WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Актуальні проблеми протидії злочинності в економічній сфері - Реферат

Актуальні проблеми протидії злочинності в економічній сфері - Реферат

цим негативним явищем. Сьогодні на всіх рівнях розуміють на-ціональну загрозу організованої злочинності, її вплив на політику, економіку, засоби масової інформації, органи державного управління, а також те, що вона в транснаціональних масштабах дестабілізує міжнародні відносини.
У зв'язку з цим прийнято низку законів, відомчих нормативних актів, Указів Президента України, спрямованих на вжиття заходів щодо детінізації економіки на 2002-2004 роки, посилення та координацію зусиль виконавчих, правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з "відмиванням" коштів, здобутих злочинним шляхом. Хоча із запізненням, але ст. 209 Кримінального кодексу України, який вступив у дію 1 вересня 2001 року, встановлено кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) гро-шових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. В Україні ратифіковано прийняту у 1990 році Міжнародну Конвенцію про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Саме вона регулює питання координації розшуку, ведення слідства, арешт, конфіскацію та повернення грошей злочинного походження. Аналітики звертають особливу увагу на проблему "відмивання" коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки для нашої держави вона є досить важливою, це питання вийшло за межі національних кордонів і не є суто українським.
Характерними є дані офіційної статистики правоохоронних органів, якими в 1991 році було виявлено 35 тисяч злочинів у сфері економіки, а у 1999 році - вже 65 тисяч. Аналізуючи злочини у кредитно-фінансовій сфері, зокрема у банківській діяльності, необхідно зазначити, що і тут проглядається стала тенденція до їх збільшення. Так, лише у минулому році у кредитно-фінансовій сфері викрито 9 тисяч, а у банківській - 4 тисячі злочинів. Узагальнення наявних матеріалів дає підстави стверджувати, що саме у цих системах найактивніше використовуються схеми для "відмивання" грошей. За оцінками фахівців, сьогодні поза банківським контролем в обігу готівкою знаходиться близько 5 млн. гривень, а валютний позабанківський обіг становить 10 млрд. доларів США.
Одним із найпоширеніших злочинів у "тіньовій" економіці є вивіз національного капіталу. Так, за перші 5 років незалежності (1991-1995 рр.) оцінюють його відтік до 16 млрд. доларів США, а за 10 років, як вважає Національний банк України, відтік національного капіталу перевищив 40 млрд. доларів США.
Із наведеного видно, що це питання, на жаль, залишається прогресуючим і є відповідь чому. По-перше, не повною мірою вдається призупинити поширення процесів "відмивання" брудних грошей, здобутих злочинним шляхом, через відсутність ефективно діючої системи фінансово-банківського контролю. По-друге, їх відомча закритість, можливість, бажання не тільки сприяють, але й створюють фіктивні суб'єкти банківської та підприємницької діяльності. По-третє, практично відсутній контроль за проникненням "брудних" грошей у легальну економіку (через приватизацію енергоносіїв) у сталеплавильну, паливно-мастильну, добуваючу галузі. По-четверте, це широкий спектр проникнення криміналітету в державні структури, політичні партії. По-п'яте, відомчий підхід до протидії, відсут-ність достатньої координації фінансово-банківських установ, правоохорон-них, контролюючих органів. По-шосте, це формалізм, декларування активізації боротьби з цим негативним явищем, домінуюча психологія у державних службовців особистого, термінового збагачення. По-сьоме, це недостатнє законодавче регулювання питань, пов'язаних із незаконними фінансовими потоками.
Закономірним сьогодні є завдання вжиття вичерпних та ефективних заходів для корінного покращання результатів діяльності, виявлення та при-пинення діяльності організованих угруповань у сфері банківської системи, де сконцентровано потужний як людський, так і грошовий потенціали з метою запобігання спроб "відмивання" коштів, здобутих злочинним шляхом.
Правоохоронні органи з метою протидії "відмиванню" коштів, здобу-тих злочинним шляхом, здійснили ряд заходів. Тільки в 2001 році правоохоронцями порушено більше 200 кримінальних справ щодо "відми-вання" коштів, здобутих злочинним шляхом. Співробітниками Державної податкової адміністрації України лише у поточному році викрито 4,3 тисячі фіктивних підприємств та більш 100 "конвертаційних центрів", від яких до бюджету поступило понад 40 млн. гривень.
У провадженні слідчих органів податкової міліції України станом на 1 квітня 2001 року розслідується понад 300 справ за фактом легалізації незаконно отриманих 120 млн. гривень.
Необхідно зазначити, що ця проблема турбує весь цивілізований світ, оскільки "брудні" кошти йдуть на підкупи чиновників, придбання неру-хомості, фінансування організованих злочинних угруповань і, як показали наслідки подій 11 вересня 2001 року у США, терористичних організацій. Тому закономірно, що Віденська Конвенція ООН оголосила "відмивання" грошей міжнародним злочином. У ст. 7 Конвенції ООН від 15 листопада 2000 року проти транснаціональної організованої злочинності передбачені заходи по боротьбі держав з "відмиванням" грошей. Стосовно цього справедливо зазначає В.М. Попович: "Усі ці кошти так чи інакше включаються в тіньовий міжнародний капіталооборот і процеси "відмивання", і несвоєчасність прийняття адекватних заходів - це є злочин".
Матеріалами оперативно-слідчої практики встановлено, що "відмиван-ня" тіньових коштів у поле зору правоохоронних органів потрапляє у ви-падках проведення оперативно-розшукових заходів щодо перевірки фігуран-тів у схемах: безготівкових операцій; фіктивних підприємств; недержавних форм власності; ігорного бізнесу; сфері розваг. Найпоширенішим способом "відмивання" грошей є уникнення від сплати податків.
Підсумовуючивикладене необхідно зосередити увагу на двох складових цієї проблеми. Перша - це те, що ситуація, яка виникла в Україні, свідчить про термінову необхідність створення дієвого організаційно-правового механізму боротьби з "відмиванням" доходів, здобутих злочинним шляхом. Друга - термінове повернення в Україну незаконно перерахованих коштів та введення їх в легальні економічні відносини. А зробити це можливо за наступних умов.
На законодавчому рівні необхідно:
- прискорити прийняття Законів України "Про легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом", "Про повернення капіталів, вивезених з України";
- чинне законодавство України привести у відповідність з вимогами та рекомендаціями Лондонського Міжнародного форуму 2001 року з розробки фінансових заходів боротьби з "відмиванням" коштів (FATF).
На виконавчому рівні потрібно:
- прискорити переведення сфери економіки у нормативно-правове поле, особливо приватизаційні процеси;
- взяти під контроль економічні та кримінальні складові "тіньової" економіки, зосередити увагу на обмеженні їх участі в економічних процесах;
- скоординувати спільні зусилля державних правоохоронних та контролюючих органів на протидію цього явища;
- посилити контрольні функції держави за процесами, що відбувались у зовнішньоекономічній сфері в період формування ринкових відносин.
Національному банку України, Міністерству фінансів України необхідно:
- розробити і ввести в дію чітку та ефективну форму контролю за фінансовими потоками у державі;
- чітко визначити систему валютного контролю усіх основних напрямів фінансово-господарської діяльності з метою запобігання подальшому відтоку капіталу та спроб його неправового легалізування;
- ввести принципово нові підходи до вирішення проблеми нестачі фінансових ресурсів для фінансування економіки, які тісно пов'язані із діяльністю комерційних банків;
- застосувати дієвий контроль за перерахуванням коштів в офшорні зони та їх банківські системи, зокрема відпрацювання інтеграційної стратегії оздоровлення фінансової системи.
Правоохоронні органи повинні сконцентрувати профілактичні дії на виявлення та застосування ефективних форм і методів протидії цьому явищу; взяти під жорсткий, правовий контроль відкриття, функціонування, лікві-дацію обмінних та конвертаційних пунктів.
Державному комітету інформаційної політики за матеріалами право-охоронних органів через засоби масової інформації необхідно систематично висвітлювати стан боротьби з "відмиванням" грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

 
 

Цікаве

Загрузка...