WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративно-правові аспекти здійснення пропускного режиму підрозділами охорони - Реферат

Адміністративно-правові аспекти здійснення пропускного режиму підрозділами охорони - Реферат


Реферат на тему:
Адміністративно-правові аспекти здійснення пропускного режиму підрозділами охорони
Динамічний розвиток ринкових відносин в Україні, що супроводжується зниженням державного сектора в економіці та створенням нових підприємницьких структур, зумовив еволюцію відносин власності і типів суб'єктів господарювання в напрямі забезпечення їхньої різноманітності. Відповідно власники почали на свій розсуд здійснювати пропускний режим на об'єктах.
Проблема здійснення заходів пропускного режиму теоретично досліджена недостатньо, законодавчо не врегульована, що призводить на практиці, з одного боку, до неефективного захисту власників від протиправних посягань, з іншого - до порушень прав і свобод громадян, і стає необґрунтованою перешкодою для виконання своїх службових обов'язків посадовими особами органів влади. Тому актуальність дослідження даної проблематики має як теоретичне, так і велике практичне значення.
У широкому розумінні термін "режим" (франц., від лат. Regimen - управління, керівництво) - встановлений національним законодавством і нормами міжнародного права порядок у суспільних відносинах (національний, правовий, прикордонний режим) [1, с. 267].
У найбільш загальній формі поняття "правовий режим" визначається як порядок регулювання, комплекс правових засобів, що характеризують особливе поєднання взаємодіючих дозволів, заборон, а також позитивних зобов'язань, який створює особливу спрямованість управління [3, c. 245].
Загальними ознаками режиму є наявність відповідних обмежень, заборон або пільг, що повною мірою стосується і пропускного режиму. Адже механізм здійснення пропускного режиму ґрунтується на застосуванні заборон і обмежень щодо суб'єктів, які перетинають межі об'єктів, що знаходяться під охороною для забезпечення інтересів власника.
Спочатку розглянемо, яку ж мету має пропускний режим.
Наприклад, російський учений Ю.А. Тарасов вважає, що це: підтримання порядку внутрішнього управління; захист власності, його раціональне використання; захист комерційної таємниці та прав інтелектуальної власності; ріст прибутків; внутрішня стабільність підприємства [3].
Відповідно до його тверджень, пропускний режим як система безпеки повинна вирішувати такі завдання: забезпечити санкціоноване проходження співробітників і відвідувачів, вивезення та ввезення товарно-матеріальних цінностей; запобігання безконтрольного проникнення сторонніх осіб і транспортних засобів на об'єкт охорони; своєчасне виявлення небезпеки інтересам підприємства; створення надійних гарантій організаційної стабільності.
На нашу думку, вчений у цілому правильно сформулював мету і завдання пропускного режиму. Разом з тим не можна погодитися з таким твердженням, що самостійним завданням даного заходу може бути своєчасне виявлення небезпеки інтересам підприємства, так як пропускний режим не спроможний самостійно, без додаткових заходів, виконати дане завдання. Він виконує свою запобіжну функцію тоді, коли небезпека вже спланована і запобігти їй силами одного лише пропускного режиму, як правило, неможливо. Дане завдання більше стосується служби безпеки підприємства в цілому.
Таким чином, пропускний режим - це система юридичних, організаційних, технічних заходів з виявлення, попередження і запобігання посягань на законні права підприємства, його матеріальної та інтелектуальної власності, як сукупність організаційно-правових обмежень і правил, які встановлюють порядок перепустки на об'єкт (випуску із об'єкта) співробітників, відвідувачів, транспорту та матеріальних цінностей.
На законодавчому рівні пропускний режим регламентується деякими спеціальними нормативними актами. Так, згідно з Законом України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи", встановлені законодавчо визначені заборони: на постійне проживання населення на цій території; перебування осіб, які не мають спеціального дозволу; винесення або вивезення за межі зони без спеціального дозволу землі, машин та устаткування, ведення сільськогосподарського виробництва, інші заборони [4]. Також безпосередньо визначена така проблематика в Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану", згідно з яким на період надзвичайного стану можуть запроваджуватися такі заходи: встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження пересування територією; обмеження руху транспортних засобів та їх огляд; посилення охорони громадського порядку та інше [5]. Але в більшості випадків пропускний режим підприємств, організацій та установ законодавчо не визначений.
У даній статті вивчаються деякі аспекти юридичного регулювання пропускного режиму на підприємствах, організаціях та установах, який прямо не регламентований законодавчо.
Згідно зі статтею 133 Господарського кодексу України, основу правового режиму суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права. Згідно з цим же Кодексом, власник має право на основі належного йому майна на свій розсуд визначати порядок його використання, інші питання управління діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі захищати право власності шляхом: припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, а також застосуванням оперативно-господарчих, адміністративно-господарчих санкцій та іншими способами, передбаченими законом [6].
Таким чином, пропускний режим встановлюється власником об'єкта, що охороняється, і передбачає порядок проходу осіб і проїзду транспортних засобів на територію об'єкта, виносу (заносу), вивозу (ввозу) матеріальних цінностей. Як правило, вхід (вихід) осіб на об'єкти здійснюється через встановлені й обладнані пости. Контроль за дотриманням пропускного режиму здійснюється керівним складом охорони та власником об'єкта.
Дані вимоги до пропускного режиму власник встановлює в Інструкції про пропускний

 
 

Цікаве

Загрузка...