи були раніше встановлені взаємовідносини з фіктивними суб'єктами підприємництва;
в) про податкову звітність (рівень сплати податків; обсяги валового доходу; обсяги відшкодування податку на додану вартість, у тому числі і за експортними операціями);
г) наявність товарних операцій тощо.
В окремих випадках з використанням інформаційних баз даних можливе встановлення осіб, які беруть участь у фінансових схемах фіктивного банкрутства. Так, можна відібрати суб'єктів підприємницької діяльності, керівники або засновники яких були керівниками або зас-новниками раніше збанкрутілих підприємств, а також тих, що є засновниками двох чи більше підприємств. Така інформація може бути отримана за допомогою АРМу "Облік платників податків - юридичних осіб" за даними прізвища засновника чи керівника. За допомогою інформаційних систем (АРМ "Митниця", в окремих підрозділах "КРП") встановлюються факти товарних операцій. З використанням інших баз даних встановлюється наявність розрахункових рахунків, наявність відповідних патентів, дозволів тощо. Нерідко у таких випадках встановлюються факти взаємовідносин з фіктивними суб'єктами підприємництва, за якими враховується дебіторська заборгованість. Фактично, це є способом доведення до банкрутства.
Залежно від напряму аналітичної діяльності податковою міліцією можуть використовуватися інші дані та інформаційні системи. Слід зазначити, що існуючий рівень інформаційного забезпечення при належному його використанні є головною умовою ефективної діяльності слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції. Така робота повинна проводитися на постійній основі і мати цілеспрямований та наступальний характер. Необхідно проводити дослідження та створювати відповідні методичні розробки про зміст аналітичної роботи податковоїміліції та використання інформації у ході виявлення та розслідування злочинів.
Література:
1. Бушмин Е.В. Совершенствование методов налогового контроля с использованием информационных технологий // Налоговый вестник. - 1998. - № 4. - С. 3; Росоловский В. Состояние и перспективы развития информатизации органов государственной налоговой службы // Науковий вісник. - Академія державної податкової служби України, 2001. - № 4(14). - С. 176-183; Робіду А. Досвід упровадження інформаційних технологій у роботі податкових адміністрацій // Науковий вісник. - Академія державної податкової служби України, 2001. - № 4(14). - С. 188-192.
2. Лисенко В. Основні напрями модернізації інформаційного забезпечення діяльності органів державної податкової служби // Науковий вісник. - Академія державної податкової служби України, 2000. - № 3(9). - С. 187-192; Лисенко В.В. Використання інформаційних технологій у виявленні та розслідуванні податкових злочинів // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці: Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (травень, 2002 р.). - Ірпінь, Академія ДПС України. - 2002. - С. 138-141.
3. Волынский О. Контроль на основе анализа // Вісник податкової служби України. - 1997. - № 5. - С. 20.
4. Матвеева Т. Вдогонку за лидером // Компаньон. - 2000. - № 39. - С. 27.
5. Жвалюк В.Р. Боротьба з нелегальними товарами триває // Вісник податкової служби України. - 2001. - № 12. - С. 3.
6. Поволоцкая Л. За три месяца нынешнего года налоговая милиция пополнила госу-дарственную казну суммой свыше 1,1 миллиарда гривен // Факты. - 13.04.2002. - С. 5.
7. Прес-реліз ДПА України. http://www.sta.gov.ua/news.php3?2142.
8. Монвелов Н. Зарплата по ведомости или "черным налом" // Век. - 22.01.1999. - № 3. - С. 3.
9. В "кошельке" у одесских мошенников обнаружилось 230 тысяч гривен наличными // Сегодня. - 1998. - № 227. - С. 7; Шуваева С. По следам невидимки. Утерянный паспорт помог фирме наварить более полумиллиона рублей // Налоговая полиция. - 2002. - № 13. - С. 7.
10. Огневский А. Полиция бьет "подснежником" // Ежедневные новости. - 08.02.2002. - № 24. - С. 1.
11. Кузьменко Д. Невидимка с волчьим прикусом: чем может быть опасна фиктивная фирма для "светлого" предприятия и как этой опасности избежать? //Негоциант. - 2000. - № 22. - С.4.
12. Гоценко Н. Мода на конвертацию // Зеркало недели. - 13.11.1999. - № 45. - С. 3.
13. Киреева О. Зазевался, а очнулся… миллионером // Калининградская вечерка. - 26.06.2002. - № 90. - С. 3.
14. Вознюк А. Безработная жительница Обухова даже не догадывалась, что торгует в столице крупными партиями обуви // Факты. - 09.07.2002. - № 113. - С. 5.

 
 

Цікаве

Загрузка...