WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Адміністративна відповідальність за виготовлення та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів - Реферат

Адміністративна відповідальність за виготовлення та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів - Реферат


Реферат на тему:
Адміністративна відповідальність за виготовлення та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів
У науці адміністративного права адміністративна відповідальність роз-глядається як правило, як накладення уповноваженим органом чи посадовою особою на правопорушників адміністративних стягнень, які виступають одним із видів юридичної відповідальності. Її підставою є адміністративне правопорушення.
У словнику російської мови, слово "ответственность" трактується як "необходимость, обязанность отвечать за свои действия, поступки, быть от-ветственным за свои действия"[1, с. 412].
У праві цей термін означає "міру державного примусу (тобто санкцію) за вчинене правопорушення" [2, с. 95; 3, с. 93]. Проте "в науке давно отмечено, что не всякая основанная на правовой норме принудительная мера (санкция) есть мера юридической ответственности. Ответственность - это не просто санкция за правонарушение, а такая санкция, которая влечет оп-ределенные лишения имущественного или личного характера. При этом нужно различать основание ответственности, саму ответственность и ее реализацию" [2, с. 95-96].
Необхідно погодитися з О. Зеленою, яка вказує на те, що правовідно-сини щодо виникнення і застосування вказаної відповідальності виникають лише за наявності юридичного факту, тобто певної фактичної обставини, яка міститься у правовій нормі. Отже, цим фактом є саме правопорушення.
З єдності правових і матеріальних підстав юридичної відповідальності випливає, що однією з фактичних підстав є склад правопорушення, який містить сукупність об'єктивних і суб'єктивних ознак, необхідних для визнання скоєного діяння правопорушенням, а особи - винною у його ско-єнні.
Склад правопорушення як юридична підстава відповідальності визнається всіма вченими, але трактується як наукова (теоретична) абстракція, оскільки не має загального законодавчого закріплення у нормах права.
Таким чином, норми права, які вміщюють склад правопорушення, є правовими підставами реалізації юридичної відповідальності [4, с. 22].
Адміністративна відповідальність у податковому законодавстві є одним із проявів владно-майнового методу застосування імперативних норм податкового права, що має на меті - спонукати платників податків суворо, повно й у термін виконувати свої обов'язки щодо формування державного і місцевих бюджетів, тому що від цього залежить стійкість фінансової системи, а отже, економічна, політична, соціальна стабільність суспільства і розвиток економіки України.
Для більшого розуміння особливостей адміністративної відповідаль-ності у податковому праві необхідно виділити наступні її ознаки:
- адміністративна відповідальність у податковому праві встановлюється законодавством України;
- адміністративна відповідальність настає у позасудовому порядку. Правом притягнення до адміністративної відповідальності за податкові пра-вопорушення наділені спеціально уповноважені податкові органи держави;
- суб'єктами адміністративної відповідальності є платники податків, фі-зичні і посадові особи підприємств і організацій;
- адміністративна відповідальність у податковому праві здійснюється за допомогою застосування заходів державного примусу. До них можна віднести заходи адміністративного попередження і припинення (забезпечен-ня), компенсаційно-відновлювальні заходи, заходи стягнення, зокрема, фінансові санкції;
- правовою підставою адміністративної відповідальності в податково-му праві є протиправне невиконання платником податків обов'язків щодо своєчасного і повного внесення до бюджету податків і інших обов'язкових платежів, перешкоджання контрольній діяльності податкових органів і інші проступки [5, с.172-173].
Одним із правопорушень, за яке встановлена адміністративна відповідальність, згідно зі статтею 177-2 Кодексу України про аміністративні правопорушення, є виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів. Вона містить дві частини. В її першій частині говориться про виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, а також виготовлення, придбання або зберігання з ме-тою реалізації або використання за призначенням обладнання для вироблення фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів. Ці дії тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення. У другій частині йдеться про реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, а також обладнання для їх вироблення. Ці дії тягнуть за собою накладення штрафу від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення [6, с. 177-2]. Кодекс України про адміністративні правопорушення було доповнено цією статтею згідно із Законом України від 20.04.2000 р. № 1685-Ш [6, ст. 177-2].
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови зазначе-но, що фальсифікація - це: 1. Підроблення чого-небудь //Фальсифікація доку-ментів; погіршення з корисливою метою якості чого-небудь за збереженням зовнішнього вигляду.// Фальсифікація вин. 2. Умисне викривлення або неправильне тлумачення тих чи інших явищ, подій, фактів. 3. Підроблена річ, яку видають за справжню; підробка.// Замінник чого-небудь [7, с. 1315].
Большой энциклопедический словарь дає таке визначення фальсифі-кації: "Фальсификация (от falsifiko - подделываю) - 1) злостное, преднаме-ренное искажение каких-либо данных; 2) изменение с корыстной целью вида или свойства предметов, подделка" [8, 1263].
Згідно зі статтею 1 "Визначення термінів" Закону України "Про акциз-ний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" від 15 вересня 1995 р. № 329/95-ВР ( зі змінами та до-повненнями):
- "алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукромістких ма-теріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 1,2 відсотка об'ємних одиниць, які відносяться до товарних груп Гармонізованої системи опису та кодування товарів під кодами 22 04, 22 05, 22 06, 22 08;
- тютюнові вироби - сигарети, цигарки, сигари, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн та інші вироби з тютюну і його замінники, які впливають на фізіологічний стан людини під час вживання. "Наявність марки акцизного збору на пляшці (упаковці) алкогольних напоїв та пачці (упаковці) тютюнових виробів є однією з умов для ввезення на митну територію України і реалізації їх споживачам" [9].
Відповідно до ст. 7 "Порядок і термін сплати акцизного збору та пода-ння розрахунків" цього ж Закону, забороняється ввезення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та

 
 

Цікаве

Загрузка...