WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративна відповідальність за виготовлення та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів - Реферат

Адміністративна відповідальність за виготовлення та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів - Реферат

реалізація на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного зборувстановленого зразка [9].
Як зазначено у журналі "Вісник податкової служби України", у процесі використання ма-рок акцизного збору, запроваджених постановою № 1284, склалася невизначена ситуація, за якою траплялися зловживання при використанні акцизних марок і виробництві лікеро-горілчаних виробів, що, в свою чергу, надавало можливість підприємствам-виробникам алкогольних напоїв сплачувати до держбюджету значно менші суми акцизного збору.
З метою недопущення випуску фальсифікованої продукції й надходже-ння необлікованої продукції в торговельну мережу вітчизняного ринку та запобігання втрат бюджету з 01.07.2003 р. Законом № 195-ІУ запроваджено застосування диференційованих марок акцизного збору з відповідними по-значеннями для тари (посуду) різної місткості та наскрізною нумерацією для кожного регіону.
З метою підвищення ефективності державної політики у сфері держав-ного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, збільшення надходжень до держбюджету Указом № 1234/2002 введено наскрізну нумерацію акцизних марок для алкогольних напоїв і тютюнових виробів із використанням індексу регіону України, в якому вироблено цю продукцію, та захист акцизних марок голографічними захисними елементами, виготовленими спеціалізованим підприємством "Голографія" (м. Київ).
Таким чином, відповідно до ст. 7 Закону № 329/95-ВР та на виконання абзацу одинадцятого п. 1 ст. 2 Указу № 1234/2002 постановою № 567 Ка-бінетом Міністрів України було затверджено Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору нового зразка з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів (за текстом - Положення № 567).
При цьому п. 6 постанови № 567 визнано такою, що втратила чинність з 01.07.2003, постанову № 1284 [10, 25].
Значення термінів "незаконний обіг спирту" та "фальсифікація" визна-чено статтею 1 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР ( зі змінами та доповненнями ):
- незаконний обіг спирту етилового, коньячного, плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифіковано-го плодового, спирту-сирця виноградного, спирту-сирця плодового, алко-гольних напоїв і тютюнових виробів - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, алко-гольними напоями та тютюновими виробами з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання;
- фальсифікація алкогольних напоїв та тютюнових виробів - умисне, з корисливою метою виготовлення алкогольних напоїв і тютюнових виробів з порушенням технології чи з неправомірним використанням знака для това-рів і послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а також прямим відтворенням товару іншого підприємця з самовільним ви-користанням його імені.
Не вважається фальсифікацією добросовісне тривале використання двома і більше підприємствами-резидентами або підприємствами, що є їх правонаступниками, знаків для позначення однорідних товарів, права на які засвідчуються свідоцтвами на знаки для товарів і послуг, одержаними до введення в дію пункту 4 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо таке використання розпочалося до державної реєстрації таких знаків;
- незаконне виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифі-кованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без наявності ліцензії на цей вид підприємницької діяльності [11].
Виходячи з положень статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в якій йдеться про осіб, які мають право на складання протоколу про адміністративне правопорушення у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218-221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи органів податкової служби і за статтею 177-2 цього ж кодексу [6, ст. 255,218-221].
Відносини у сфері оподаткування регулюються значною кількістю законодавчих актів, їх норми часто суперечать одна одній та нормам інших галузей права, часто змінюються, що створює незручності для їх застосування в практичній діяльності.
Сьогодні, коли ми переживаємо процес оновлення законодавства нашої держави, дуже важливим є прийняття Кодексу України про адміністративні проступки та Адміністративного процесуального кодексу України, де, зокрема, слід передбачити норми, в яких би розкривалось значення терміна "адміністративне судочинство", передбачалась чинність адміністративного процесуального закону у часі та просторі, принципи здійснення адміністративного судочинства та інші.
Література:
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.: Русский язик, 982. - С. 412. - 517 с.
2. Иоффе О.С. Обязательное право. - М: Юридическая литература, 1975. - С. 95. - 320 с.
3. Алексеев С.С., Государство и право. - М.: Юридическая литература, 1975. - С. 93. - 340 с.
4. Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні питання // Право України. - 2003. - № 4. - С. 22.
5. Роздайбіда А. Адміністративна відповідальність у податковому праві: поняття і особ-ливості // Збірник наукових праць Академії ДПС України. - 2001. - № 4(14). - С.172-173.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. - К.: Атіка, 2002. - Ст. 177-2; 218-221; 255. - 192 с.
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови. - К.: Перун, Ірпінь, 1991; Перун, 2001. - С.1315. - 1425 с.
8. Большой энциклопедический словарь / Гл. редактор А.М. Прохоров. - М.: Hаучное издательство "Большая Российская энциклопедия"; СПб.: Норинг, 2000. - С.1263. - 1434 с.
9. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби. Закон України від 15 вересня 1995 р. № 329/95-ВР. - № 40. - 1995. //Відомості ВР України. - Ст.1,7.
10. Вісник податкової служби України. - 2003. - № 35. - С. 25.
11. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодо-вого, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР // Урядовий кур'єр. - №10-11. - 1996. - Ст. 1.

 
 

Цікаве

Загрузка...