WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Боротьба з податковою злочинністю у перше десятиріччя існування органів ДПС України - Реферат

Боротьба з податковою злочинністю у перше десятиріччя існування органів ДПС України - Реферат

року № 760 "Про утворення державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій" [21] та від 30 жовтня 1996 року № 1013 "Питання державних податкових адміністрацій" [20].
На виконання цих Указів була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996 року № 1385 "Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України" [12], якою підрозділи по боротьбі з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування, що входили до складу МВС України, передавались у підпорядкування ДПА України, у кількості 4 700 одиниць і на їхній базі було створено податкову поліцію [1, с. 230].
Разом з тим МВС України зобов'язувалося передати в розпорядження ДПА України майно, відокремлені приміщення, технічні засоби, озброєння, оргтехніку, засоби зв'язку та транспорту, які були закріплені за ними.
Крім того, згідно з цією постановою була встановлена гранична чисельність працівників ДПА та місцевих державних податкових адміністрацій у кількості 71 350 одиниць.
На перших порах діяльності податкової поліції, яка пізніше, з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 5 лютого 1998 року податкову поліцію було перейменовано в податкову міліцію [2], в системі органів ДПС вона була позбавлена відповідного нормативного забезпечення, яке б давало підстави повною мірою реалізовувати право на заняття оперативною діяльністю та здійснювати в той же час досудове розслідування податкових злочинів.
Разом з тим, керуючись законами України "Про державну податкову службу в Україні" [3], "Про міліцію" [5], "Про оперативно розшукову діяльність" [4] працівники податкової міліції сумлінно виконували покладені на них функції.
Проте у засобах масової інформації всі дії працівників податкової міліції висвітлювались, як протиправні, незаконні тощо. Про це свідчать численні публікації того часу [9, 16, 17, 18].
Про те, що податкова міліція була позбавлена відповідного нормативно-правового забезпечення, неодноразово підтверджували й її безпосередні керівники [7].
Податкова міліція (походить від латинського слова militia - військо, військова служба) - спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями, які діють у складі відповідних органів державної податкової служби.
До складу податкової міліції входять: Головне управління податкової міліції; слідче управління податкової міліції; управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби Державної податкової адміністрації України; управління податкової міліції; слідчі відділи податкової міліції та відділи по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби відповідних державних податкових адміністрацій в АР Крим, областях і містах Києві та Севастополі; відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій у районах, містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій.
Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції, який одночасно обіймає посаду першого заступника Голови державної податкової адміністрації України. Податкову міліцію у державних податкових адміністраціях АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють начальники управлінь податкової міліції, які за посадою є першими заступниками голів відповідних Державних податкових адміністрацій.
Податкова міліція наділена такими повноваженнями:
- приймає та реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, перевіряє їх і приймає щодо них рішення;
- проводить оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, проводить дізнання та досудове слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;
- виявляє причини й умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходи щодо їх усунення;
- забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їхній захист від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням ними посадових обов'язків;
- запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників податкової служби;
- збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням [22, с. 598-599].
Водночас із метою реформування податкової системи слушно ставилося питання про створення:
- спеціальних підрозділів для роботи з великими платниками податків (розробка інструктивної та методичної бази контролю за великими платниками податків; спеціалізація працівників за галузями фінансово-господарської діяльності; створення оперативної системи контролю за окремими платниками);
- системи обліку платників, яка б включала єдиний реєстр платників податків фізичних осіб; систему постановки платників на податковий облік і зняття з обліку; систему обліку платників за видами податків (земля, транспортні засоби, нерухомість тощо);
- систему виявлення неплатників податків (ведення інформаційної бази обліку товарно-грошових оборотів суб'єктів господарювання; опрацювання даних оперативних підрозділів податкової поліції та аудиту, інформації ЗМІ, даних банків про відкриті рахунки, органів державної влади про реєстрацію суб'єктів господарювання тощо);
- аналітичного центру ДПА України для опрацювання способів ухилення від сплати податків та розробки пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства [10, с. 29-30].
Основні завдання боротьби з податковою злочинністю були закріплені в Положенні про Головне управління податкової міліції ДПА України, що конкретизувалися в листі ДПА України від 3 серпня 1998 року № 9356/10/26-14. До них належали:
- запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їхнє розкриття та розслідування, провадження у справах про адміністративні правопорушення;
- розшук платників податків, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;
- забезпечення безпеки діяльності працівників державної податкової служби, їхнього захисту від протиправних посягань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків;
- безперервне стеження за станом криміногенної ситуації у сфері оподаткування України, розробка організаційних і практичних заходів реагування на її зміни;
- своєчасне прийняття тареалізація управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності податкової міліції;
- визначення основних напрямів удосконалення роботи підрозділів податкової міліції, надання їм організаційно-методичної та практичної допомоги у боротьбі зі злочинністю.
Для виконання цих завдань Головне управління податкової міліції було наділене такими функціями:
- здійснює безперервне цілодобове стеження за станом в Україні криміногенної ситуації у сфері оподаткування, інформує керівництво ДПА України про її зміни та вносить пропозиції щодо реагування на них;
- вивчає та аналізує тенденції злочинності у сфері оподаткування, фактори її розповсюдження, прогнозує подальший розвиток негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням. На їхній основі розробляє пропозиції правового, соціального, економічного та організаційного характеру, спрямовані на запобігання та припинення злочинів, для подання їх на розгляд керівництву ДПА

 
 

Цікаве

Загрузка...