WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу - Реферат

Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу - Реферат

державної влади та самоврядування в сфері освіти тощо. Так, стаття 53 Конституції України передбачає, що кожен має право на освіту. Крім того, громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. Це право також передбачає доступність освіти та її безоплатність [8].
Зазначимо, що конституційні норми прямо не передбачають діяльність тих чи інших органів державної влади в сфері освіти, у тому числі прямо не регламентують діяльність кредитно-модульної системи організації навчального процесу, проте створюють нормативну основу для забезпечення існування таких норм на більш низькихрівнях нормативно-правового забезпечення, що виявляє спрямовуючу дію Конституції в цьому напрямі правового регулювання. Справедливо зазначає Р.Б. Тополевський, що сучасні конституції, базуючись на загальних принципах права (правах людини) є стандартом для вищих нормативно-правових актів держави - законів. Відповідність закону Конституції є вирішальною для визнання закону правовим, тобто таким, що відповідає праву [9, с. 11].
Наступним елементом механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу, після Конституції України, є норми адміністративного права, що містяться у законах. Вони покликані регулювати відносини, що виникають між різноманітними державними органами щодо освітньої діяльності, функціонування системи вищої освіти, взаємодії органів такої системи із іншими структурами державної влади, такими органами і громадянами в процесі державного управління. Їх можна обґрунтувати наявністю великого кола завдань, що стоять перед вищою освітою.
Необхідно визнати, що норми права, які виступають як загальнообов'язкові, формально визначені правила поведінки, на нашу думку, практично є основним елементом механізму правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Головна роль законодавчого закріплення кредитно-модульної системи організації навчального процесу полягає в тому, що: норми з юридичною силою закону раз і назавжди фіксують остаточну сутність цього явища; визначають чітке його поняття, чим відсікає споріднені терміни, виводить їх за межі адміністративно-правового регулювання; норми нормативно-правового акта з силою закону є основною ланкою у ланцюгу адміністративно-правового регулювання, завдяки якому діють інші елементи механізму юридичного впливу на суспільні відносини; закон як міра охоронюваного державою права є найбільш ефективним виразником права та його досконалою формою тощо.
Як зазначає І.М. Овчаренко, особлива роль закону обумовлена тим, що при його створенні можливе найбільш повне та точне урахування й закріплення усвідомлених суспільством потреб, які є морально виправданими; пріоритетна роль закону забезпечена його досконалістю, досягти якої можна у разі дотримання конкретних вимог до закону як до форми (джерела) права (нормативно-правового акта), так і до норм права, що утворюють зміст закону (регуляторів суспільних відносин) [10, с. 14-15].
Аналіз законодавства України вказує на те, що пріоритетним та основним нормативним актом на законодавчому рівні в сфері вищої освіти залишається Закон України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року [11]. Треба зазначити, що особливих змін положення цього закону не зазнали протягом декількох років. Не зазнали змін положення цього закону також і після приєднання України до Болонського процесу стосовно внесення необхідних змін і доповнень. А життя їх потребує.
На сьогодні, Закон України "Про вищу освіту" або будь-який інший не містять у собі положень про кредитно-модульну систему організації навчального процесу, які б чітко визначали її сутність, цілі та завдання, провідну мету. Сьогодні, на жаль, не існує нормативно-правового акта з юридичною силою закону в Україні, який би створив належну нормативну базу щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ.
На нашу думку, такий стан справи можна пояснити відсутністю наукових досліджень у сфері адміністративно-правового регулювання запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Україні, відсутності чітких цілей та розуміння нормативно-правового забезпечення та правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу, малою кількістю досліджень теоретичних основ кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
То ж зазначимо, що в основному нормативному акті в сфері освіти Законі України "Про вищу освіту" повинні встановлюватися загально-нормативні характеристики правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу, які поряд із законодавчим рівнем регулювання повинні обумовлювати підзаконний і локальний рівні адміністративно-правового регулювання.
Відповідно до цього, необхідно відзначити особливу роль у механізмі адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу підзаконного нормативно-правового акта.
У теорії права існує декілька суттєвих основ визначення підзаконної діяльності, і якщо їх перекласти в русло нашого дослідження, то серед них можна сформулювати наступні: 1) підзаконна діяльність у сфері регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу здійснюється відповідно до законів України, при якій акти управління видаються на основі законів; 2) самостійність діяльності органів в сфері кредитно-модульної системи організації навчального процесу повинна відбуватися в дусі реалізації вимог закону, що її регламентує; 3) здійснення повноважень щодо реалізації норм про кредитно-модульну систему організації навчального процесу повинно здійснюватися у встановлених межах законодавчих обмежень і заборон.
Аналіз певної кількості відомчих нормативних актів Міністерства освіти і науки вказують на підзаконний характер регулювання суспільних відносин у сфері кредитно-модульної системи організації навчального процесу [12, 13, 14]. Дослідження основних термінів і документів, вказує на відсутність чіткої концептуальної та теоретичної бази, що виявляється у різних цілях, різних визначеннях термінів, різних спрямованостях реалізації загальних норм про кредитно-модульну систему організації навчального процесу.
Зрозуміло, що сьогодні розвиток правової держави

 
 

Цікаве

Загрузка...