WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Актуальні проблеми адміністративної відповідальності - Реферат

Актуальні проблеми адміністративної відповідальності - Реферат

відповідних нормативно-правових актах. На аналогічних характерних ознаках адміністративної відповідальності зосереджують увагу Д.Н. Бахрах [8], Л.Л. Попов [9] та деякі інші автори. За наявності таких ознак можна впевнено стверджувати, що тут має місце саме адміністративна відповідальність.
Наведена вище думка може викликати заперечення стосовно того, що згідно з КУАП частина справ про адміністративні правопорушення підвідомча районним (міським) судам, тобто суб'єктом притягнення до адміністративної відповідальності тут виступає неорган виконавчої влади. Проте така підвідомчість має досить обмежений характер.
Загальновизнаним є той факт, що одним із ключових моментів юридичної відповідальності є державний примус. У випадках застосування штрафної (каральної) відповідальності примус має прояв або в обмеженні прав особи, яка притягується до відповідальності (позбавлення права займати певні посади, позбавлення права керувати автомобілем тощо), або в накладенні додаткових обов'язків (сплатити штраф тощо). Правильним, на нашу думку, є твердження, що цей аспект адміністративної відповідальності необхідно відобразити у її визначенні.
Здавалося б, ще одним важливим елементом визначення адміністративної відповідальності повинна бути вказівка на юридичні факти, з якими пов'язано виникнення відносин адміністративної відповідальності. Але при визначенні кола таких фактів є певні труднощі. Традиційно вважається, що головною підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення (проступок), однак, як буде показано нижче, адміністративне правопорушення (проступок) є лише однією з можливих підстав адміністративної відповідальності. Крім того, в деяких випадках, наприклад, за вчинення адміністративних правопорушень (проступків) військовослужбовцями і призваними на збори військовозобов'язаними, працівниками органів внутрішніх справ, податкової міліції встановлюється дисциплінарна відповідальність.
Отже, ознаками, що дозволяють виділити адміністративну відпо-відальність серед інших видів юридичної відповідальності, є такі:
- суб'єктом притягнення до відповідальності є орган адміністративної юрисдикції (орган виконавчої влади, а в передбачених законом випадках - суд);
- притягнення до відповідальності здійснюється в адміністративному порядку і регламентується нормами адміністративного права, що містяться у відповідних нормативно-правових актах;
- між суб'єктом притягнення до відповідальності і особою, яка притягується до відповідальності, відсутні відносини службового підпорядкування.
Оскільки норми про адміністративну відповідальність адресуються не тільки правопорушникам, а всім суб'єктам відносин, які охороняються за допомогою цього виду відповідальності, вважаємо, що її законодавче визначення повинно відображати зміст адміністративної відповідальності в об'єктивному розумінні, тобто охоплювати не тільки права та обов'язки тієї чи іншої сторони, до того ж законодавче визначення цього правового явища повинно бути доступним розумінню всіх суб'єктів правовідносин і водночас відображати його суттєві риси. Поняття адміністративної відповідальності з метою використання його в законодавчій практиці можна розкрити, наприклад, так: "Адміністративна відповідальність - відповідальність фізичних або юридичних осіб (за умов відсутності між ними відносин службового підпорядкування) через застосування до них органами вико-навчої влади щодо вчинення першими адміністративного проступку передба-чених законом стягнень. У передбачених законом випадках розгляд і вирішення справи про адміністративне правопорушення здійснюється судом."
Спираючись на визначення адміністративної відповідальності необхідно зазначити, що своєї мети вона досягне лише при гнучкості в законодавчому регулюванні санкцій.
Адміністративна відповідальність регулюється багатьма нормативними актами різної юридичної сили, які в сукупності складають законодавство про адміністративні правопорушення. Це законодавство визначає своїм завданням, відповідно до ст. 1 КУАП, охорону суспільного ладу, власності, соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого порядку управління, державного і громадського порядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного дотримання Конституції і законів України, поваги до прав, честі та гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.
У ст. 92 Конституції України передбачена за діяння, які є адміністративними правопорушеннями, відповідальність, що визначається винятково законами України. Систему законодавства про адміністративні правопорушення в наш час складають Кодекс України про адміністративні правопорушення і окремі законодавчі акти. З окремих питань рішення, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність, можуть приймати органи місцевого самоврядування.
Основним нормативним актом, який регулює адміністративну відповідальність, є Кодекс про адміністративні правопорушення. КУАП складається з п'яти розділів, 33 глав і майже 350 статей. У розділі І встановлено загальні положення законодавства про адміністративні правопорушення: його завдання, систему, порядок чинності, окремі принципи.
Розділ ІІ "Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність" складається із загальної і особливої частин. У загальній частині закріплено поняття адміністративного правопорушення, форми вини, особливості адміністративної відповідальності окремих осіб, обставини, що виключають протиправність та шкідливість діяння, систему і види адміністративних стягнень, загальні правила і строки їх накладення. В особливій - наводиться перелік діянь, що визнаються адміністративними правопорушеннями, і дається їх опис, іншими словами, сформульовано склади адміністративних проступків. Кожна стаття особливої частини закріплює не тільки склад, але і санкцію за вчинене правопорушення.
Інші три розділи, по суті, становлять процесуальну частину КУАП. У розділі ІІІ наведено перелік органів і посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, врегульовано деякі питання утворення та функціонування цих органів, а також визначено, які види справ має право розглядати той чи інший орган або посадова особа, тобто вирішено питання про

 
 

Цікаве

Загрузка...