WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правовий режим розвитку й детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг - Реферат

Адміністративно-правовий режим розвитку й детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг - Реферат


Реферат на тему:
Адміністративно-правовий режим розвитку й детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг
Сучасний стан відносин у житлово-комунальній сфері набув особливої економічної та соціально-політичної гостроти та становить загрозу економічній безпеці України [1]. Про це свідчать періодичні техногенні катастрофи, які щороку набувають дедалі загрозливіших масштабів, критичний екологічний та санітарно-епідеміологічний стан житлово-комунальної сфери (далі - ЖКС), на фоні чого, з одного боку, сформувалася тенденція стрімкого зниження кількості і якості житлово-комунальних послуг, з іншого - відбувається щорічне зростання цін на житлово-комунальні послуги. Крім занепаду ЖКС, техногенних катастроф, це формує передумови виникнення правового нігілізму у населення щодо закону, влади і держави в цілому, зумовлює зростання конфліктно-вибухової ситуації в соціально-економічній сфері. На тлі чого водночас з розвитком ринкових інститутів саморегулювання, стимулювання тощо виникає необхідність посилення адміністративно-правового регулювання щодо вдосконалення організаційної і функціональної структури суб'єктів управління ЖКС, подолання кризового стану, розвитку та детінізації житлово-комунальних відносин. Однак соціально-економічні перетворення, що мали місце в Україні, не призвели до вирішення житлово-комунальних негараздів через те, що держава то посилювала організаційне та адміністративно-правове регулювання ЖКС, то, фактично самоусувалася або різко знижувала свій вплив на управління соціально-економічними процесами в цій надзвичайно важливій галузі народного господарства, яка надає фізичним і юридичним особам необхідні житлово-комунальні послуги (далі - ЖКП), суттєво впливає на життєвий рівень і повсякденний настрій майже всіх громадян України, забезпечує життєдіяльність суспільства та обумовлює стан соціальної напруги в сфері суспільних відносин у цілому. Відсутність належної координації дій державних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості, незадовільне наукове, а відповідно і організаційне та адміністративно-правове забезпечення переходу до ринкових відносин у галузі, непослідовність у прийнятті управлінських рішень щодо інституційних перетворень у галузі призвели до втрати керованості цими процесами, сприяючи тим самим тінізації капіталооборотних відносин у житлово-комунальній сфері, подальшій її руйнації та кризовому стану [1; 2; 3].
Проголошена адміністративна реформа та прийняття ряду нормативно-правових актів, у тому числі і Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" [4], а також створення у 2003 році Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, а згодом реорганізація його у Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства [5], не сприяли подоланню кризового стану галузі та не створили відповідні умови, що сприяли б переходу галузі на ринкові умови господарювання.
Пошук нових науково-обгрунтованих концептуальних підходів щодо докорінних структурних перетворень, спрямованих на вдосконалення організаційно-правового механізму функціонування житлово-комунального господарства, які забезпечили б вихід галузі із системної соціально-економічної кризи, заклали економічні, організаційні та правові передумови детінізації капіталооборотних відносин, сприяли б динамічному розвитку ЖКС і зумовили вибір теми наукового дослідження. Теоретико-методологічним підгрунттям цього є наукові розробки вчених-адміністративістів, таких як: В.Б. Авер'янов, Ю.П. Битяк, А.В. Васильєв, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, Р.А. Калюжний, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, В.В. Копейчіков, Т.О. Коломоєць, Т.М. Кравцова, Н.Р. Нижник, В.П. Пєтков, О.П. Рябченко, В.М. Селіванов, В.С. Цимбалюк, В.В. Цвєтков, В.К. Шкарупа та інших.
До дослідження проблем управління у сфері виробництва і надання ЖКП зверталися в основному вчені економісти, правознавці, а також окремі фахівці та практики. Це В.І. Альохін, Б.І. Адамов, А.В. Бабак, О.М. Білянський, В. Віскусі, І.Ф. Газізуллін, С.І. Дорогунцов, О. Завада, О.Б. Лотоцький, В.П. Ніколаєв, Н.І. Олійник, Г.І. Онищук, О.С. Пузанов, В.П. Пустовойтенко, М.О. Пухтинський, М.В. Пітцик, К. Рабенхорст, В.В. Кравченко, В.І. Кравченко, Л.Г. Кузьменко, Н.М. Лисенко, С. Саханенко, В.Г. Святоцька, Є.В. Ставровський, Т.М. Строкань, Г.М. Семчук, М. Федуняк тощо.
Водночас теоретичне і науково-практичне значення мають наукові праці фахівців з теорії детінізації економіки, зокрема: А. Базелюка, О. Бандурки, П. Гутмана, Г. Гросмана, Т. Корягіної, О. Мандибури, В. Мамутова, В. Рутгайзера, В.М. Поповича, О.В. Турчинова, Я. Тація та інших.
Не зменшуючи ролі й значущості робіт вищезазначених науковців, слід зазначити, що багато проблемних питань щодо подолання кризового стану і подальшого розвитку ЖКС не знайшли концептуального цілісного відображення. Так, практично, відсутні комплексні дослідження щодо стану адміністративно-правового забезпечення ЖКС, ефективності функціонування його основних елементів - організаційної та функціональної структури суб'єктів контрольно-управлінської діяльності за виробництвом і реалізацією ЖКП. Відсутні дослідження та функціональний аналіз стану ефективності наявної системи контролю та продуктивності виконуваних суб'єктами управління функцій, не вивчалась їх роль та рівень адміністративно-правового забезпечення управління економічними і соціальними процесами щодо детінізації відносин у зазначеній сфері. Відсутні також публікації, присвячені розробці спеціальної системи заходів протидії адміністративним та фінансовим деліктам (тіньовим проявам) і створення організаційних, правових, економічних передумов добровільного повернення суб'єктів господарювання з тіньового в легальний сектор економічної діяльності.
Вважаємо, що для адекватного відображення соціально-конфліктної ситуації, системної кризи галузі, механізмів тінізації і передумов детінізації виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг, успішного розв'язання проблем подолання вищезазначених негативних явищ необхідне відповідне наукове обґрунтування шляхів розв'язання проблемної ситуації і формування на цій основі комплексного адміністративно-правового режиму функціонування органів державного, громадського і корпоративного управління і контролю, спільних інформаційних баз даних і контрольно-аналітичних систем, спрямованих на протидію адміністративним деліктам і фінансовим тіньовим проявам у даній

 
 

Цікаве

Загрузка...