WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Актуальні проблеми адміністративної відповідальності - Реферат

Актуальні проблеми адміністративної відповідальності - Реферат


Реферат на тему:
Актуальні проблеми адміністративної відповідальності
У науці адміністративного права існує кілька думок щодо визначення адміністративної відповідальності. Так, М.С. Студенікіна зазначає, що "під адміністративною відповідальністю найчастіше розуміється застосування ... частини заходів адміністративного примусу, а саме - адміністративних стягнень" [1]. На думку І.О Ґалаґана, "під адміністративною відповідальністю слід розуміти застосування у встановленому порядку уповноваженими на це органами і службовими особами адміністративних стягнень, сформульованих у санкціях адміністративно-правових норм, до винних у вчиненні адміністративних проступків, що містять державний і громадський осуд, засудження їх особи і протиправного діяння, що виявляється у негативних для них наслідках, які вони зобов'язані виконати, і переслідують цілі їх покарання, виправлення і перевиховання, а також охорони суспільних відносин у сфері радянського державного управління" [2].
Г.П. Бондаренко вважає, що "адміністративна відповідальність - це форма реагування держави на правопорушення, яке виявляється в застосуванні уповноваженими державними органами, службовими особами, громадськістю до винної особи адміністративних санкцій у межах і порядку, встановлених законодавством; це обов'язок правопорушника звітувати за свою протиправну поведінку і зазнавати за неї несприятливих наслідків, передбачених санкцією правової норми" [3]. С.Т. Гончарук зазначає, що "адміністративна відповідальність як різновид правової відповідальності - це специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі її компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів (передусім адміністративних проступків), згідно з якою особи, які скоїли ці правопорушення, повинні дати відповідь перед уповноваженими держав-ними органами за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні стягнення в установленому законом порядку" [4].
У багатьох роботах, що певним чином стосуються питань адміністративної відповідальності, автори (Ю.М. Козлов [5], Л.В. Коваль [6] та ін.) взагалі не наводять поняття адміністративної відповідальності, констатуючи той факт, що адміністративна відповідальність є різновидом юридичної, виділяючи тільки характерні ознаки цього виду відповідальності. Але на противагу кримінальній або дисциплінарній відповідальності, для практики, наприклад, важливою є розробка і запровадження саме законодавчого визначення адміністративної відповідальності. Це обумовлено насамперед тим, що у статті 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначено, що положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена законодавством, ще не включеним до Кодексу. У свою чергу, однією з ознак адміністративного правопорушення (проступку), що випливає з положень статті 9 КУАП, є передбаченість за нього адміністративної відповідальності. Отже, для того щоб застосувати положення КУАП за межами цього Кодексу, необхідно мати законодавче визначення адміністративної відповідальності, яке повинно відображати сутність цього правового явища і містити в собі необхідні та достатні класифікаційні ознаки такого виду юридичної відповідальності.
У статті 9 КУАП України вказано, що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, соціалістичну власність, права і свободу громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Тобто визначення самої підстави класифікації дано через вид відповідальності. Виникає замкнене коло. Крім того, з цього положення КУАП можна зробити висновок, що адміністративна відповідальність може наставати не лише за адміністративні правопорушення, а й на основі інших підстав.
Отже, визначення адміністративної відповідальності як відповідальності, яка застосовується за вчинення адміністративних правопорушень, не може бути визнано правильним, і взагалі, є очевидним, що виділяти адміністративну відповідальність серед інших видів юридичної відповідальності за однією ознакою (галузь права чи підстава відповідаль-ності) неможливо.
Необхідно зазначити, що в чинному законодавстві відсутнє визначення поняття "адміністративна відповідальність", хоча воно дуже часто використовується. Сьогодні майже єдиним нормативно-правовим актом, зміст якого дозволяє виділити класифікаційні ознаки адміністративної відповідальності з метою відмежування цього виду юридичної відпо-відальності від інших, є Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУАП).
Аналіз положень КУАП, зокрема статей, що містяться в главах 17 "Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення" та 19 "Протокол про адміністративне правопорушення", дає підстави стверджувати, що притягнення осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, до адміністративної відповідальності здійснюється найчастіше органами виконавчої влади, які здійснюють функції державного управління у відповідній сфері суспільних відносин. Адміністративна відповідальність виступає, з одного боку, як необхідний елемент механізму державного управління і є фактично різновидом державно-управлінських відносин, а з іншого - засобом охорони всіх суспільних відносин, що потрапляють до сфери державного управління. При цьому притягнення до адміністративної відповідальності завершує собою процес реалізації органом державного управління такої функції державного управління, як контроль.
Можна стверджувати, що однією з особливостей адміністративної відповідальності є те, що вона застосовується органами державного управління (переважно органами виконавчої влади) в процесі реалізації ними функцій державного управління. Власне, саме тому ця відповідальність і має назву "адміністративна", тобто вона реалізується в адміністративному порядку.
Як вважає Д.М. Лук'янець, видоутворюючими ознаками для розподілу публічної штрафної відповідальності на кримінальну і адміністративну буде суб'єкт притягнення до відповідальності і характерний для кожного виду відповідальності порядок притягнення [7]. Для адміністративної відповідальності ключовим моментом є те, що вона застосовується органами виконавчої влади і реалізується в процесі здійснення ними функцій державного управління, причому порядок її реалізації встановлюється нормами адміністративного права та закріплюється у

 
 

Цікаве

Загрузка...