WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу - Реферат

Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу - Реферат

вимагає збільшення регулювання суспільних відносин у законодавчому порядку. Проте в деяких випадках це складно або неможливо. Внаслідок цього великий обсяг адміністративно-правового регулювання покладається на підзаконне відомче регулювання. Наприклад, рекомендації відіграють допоміжну роль у правильному застосуванні норм нормативно-правових актів із вищою юридичною силою, вказують на суб'єктивні обов'язки тих чи інших суб'єктів освітньої діяльності, що пов'язана із кредитно-модульною системою організації навчального процесу [15], [16]. В інструкціях, рекомендаціях записані принципові положення щодо певних видів діяльності, що здійснюються відповідними підрозділами органів системи вищої освіти.
Зазначимо, що дія локальних нормативно-правових актів, що регулюють кредитно-модульну систему організації навчального процесу як елемента механізму адміністративно-правового регулювання повинна базуватися на вимогах міжнародних нормативно-правових актів; Конституції України, законів України, підзаконних нормативно-правових актів, керуватися принципами загального права. Відповідність таких локальних нормативно-правових актів підзаконним нормативним актам є непорушним правилом реалізації норм права.
У свою чергу, в сфері кредитно-модульної системи організації навчального процесу присутніадміністративно-правові відносини (породжені необхідністю правового регулювання суспільних відносин, що виникають щодо виконання суб'єктами таких правовідносин у зазначеній сфері своїх прав та обов'язків), правова культура та правосвідомість (відіграють значну роль у діяльності працівників органів системи вищої освіти щодо управління кредитно-модульною системою організації навчального процесу).
Отже, аналіз елементів механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу вбачає, що до таких елементів слід віднести: норми міжнародного права, норми Конституції, норми законів України, норми відомчих підзаконних нормативно-правових актів, що містяться в нормативних актах Міністерства освіти і науки; локальних нормативно-правових актів, призначених для реалізації вимог нормативних положень про кредитно-модульну систему організації навчального процесу, що містяться в нормативно-правових актах вищих за юридичною силою, адміністративно-правові відносини у сфері реалізації положень про кредитно-модульну систему організації навчального процесу, правосвідомість і правову культуру.
Крім того, аналіз нормативно-правових актів у сфері вищої освіти дозволяє нам виділити Закон України "Про вищу освіту" як основний, і в той же час, відсутність у ньому терміна "кредитно-модульна система організації навчального процесу".
Внаслідок цього механізм адміністративно-правового регулювання потребує негайного удосконалення шляхом запровадження відповідної норми до Закону України "Про вищу освіту", яка буде відбивати поняття та сутність кредитно-модульної системи організації навчального процесу і вказувати на те, що організація навчального процесу в вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Література:
1. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. - М.,1966. - 187 с.
2. Витченко А.М. Механизм правового регулирования социалистических общественных отношений, его понятие и структура // Вопросы теории государства и права. - Саратов, 1968. - Вып. 1.
3. Веремеенко И.И. Механизм административно-правового регулирования в сфере охраны общественного порядка. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. - 112 с.
4. Горшенёв В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе. - М.: Юрид. лит., 1972. - 266 с.
5. The Magna Charta Universitatum: www.univo.it/av1/charta/charta14.htm.
6. Болонський процес у фактах і документах: (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін)/ Упор. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук та інш.
7. Опришко В.Ф. Питання трансформації європейського права в законодавство України // Право України. - 2001. - № 2. - С. 27-30.
8. Конституція України; Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К.: Україна, 1996. - 54 с.
9. Тополевський Р.Б. Системні зв'язки юридичних джерел права: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права, історія політичних і правових вчень / Національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2004. - 18 с.
10. Овчаренко І.М. Закони у системі джерел (форм) права та їх класифікація: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2004.
11. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 року № 2984-III.// ІнфоДиск "Збірник законодавства України" № 11 від 2006 року.
12. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 № 48 // ІнфоДиск "Збірник законодавства України" №11 від 2006 року; Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 № 774/ Ресурси ІНТЕРНЕТ: www.mon.gov.ua; Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2004року № 812 / Ресурси ІНТЕРНЕТ: www.mon.gov.ua.
13. Рекомендації щодо впровадження кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації: Наказ МОН України від 30.12.2005 № 774 // Ресурси ІНТЕРНЕТ: www.mon.gov.ua;
14. Тимчасове положення про запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Київському юридичному інституті МВС: Протокол №1 засідання Вченої ради інституту 27 січня 2005 року.
15. Рекомендації щодо структури та ведення індивідуального навчального плану студента: Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 № 774.
16. Рекомендації щодо структури залікового кредиту та порядку оцінювання навчальних досягнень студентів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 № 774.

 
 

Цікаве

Загрузка...