WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правовий режим розвитку й детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг - Реферат

Адміністративно-правовий режим розвитку й детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг - Реферат

самоврядування, спрямованої на виявлення, попередження і припинення тіньових проявів у ЖКС.
Отже, адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації ЖКП включає адміністративно-правовий режим як сукупність державних органів та органів громадського самоврядування у ЖКС, система їх функцій та правовий механізм їх реалізації, а також специфічну сферу відносин, яка впливає на специфіку формування змісту адміністративно-правового режиму. Іншими словами поняття адміністративно-правового режиму детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації ЖКП - це встановлений адміністративним правом управлінський порядок (режим), що встановлює систему органів-суб'єктів державного і корпоративного управління, контролю та громадського самоврядування, їх організаційну, функціональну та правову інфраструктуру, спрямовану на закріплення переліку структури органів, реалізацію функцій державного,корпоративного і громадського управління та контролю в цілях розвитку, подолання кризових явищ та детінізації відносин й протидії адміністративним деліктам і фінансовим тіньовим проявам у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг.
Запроваджуючи його у ЖКС, держава створить належні економіко-правові та організаційні передумови, що сприятимуть виходу суб'єктів господарювання з тіні, подоланню кризового стану й динамічному розвитку житлово-комунальних відносин. Для цього необхідно: удосконалити механізм регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги; провести муніципальну реформу та врегулювати відносини власності між територіальними громадами та місцевими органами виконавчої влади; вдосконалити механізм фінансування видатків, передбачених у Державному бюджеті України на оплату житлово-комунальних послуг, діючу систему соціального захисту населення та систему контролю за цільовим використанням бюджетних коштів; вдосконалити систему адміністративного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання житлово-комунальної сфери нормативно-правових актів, що регулюють відносини між виробниками (постачальниками) та споживачами ЖКП; запровадити обов'язкове наукове, а відповідно, й організаційно-правове забезпечення подальших впроваджень ринкових відносин і фінансово-господарських інструментів у житлово-комунальну сферу; створити науково-теоретичну базу щодо побудови превентивних механізмів організаційно-правового забезпечення інфраструктури детінізації економіки у ЖКС; створити сприятливі умови для залучення приватних інвестицій у розвиток ЖКС; запровадити договірні відносини між всіма учасниками ринку ЖКП; сприяти інноваційній діяльності у ЖКС; перевести житлово-експлуатаційні підприємства на ринкові умови господарювання; запровадити систему корпоративного управління суб'єктів господарювання ЖКС; удосконалити документооборотні технології; запровадити кількісні та якісні стандарти надання житлово-комунальних послуг та ефективний менеджмент у ЖКС; створити комплексну комп'ютерну систему інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері виробництва та реалізації ЖКП. Для удосконалення організаційної та адміністративно-правової інфраструктури протидії тіньовим проявам - адміністративним і фінансовим правопорушенням у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг необхідною є децентралізація управління у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг, а саме: передача владних повноважень щодо управління житлово-комунальною сферою на місцях органам місцевого та громадського самоврядування з метою удосконалення механізму управління зазначеною сферою; чітке розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо житлово-комунальної сфери, зокрема, щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, норм їх споживання та нормативів втрат води та тепла в мережах між сільськими, селищними і міськими радами та їх виконавчими комітетами, обласними, районними радами та місцевими державними адміністраціями; щодо визначення необхідності виділення коштів з державного бюджету на забезпечення громадян, яким призначені пільги та субсидії на ЖКП з Державного бюджету України; щодо володіння та розпорядження комунальною власністю; щодо залучення приватного сектора у ЖКС; щодо дотримання правил благоустрою і утримання територій. Доцільним є і розширення функцій та повноважень органів самоорганізації населення та створення науково-методичного центру підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування, самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Література:
1. Чеховська І.В. Тінізація у житлово-комунальній сфері як фактор загрози національній безпеці України // Науковий вісник Львівського юридичного інституту: Серія юридична. - Випуск 2. - Львів, 2005. - № 2. - C. 42-49.
2. Чеховська І.В. Житлово-комунальна реформа і проблеми її організаційно-правового забезпечення // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. - Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2004. - № 2. - С.121-125.
3. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: Монографія. - Ірпінь, 2001. - 524 с.
4. Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки: Закон України від 24 червня 2004 року № 1869-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 47. Ст. 514.
5. Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України: Указ Президента України від 19 грудня 2005 року № 1801 // http: //zakon.rada.dov.ua./cgi-bin/laws/ main/cgi.
6. Авер'янов В. Державне управління у змісті предмета адміністративного права // Вісник академії правових наук України. - 2004. - № 2 (37). - С. 139-149.
7. Концепція адміністративної реформи в Україні. - К., 1998. - 60 с.
8. Петров С. Общетеоретические основы административно-правовых режимов // http://pravogizn.h1.ru/KSNews/PIG_51.htm.
9. Административное право Украины: Учебник / Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Гаращук В.Н. и др.; Под ред. проф. Ю.П. Битяка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков: Право, 2003. - 576 с.
10. Рушайло В.Б. Административно-правовые режимы: Монография. - М.: Издательство "Щит - М", 2000. - 264 с.
11. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. Под ред. проф. М.Н. Марченко. - Том 2: Теория права. - М.: Зерцало, 2000. - 6546 с.
12. Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. - М., 1989. - 324 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...