WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Взаємодія правоохоронних органів України щодо адміністративно-правової протидії нелегальній імміграції - Реферат

Взаємодія правоохоронних органів України щодо адміністративно-правової протидії нелегальній імміграції - Реферат

підрозділи на місцях, де якраз і відбувається основна робота щодо протидії нелегальній імміграції. Вона здійснюється у тісній співпраці з місцевими органами влади, правоохоронними органами усіх рівнів та органами місцевого самоврядування. На сьогодні така співпраця є особливо важливою, а інколи - навіть і вирішальною, оскільки можливості фінансування відповідних заходів з державного бюджету вкрай обмежені, існує серйозна потреба їхньої підтримки з боку місцевих бюджетів.
Разом з тим можна констатувати, що практика проведення комплексних оперативно-розшукових заходів щодо виявлення організованих злочинних угруповань, членами чи засновниками яких є іноземці, ліквідації каналів нелегальної імміграції, виявлення та притягнення до відповідальності їх організаторів та осіб, причетних до переміщення нелегалів через територію України, дозволяє зробити висновок про неготовність оперативних служб у повному обсязі здійснювати цю роботу. Найважливішими причинами такого становища, на нашу думку, є:
- по-перше, низький рівень обміну інформацією між оперативними підрозділами органів внутрішніх справ, Служби безпеки України та прикордонних військ;
- по-друге, відсутність чіткої взаємодії між органами внутрішніх справ, Служби безпеки України та Державним комітетом у справах охорони державного кордону. Такі правові акти як Рішення спільного засідання колегії МВС України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 19.06.2001 р. № 4КМ/1/9 "Про поліпшення взаємодії органів та підрозділів МВС України та Державного комітету у справах охорони державного кордону з питань боротьби з нелегальною міграцією, контрабандою, незаконним обігом наркотиків" [8] та Спільне розпорядження ГУБОЗ МВС України та оперативно-розшукового Управління Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 4.10.2001 р. № 390/360 "Щодо поліпшення стану взаємодії між ГУБОЗ МВС України та оперативно-розшуковим Управлінням Державного комітету у справах охорони державного кордону України у сфері боротьби з організованою злочинністю" [9], хоча і спрямовані на поліпшення взаємодії між МВС України та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, але остаточно не вирішили цієї проблеми;
- по-третє, недосконалий механізм взаємодії МВС України з відповідними правоохоронними органами суміжних держав. Особливо гостро ця проблема стоїть у прикордонних зонах. Це, насамперед, пов'язано з тим, що особи, які чинять злочини на нашій території, можуть швидко сховатися від покарання в суміжних країнах, мають налагоджені міждержавні злочинні зв'язки, а також напрацьовані шляхи збуту, перевезення і придбання викрадених речей і цінностей, предметів і речових, включених у незаконний обіг;
- по-четверте, відсутність науково обгрунтованих рекомендацій діяльності оперативних підрозділів щодо виявлення та ліквідації каналів нелегальної імміграції, осіб, причетних до переміщення нелегалів через територію України.
Вже декілька років в урядових колах точиться дискусія щодо утворення Єдиної міграційної служби України, яка б здійснювала комплексне регулювання міграційними процесами. Доцільність її створення не викликає сумнівів у вищого керівництва держави. Проте вирішення цього питання гальмується як фінансовими проблемами, так і відсутністю відповідної законодавчої бази та єдності підходів до вирішення цього важливого питання.
Існує також інша думка щодо вирішення даної проблеми. Відповідно до неї об'єднати всю роботу щодо боротьби з нелегальною імміграцією в одних руках все одно не вдасться, оскільки ця діяльність вимагає застосування досить різних функцій. Отже, головне завдання полягає не в об'єднанні цих функцій, а у розвиткові правових, матеріально-технічних і кадрових можливостей відомств, що вже зараз займаються різними аспектами даної проблеми. А також, безумовно, у чіткій, злагодженій координації їхніх зусиль.
Підсумовуючи викладене вище, можна зробити кілька висновків.
По-перше, на сьогодні у нашій державі ведеться певна робота, спрямована на вдосконалення взаємодії правоохоронних органів усіх рівнів із міграційною службою України щодо протидії нелегальній імміграції.
По-друге, цьому, зокрема, сприяє наявність значної кількості нормативних актів, в основному, підзаконних, якими врегульовані процедури надання відповідних дозволів на в'їзд і виїзд на (з) території України громадян України, іноземців, біженців, контролю за правилами в'їзду-виїзду та транзитного проїзду через територію України, працевлаштування тощо, а також те, що єдиним методом є метод адміністративно-правового регулювання, метод владних приписів зумовлює необхідність впорядкування цих нормативних актів через зведення їх у єдиний кодифікаційний акт - Кодекс адміністративних процедур у сфері міграційного процесу.
По-третє, в Україні поки що немає єдиної адміністративної структури, на яку були б покладені функції протидії нелегальній імміграції та незаконному транспортуванню людей через державний кордон. Для всіх без винятку організацій, які займаються вирішенням цієї проблеми, вона не є основною у їхній діяльності. У зв'язку з цим кошти та людські ресурси спеціально на боротьбу з нелегальною імміграцією та контрабандою людьми не виділяються.
Література:
1. Декларація про державний суверенітет України // Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали: Довідник. - К., 1997. - Ч. 2. - С. 576.
2. Про громадянство України: Закон України // ВідомостіВерховної Ради України. - 1991. - № 50. - Ст. 701.
3. Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії між органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та органами внутрішніх справ України при передаванні затриманих ними іноземців та осіб без громадянства: Наказ Адміністрації державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України від 15.10. 2004 р. № 742/1090.
4. Про утворення Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: Постанова КМУ від 14 червня 2002 року № 844.
5. Про затвердження Інструкції про порядок функціонування в органах внутрішніх справ та органах охорони державного кордону України обліку осіб, затриманих за порушення законодавства України про державний кордон та про правовий статус іноземців: Наказ Міністерства внутрішніх справ України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 29.07.2002 року № 723/435. - К.: МВС України, 2002.
6. Мінка Т. Нелегальна міграція та транспортування людей у контексті боротьби з організованою злочинністю // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. - № 3. - 2001. - С. 186-189.
7. Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 23. - Ст. 954.
8. Рішення спільного засідання колегії МВС України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України "Про поліпшення взаємодії органів та підрозділів МВС України та Державного комітету у справах охорони державного кордону України з питань боротьби з нелегальною міграцією, контрабандою, незаконним обігом наркотиків" від 19 червня 2001 р. № 4 КМ/1/9. - К.: МВС України, 2001.
9. Спільне розпорядження ГУБОЗ МВС України та Оперативно-розшукового управління Державного комітету у справах охорони державного кордону України "Щодо поліпшення стану взаємодії між ГУБОЗ МВС України та Оперативно-розшуковим управлінням Державного комітету у справах охорони державного кордону України у сфері боротьби з організованою злочинністю" від 4 жовтня 2001 р. № 390/360. - К.: МВС України, 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...