WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Податок на промисел - Курсова робота

Податок на промисел - Курсова робота

осіб)
- різні дії (державне мито, збір за видачу ордера на квартиру)
- інші (інноваційний фонд, плата за торговий патент, відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг загального використання).
5. За суб'єктами оподаткування:
- з юридичних осіб (податок на прибуток підприємства)
- з фізичних осіб (податок на доходи з фізичних осіб)
- змішані (плата за землю і податок з власників).
6. За рівнем встановлення:
- загальнодержавні (20 податків закон України "Про оподаткування")
- місцеві (16 податків)
7. За характером використання надходжень:
- загальні (ПДВ, АЗ, мито податок на прибуток, плата за землю)
- спеціальні (збір по обов'язкове соціальне страхування, державне пенсійне страхування, збір в держ. інноваційний фонд, відрахування на будівництво і ремонт автодоріг.
ТЕМА 3: ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ПРАВОВІЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВІ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
1. Організація роботи з обчислення і стягнення податків.
2. Апарат податкової служби.
3. Облік підприємств і організацій, платників платежів до бюджету.
4. Контроль за правильне обчислення із своєчасною сплатою податків.
І. Організаційні і правові засади здійснення податкової політики і функціонування податкової системи в Україні визначені в законах України про систему оподаткування та про державну податкову службу в Україні. Ці законодавчі акти визначають систему податків в Україні, а також апарат держ. виконавч. влади, що здійснює податкову політику і організовує стяг податків в зборів платежів у розпорядженні держави.
Апаратом державної виконавчої влади на який покладені зазначені функції є ДЕС. Створення при КМУ у складі головної ДПА і автономної республіки Крим, областях, регіонах ті містах.
Головним завданням ДПА є забезпечення держаним законодавством про податки повний облік всіх платників податків та ін. обов'язкових платежів до бюджету здій. контролю забезпеч. правильності обчислення і сплати цих платежів:
Головна ДПАУ викон.такі функції:
1) здійснення і організація роботи ДПА, що до контролю за додержанням законодавств про податки та ін. платежі до бюджету, а також за порядком індивідуал. трудової діяльності;
2) розробляє пропозиції з удосконалення податкового законодавства;
3) розробляє і видає інструктивні методичні вказівки та ін нормативні документи;
4) розробляє форми податкових звітів декларацій пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та ін платежів;
5) організовує роботу ДПА з обліку оцінки та реалізації конфіскованого майна, що перейшло за правом успадкування до держави;
6) провадити обстеження та перевірки організації роботи ДПІ усіх рівні управління за результатом яких вживає заходів щодо усунення виявлення недоліків і порушень;
7) організовувати профілактичну підготовку і перепідготовку кадрів.
ДПА по районах у містах без районного поділу виконано такі функції:
І. Здійснений контроль за додержання законодавства про податки та ін. платежі до бюджету.
ІІ. Забезпечення своєчасного і повного обліку платників податків, а також правильність обчислення цих платежів контролюють своєчасність подання платником бухгалтерських звітів і балансів.
ІІІ. Забезпечення правильність застосування та своєчасне стягнення фінансових санкцій передбачених ін. законодавчими актами.
Головній ДПАУ надається право:
- одержувати необхідні для цілей оподаткування відомостей, справки;
- при здійснення своїх повноважень обстежувати будь-які виробничі складські приміщення підприємств;
- вимагати від керівників та службових осіб підприємства усунення виявлених порушень;
- вилучати у підприємств документи, що свідчать про приховані прибутки;
- застосування до підприємств фінансових санкцій у вигляді стягнень;
- 50% належних сум податків або ін. обов'язкових платежів за відсутність обліку прибутку, а також за неподаних податкових декларацій звітів розрахунків.
Рішення ДПА може бути скасоване судом.
ІІ. Апарат Податкової служби України зосереджений у ДПА різних рівнів у своїй діяльності він керується Конституцією України, законом "Про державну податкову службу", рішенням ВРУ та місцевих народних депутатів. Очолює роботу податкових служб держави головна ДПА.
ДПА усіх рівнів координують свою роботу із фінансовими органами з банківськими установами з органами внутрішніх справ.
ДПА є юридичними особами, мають самостійний кошторис видатків, поточні рахунки у банках, печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням.
ІІІ. Організація роботи із стягнення платежів і контроль за своєчасним в повним їх надходженням доход бюджету накладні на податкову адміністрацію. Облік ведуть у спеціальній книзі, яку заводять на 3 роки. У книзі записують назви підприємства.
????????????? і господарські організації що знаходяться на території району чи міста, які мають самостійний баланс та розрахункові рахунки в банках і книгу, не включаючи бюджетні установи.
Новостворені підприємства і організації подають до ОПА за місцем знаходження заяви у двох примірниках про взяття їх на облік. У заяві зазначають назву підприємства вид діяльності час створення, адресу, № розрахункового рахунку чи поточного рахунку, банківську установу в якій відкритий рахунок, назви платежів для бюджету. Заяви про взяття на обік має бути підписана керівником, головним бухгалтером і скріплена відбитком печатки організації.
На рівні держави створюється державний реєстр фізичних і юридичних осіб, де платників податків та ін податкових платежів. Державний реєстр - це автоматизований банк даних що створений для забезпечення єдиного державного обліку платників які зобов'язані сплачувати податки, збори, та ін. платежі.
Контроль за додержанням податкового законодавства покладено на податкові органи України. Чинне податкове законодавство розмежовує права та обов'язки всіх учасників податкового процесу (самостійно знайти права і обов'язки платників).
Платники податків які не мають строку встановлений для сплати податків, бухгалтерських звітів, балансів, розрахунку по податку за встановленою формою сплачують 110% суми податку обчисленого за попередній звітній період. У разі приховування чи заниження доходу стяг суми податку обчисленого з прихованого доходу і штраф у п'ятикратному розмірі нарахованої суми податку.
При повторному порушенні протягом року штраф відповідно у 10 і в 5-ти кратному розмірі. Штраф має бути сплаченим у десятиденний термін після складання акту про виявлені порушення. На службових осіб винних у приховування доходу чи відсутності бухгалтерського обліку чи ведення його із порушенням встановленого порядку, несвоєчасним поданням звітів, накладається адміністративний штраф у розмірі середньомісячної зарплати за

 
 

Цікаве

Загрузка...