WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу - Реферат

Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу - Реферат


Реферат на тему:
Адміністративно-правове регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в вищі навчальні заклади системи МВС є необхідним заходом відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 за № 774 "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу", що відбувається завдяки певному встановленому механізмові адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Під ним необхідно розуміти цілісну сукупність правових засобів (елементів механізму адміністративно-правового регулювання), за допомогою яких здійснюється імперативно-нормативне та дозвільно-регламентуюче впорядкування щодо запровадження, організації і функціонування елементів кредитно-модульної системи організації навчального процесу, внаслідок чого відбувається вплив на суспільні відносини у сфері діяльності кредитно-модульної системи організації навчального процесу з метою належної правової взаємодії суб'єктів і об'єктів у межах самокерованої системи, якою є ВНЗ.
Однак кожен механізм у динамічному розвиткові потребує удосконалення та виправлення помилок своєї конструкції. Не є винятком і механізм адміністративно-правового регулювання кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
Питанням механізму адміністративно-правового регулювання та його складових присвятили свої праці такі автори, як В. Селіванов, Н. Діденко, С.С. Алексеев, О.Ф. Скакун, А.К. Мухтарова, Л.П. Юзьков, В.М. Горшенєв, В.К. Колпаков, І.П. Голосніченко, С.Т. Гонча-рук, Ю.А. Тихомиров, Л.В. Коваль, Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук, О.М. Вітчен-ко, І.І. Веремеєнко, В.Ф. Опришко, В.О. Котюк, В.М. Корельский, В.Д. Перевалов, О. Менюк. Проте ніхто з них не вивчав складові механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Метою статті є визначення складових механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу та виявлення недоліків у його конструкції, відповідно до чого завданнями статті є сформулювати певні пропозиції щодо вдосконалення такого механізму.
Новизна статті полягає у тому, що автором вперше вивчається стан адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи та формулюються висновки щодо його удосконалення.
Зазначимо, що в теорії адміністративного права інтерес до складових адміністративно-правового механізму детерміновано необхідністю більш чіткого їхнього визначення, з'ясування їхньої сутності та ролі, доцільності відношення складової до цілого. Відповідно до цього, розглянемо різні думки щодо конструкції механізму адміністративно-правового регулювання в теорії адміністративного права, тобто його складових: юридичні норми, правові відносини, акти реалізації суб'єктивних юридичних прав і обов'язків, нормативні юридичні акти, правова культура і правосвідомість, які в послідовному, закономірному зв'язку утворюють єдину систему юридичних засобів впливу на суспільні відносини (С.С. Алексєєв) [1, с. 35]; норми права різного призначення, акти застосування права і діяльність організацій та посадових осіб щодо втілення їх у життя (А.М. Вітченко) [2, с. 42]; акти державних і громадських організацій, спрямовані на втілення юридичних норм у соціальну практику (І.І. Веремеєнко) [3, с. 51]. Аналіз загальної теорії права дозволяє стверджувати, що під правовим регулюванням необхідно розуміти сукупність різноманітних форм i засобів юридичного впливу держави на поведінку учасників суспільних відносин, який здійснюється, щоб підпорядкувати цю поведінку встановленому в суспільстві правопорядку [4, с. 19-20].
Дослідивши думки учених-правознавців щодо складових механізму адміністративно-правового регулювання та прийнявши їх за основу, визначимося щодо переліку складових механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу. На нашу думку, основним елементом механізму правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу повинні виступати нормативно-правові акти, приведені до системи, відповідно до того, що правові основи діяльності кредитно-модульної системи організації навчального процесу повинні міститися у нормативно-правових актах.
Отже, розглянемо елементи механізму адміністративно-правового регулювання кредит-но-модульної системи організації навчального процесу.
Вивчаючи норми міжнародного права як складову механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу, доцільно нагадати, що сама ця система породжена процесом інтеграції України до Європи на відповідних умовах і засадах. Кредитно-модульна система організації навчального процесу, як одна з вимог Болонського процесу, у чистому вигляді виникла в Україні в нормативно-правових актах. Однак, все ж таки, зазначимо, що чинником такої появи є норми міжнародно-правового значення.
Нагадаємо, що в документах Європейського освітнього простору міжнародного значення [5, 6] лише існує інформація про введення до вищої освіти кредитної системи навчання, що близька до ЕСТS і виступає як вимоги до країн, що підписали Болонську декларацію. Також цим країнам необхідно гармонізувати національне законодавство в сфері освіти відповідно до Європейського освітнього простору. В.Ф. Опришко, з огляду на особливість національної системи, вказує на необхідність створення єдиного правового поля в умовах трансформації європейського права в законодавство України [7, с. 27-30]. А це сприятиме досягненню Європейської моделі освіти.
Отже, вимоги гармонізації національного законодавства України в сфері освіти відповідно до європейського введення кредитної системи навчання є суб'єктивним обов'язком України щодо країн Європейської освітньої співдружності. У зв'язку з цим треба визнати, що міжнародно-правові акти відіграють первинну роль у механізмі адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Україні.
Норми Конституції відіграють важливу роль і встановлюють права людини на освіту, їх забезпечення, охорону з боку держави таких прав, наявність системи, принципів організації діяльності органів

 
 

Цікаве

Загрузка...