WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Історико-правовий аналіз передумов виникнення аудиту в системі фінансового контролю - Реферат

Історико-правовий аналіз передумов виникнення аудиту в системі фінансового контролю - Реферат

вимагали добре підготовлених спеціалістів, які б повністю ґарантували достовірність звітності. Тому в Англії було створено інститут контролерів.
До наших днів дійшли історичні свідчення активної діяльності у середньовіччі аудиторів. Перша згадка про них пов'язана з підписаним 24 березня 1324 р. Едуардом ІІ указом про призначення трьох державних аудиторів. Вони були зобов'язані запитувати, слухати, перевіряти всі рахунки, які ведуться чи будуть заведені в провінціях Англії, відмічати зауваження.
В епоху Відродження в Європі фінансовий контроль розповсюджувався і на державному рівні. При канцелярії утворювались спеціальні органи - рахункові управління. Вони контролювали збір податків і державні витрати, надавали клієнтам різного роду послуги з підготовки фінансових звітів. Хоча це ще не був той аудит, до якого ми звикли сьогодні.
З розвитком промисловості та торгівлі вирішальну роль у державному бюджеті держави стали виконувати податки. У країнах швидкими темпами починає розвиватися податкова система. Для вирішення спірних питань між податковими органами, які захищали інтереси держави, та власниками державного контролю було недостатньо. У капіталістичному суспільстві відбувається чітке розмежування повноважень власника підприємства, управляючого, менеджера та адміністрації. У цей період особливо чітко простежується потреба в незалежній перевірці фінансової звітності незалежним аудитором.
В Англії починає інтенсивно розвиватись аудит із прийняттям у 1862 р. закону про британські компанії. Закон передбачав обов'язкові перевірки рахунків і звітів компаній аудиторами не рідше одного разу на рік. Адже аудиторські перевірки надають незалежні відомості про реальний стан діяльності підприємства. До аудиту зростає довіра акціонерів, кредиторів, податкових органів, що, в свою чергу, сприяє швидкому розвитку ауди-торської служби. Аудитори вивчали і аналізували звітність акціонерного товариства, давали кваліфікований висновок, який заслуховувався при обговоренні річного звіту на загальних зборах акціонерів. У Великобританії загальноприйняті норми аудиту та стандарти - це загальні принципи, яких необхідно дотримуватись при проведенні аудиторських перевірок.
На початку ХІХ століття у Франції, США, Германії виходить серія законів, згідно з якими підприємства повинні запрошувати незалежного аудитора для перевірки звітності один раз на рік із закінченням звітного періоду. У США законодавчими органами штату Нью-Йорк у 1896 р. вперше було ухвалено закон, що регулював аудиторську діяльність.
Розвиток капіталізму, збільшення капітальних вкладів, виникнення акціонерних товариств зі значним статутним фондом стали причиною зіткнення інтересів акціонерів, власників, керівництва. Керівництво цих фінансових утворень було не в змозі самостійно і ефективно контролювати їх діяльність і тому створило систему внутрішнього аудиту. Причому в деяких країнах один і той же аудитор надавав супутні послуги з ведення обліку, складання звітності і її аудиту, що є вкрай неприпустимим.
На першому етапі створення міжнародної аудиторської фірми здійснюється вивчення ринку та підбір національних кадрів. Для цього аудиторські фірми міжнародного масштабу направляють своїх аудиторів у різні країни на декілька років.
У світовій практиці професійний захист аудиторів покладено на асоціацію аудиторів. Спочатку це була єдина асоціація, яка об'єднувала всіх аудиторів. Проте з розвитком цього виду фінансового контролю кількість асоціацій різко збільшувалась.
В Італії в 1591 р. була створена перша асоціація бухгалтерів, у Шотландії в 1853 р. був заснований Единбурзький інститут аудиторів. Професійну організацію бухгалтерів-аудиторів створено в 1880 р. у Великобританії (Інститут присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу). У 1887 р. почала діяти американська асоціація аудиторів, під назвою - Інститут дипломованих бухгалтерів, а в 1976 р. виникла Асоціація аудиторських систем електронної обробки даних. У 1932 р. розпочав свою роботу в ФРН Інститут аудиторів.
Розширення сфери аудиторської діяльності сприяло створенню великих транснаціональних аудиторсько-консультативних фірм. Вони мають представництва і філії у багатьох країнах світу. В останні десятиліття широкого розвитку отримали міжнаціональні інвестиції, що обумовило створення спільних підприємств, транснаціональних корпорацій. У свою чергу, це визвало до життя міжнародні аудиторські фірми, такі як: "Ернст енд Янг", "Прайс Уотерхауз", "КРМG", "ДРТ", "Артур Андерсен" та інші [1. С.10].
У 1977 р. створена Міжнародна федерація бухгалтерів, а в 1986 р. - Федерація європейських бухгалтерів, до складу якої входить 21 країна, в тому числі Україна. Отже, аудит все більше поширюється, він виходить за національні межі.
На території України в 1811 р. було створено державний контроль. Для цього спеціально призначали державного контролера, який входив до складу ради міністрів на правах міністра. У кожній губернії працювали контрольні палати. Проте незалежної аудиторської діяльності в нашій країні не було.
Радянський енциклопедичний словник 1982 р. дає визначення аудитора, як посадовця у військово-судових закладах у Російській імперії [4, С. 90]. Адже в колишньому СРСР існував лише державний контроль. Його проводили Міністерство державного контролю, потім Комітет народного контролю, а також відомчі органи контролю, контрольно-ревізійні управління міністерств і відомств.
Як свідчить історичний екскурс, у попередніх століттях основна функція обліку була суто контрольною. Фінансовий контроль став головним знаряддям збереження власності. З розвитком суспільства, ускладненням фінансових відносин контроль виділяється у самостійну функцію управління фінансами. Відбулась структуризація фінансового контролю на ревізії, тематичні перевірки, бухгалтерську експертизу, аудит.
Аудит став провідною формою фінансового контролю. Виникнення і розвиток аудиту в системі фінансового контролю пов'язано з виникненням різноманітних форм власності.
З огляду на вищевикладене, хотілося б наголосити, що сучасний етап пізнання соціальнозначимих явищ, таких як аудит, неможливий без його історично-правового дослідження. Незважаючи на те що форми і методи аудиту змінились під впливом розвитку економіки та суспільних відносин, з часом їх можна розглядати як прообраз ринкових форм фінансового контролю, що виникають сьогодні в Україні. Реалізація такого підходу, на нашу думку, дозволить, використавши історичні особливості, не лише скоригувати діюче законодавство, а й створити надійний механізм фінансового контролю.
Література:
1. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - 2-ге вид., перероб. - К.: Вища шк..: Т-во "Знання", ККО, 1999. - 574 с.
2. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. - К.: ПП "Влад і Влада", 1996. - 320 с.
3. Кузьминский А., Кужельный Н.,Петрик Е., Савченко В. и др. Аудит: Практическое пособие / Под ред. А. Кузьминского. - К.: Учетинформ, 1996. - 283 с.
4. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. - Изд. 2-е. - М.: Сов. энциклопедия, 1982. - 1600 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...