WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-процедурна діяльність в Україні - Реферат

Адміністративно-процедурна діяльність в Україні - Реферат

застосування, а також кола осіб, яких воно торкається.
Вказаний принцип не обмежується лише застосуванням у російському законодавстві, а й має адекватне відображення, наприклад, у швейцарському адміністративному праві, де він вважається основоположним. Відповідно до принципу пропорційності будь-яка дія адміністрації повинна бути придатною і необхідною для досягнення поставленої мети і лише певною мірою обмежувати права і свободи громадянина. Федеральний Суд Швейцарії неодноразово підкреслював, що даний принцип є однією з основ конституційного права, хоча як такий і не міститься в тексті Конституції (Збірники рішень Федерального Суду) [7].
У засадних моментах, на думку автора, принцип пропорційності або співрозмірності співвідноситься, тобто має схожі риси, з принципом ефективності (досягнення максимального результату, при мінімальній затраті ресурсів), що визначений проектом Адміністративно-процедурного кодексу України, але останній пронизує всю управлінську систему, вказуючи на ефективність діяльності в цілому, не лише у процесі прийняття рішення, де індивідуальні інтереси пов'язуються з публічними.
Враховуючи викладене вище, на нашу думку, було б доцільно внести поправки до українського законопроекту, який регулює порядок реалізації адміністративних процедур і сформулювати зазначені у попередньому абзаці позиції у вигляді уніфікованого принципу ефективності та пропорційності діяльності адміністративного органу.
Ще одним закордонним нормативно-правовим аналогом, досвідом застосування якого може скористатися українська система управління, є Закон Республіки Казахстан "Про адміністративні процедури", який вступив у дію з 27 листопада 2000 року.
Відповідно до ст. 3 вказаного Закону адміністративні процедури базуються на таких принципах: законність; підпорядкованість нижчих державних органів і посадових осіб вищим; рівність усіх перед закон і судом; пріоритету прав і свобод громадян,недопущення проявів бюрократизму при розгляді звернень громадян і організацій; обов'язковість для усіх громадян, організацій і посадових осіб, передбачена адміністративними процедурами дій і актів; взаємної відповідальності і балансу інтересів особистості, суспільства і держави; урахування громадської думки і гласності при суворому дотриманні законодавства про державну таємницю; підтримання авторитету державної влади і недопущення дій, які можуть дискредитувати Республіку Казахстан і суперечних інтересам державної служби; єдності вимог адміністративних процедур для державних органів усіх рівнів; чітке розмежування компетенції та узгодженої діяльності всіх державних органів і посадових осіб держави; економності та ефективності [8].
Принципи адміністративної процедури, визначені Законом Республіки Казахстан мають подібні якості та змістовні характеристики, і в проекті Адміністративно-процедурного кодексу України, що відрізняються лише формулюванням. Разом з тим, як принципи, визначені в українському законопроекті, вони мають меншу галузеву належність порівняно з російськими, що, на думку автора, є їхнім основним недоліком, який варто усунути, аргументуючи це практичною необхідністю.
З перерахованих вище принципів адміністративної процедури Республіки Казахстан, особливу зацікавленість викликає принцип, який декларує врахування громадської думки у процесі управлінської діяльності, що, на нашу думку є виявом дійсної, а не оголошеної демократичності.
Врахування громадської думки, яке реалізується шляхом проведення громадських слухань з питань, що актуальні для суспільства в цілому або для окремої громади, є досить поширеним явищем у західноєвропейських системах управління, адже дозволяє одночасно вирішити ряд проблем:
- враховує погляди громадськості щодо даного питання;
- дозволяє досягнути консенсусу громадського та державницького інтересу;
- створює перспективи для оптимізації ресурсів у діяльності системи управління, адже усуває майбутні апеляції щодо обмеження прав і свобод;
- закладає передумови для побудови публічної адміністрації, діяльність якої спрямована на надання послуг громадянам.
Таким чином, формуючи висновки щодо формування концептуальних засад у побудові принципів адміністративної процедури, враховуючи досвід закордонних аналогів, вважаємо за необхідне та доцільним викладення таких принципів у проекті Адміністративно-процедурного кодексу України:
- принцип верховенства права;
- принцип законності;
- застосування органом управління адміністративного (власного) розсуду у межах законності;
- принцип рівності учасників адміністративної процедури;
- принцип офіційності;
- принцип публічності або відкритості;
- урахування громадської думки у процесі адміністративної діяльності;
- принципи координації процедур;
- принцип заборони над формалізму;
- принцип ефективності та пропорційності (співрозмірності);
- принцип неупередженості;
- принцип оперативності;
- принцип гарантованого правового захисту.
Література:
1. Проект Адміністративно-процедурного кодексу України. Розроблений Центром політико-правових реформ.
2. Введение административных процедур как путь к эффективной деятельности всех властей // http://www.pravo.org.ua/ files/ebook/Admin Procedur_2003.pdf.
3. Люхтергандт О. Проект Адміністративного процедурного кодексу України та сучасне адміністративне процедурне право // Юридичний журнал. - 2002. - № 5. - С. 25.
4. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії і практики. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
5. Голосніченко І.П. Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навч. посібник. - К.: ГАН, 2003. - Ст. 56.
6. Проект закону Російської Федерації "Про основи адміністративних процедур" // http://www.pravo.org.ua.
7. Введение административных процедур как путь к эффективной деятельности всех властей // http://www.pravo.org.ua/ files/ebook/Admin Procedur 2003.pdf.
8. Закон Республіки Казахстан "Про адміністративні процедури" // http://www. pravo.org.ua.

 
 

Цікаве

Загрузка...