WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-процедурна діяльність в Україні - Реферат

Адміністративно-процедурна діяльність в Україні - Реферат

романо-германської правової системи, а саме: логічність побудови правових конструкцій та однозначність інтерпретації термінів. Доцільно звернути увагу, також, і на те, що у періодичних виданнях досить часто використовують словосполучення у вигляді "публічне обговорення", "публічний диспут", "публічне засідання", "публічний виступ", під яким розуміють відкритість доступу до інформації для громадськості, щоб окремо взятий громадянин, громадська організація, суспільство в цілому мали можливість, декларовану Законом України "Про інформацію", а саме: вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.
Разом з тим, деякі вітчизняні науковці-адміністративісти підтримують подібне визначення, зокрема, Голосніченко та Стахурський вказують, що принцип публічності провадження при вирішенні спорів полягає в доступності громадян до слухання справи при їїрозгляді. Орган адміністративної юрисдикції зобов'язаний оприлюднити відомості щодо місця й часу слухання справи, запросити до слухання всіх заінтересованих осіб. Він здійснює матеріально-технічне забезпечення слухання, підбирає відповідне для цієї цілі приміщення, піклується про зручності учасників слухання, а також осіб, які виявили бажання бути присутніми на слуханні [5, ст. 56].
Враховуючи викладене, автор пропонує формулювати принципи публічності та відкритості відповідно до західної наукової доктрини, тобто - офіційність як публічність, а публічність як відкритість.
Щодо інших принципів, визначених проектом Адміністративно-процедурного кодексу (принцип неупередженості, ефективності, оперативності, ґарантованого правового захисту), то вони цілком ґрунтовно та правильно виражають зміст адміністративно-процедурної діяльності і не потребують додаткової характеристики.
Але автор не погоджується з укладачами вказаного Проекту щодо повноцінного регулю-вання викладеними вище принципами всієї адміністративно-процедурної діяльності, тому пропонує звернути увагу на закордонні аналоги, зокрема на проект Закону Російської Федерації "Про основи адміністративних процедур", який містить такі принципи: законності, охорона виправданої взаємної довіри, заборона зловживання правом, заборона свавілля, заборона надформалізму, співрозмірності, дослідження, більше включає в себе менше, обмеження превентивного контролю, координації [6].
Визначення принципів проекту Закону Російської Федерації "Про основи адміністративних процедур" у такому ракурсі, порівняно з викладеними принципами у проекті Адміністративно-процедурного кодексу України, краще виражає їхню галузеву належність, хоча певні принципи, незважаючи на відмінну назву, мають однаковий внутрішній зміст, наприклад, принцип ефективності має схожі риси з принципами, більше включає менше та заборони надформалізму.
З перерахованих принципів проектом Закону Російської Федерації "Про основи адміністративних процедур" особливу зацікавленість викликають, і яким автор пропонує приділити увагу, принципи координації процедур, заборони надформалізму та співроз-мірності або пропорційності щодо інших. Вони співвідносяться з українськими або мають абстрактний характер, що заважає їхній чіткій реалізації та впровадженню у практику управлінської діяльності.
Зміст принципу координації процедур полягає у тому, що результатом при вирішенні адміністративної справи повинно стати вираження своєї позиції декількома державними установами щодо видачі громадянину дозволу, тобто не громадянин, а саме одна з установ, що здійснює керівництво процедурою, самостійно збирає в інших структурах усі необхідні для прийняття рішення документи та погодження.
Подібна методика зробить адміністративну процедуру більш ефективною та дієвою в аспекті оперативності прийняття рішення та дозволить оптимізувати ресурси, адже вся структура адміністративних органів побудована за принципом системних зв'язків, тому передача інформації у ній здійснюється швидше. Разом з тим це позбавляє громадянина необхідності "оббивати пороги" державних установ, іншими словами державний апарат управління перетворюється в державний апарат послуг, що має позитивне значення для України у площині побудови публічної адміністрації.
Черговим принципом, який спрямований на захист інтересів громадян, є заборона над формалізму, що полягає у дозволеній законом можливості громадянину відступити від встановлених форм, залишаючись при цьому у межах легітимності.
Якщо громадянин звертається до адміністративного органу зі зверненням, яке містить очевидні помилки у граматиці чи у підрахунку, то органи публічної адміністрації не вправі визнавати таке звернення недійсним або відмовляти у його прийнятті, якщо воно має подібні помилки, а зобов'язані самостійно їх усунути, тобто виправити.
Таким чином, недотримання громадянином вимог форми не повинне йти йому у шкоду, якщо потенційна ціль може бути досягнута і без її дотримання.
Застосування подібного принципу на практиці, на думку автора, має позитивне значення, адже дозволяє не звертати уваги на дріб'язкові, незначні помилки, які хоч і формально є підставою для відмови у відкриті провадження, але не впливають на кінцевий результат.
Наступним принципом, який автор пропонує більш детально розглянути, в контексті побудови публічної адміністрації, є принцип співрозмірності або пропорційності, зміст якого полягає у застосуванні адміністративним органом при вирішенні справи засобів, адекватних поставленій меті.
Як зазначено у проекті Закону Російської Федерації "Про основи адміністративних процедур", при прийнятті індивідуального адміністративного акта орган публічної адміністрації має право втручатися в принципову свободу діяльності громадянина тільки у тому випадку, якщо цього вимагає суспільний інтерес.
Будь-яке подібне втручання органу публічної адміністрації повинно відповідати поставленій меті і бути необхідним (виправданим), придатним і не надмірним щодо предмета, часу і місця

 
 

Цікаве

Загрузка...