WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформація в структурі правового управління - Реферат

Інформація в структурі правового управління - Реферат

зберігання, обробка інформації певних напрямів, орієнтовані на використання її в багатьох підрозділах податкової служби, має загальновідомчий характер, інформація в такому аспекті є важливою не тільки для вирішення окремого завдання, але також для вдосконалення управління в цілому. Дуже важливо інформаціюцентралізувати шляхом створення єдиного банку даних у системі державної податкової служби.
Це забезпечить:
- підтримку цілісності даних;
- надійне зберігання та обробку інформації, в т.ч. графічну;
- наявність засобів адміністрування (управління) даними;
- систему контролю та авторизацію доступу до інформації;
- засоби резервування, відновлення та захист інформації;
- передачу текстової, графічної, відеоінформації тощо.
Сам по собі інформаційно-аналітичний процес не вирішує всіх проблем управління, але є базовим аспектом у цьому процесі.
Будь-яке управлінське рішення базується на комплексі політичних, економічних, правових, технічних наук, концепція кожної з яких у свою чергу базується на різного роду інформації.
Збору інформації, як складовій процесу управління передує визначення мети, що значною мірою формує методи та засоби збору, шляхи реалізації інформації. Мета повинна бути:
- досяжною, відповідати реальній ситуації;
- забезпеченою, мати матеріальні, фінансові та людські ресурси;
- ясною та стійкою.
"Управленческие решения в управленческой иерархии взаимосвязанны с целями и представляют собой "дерево решений" с тремя уровнями ветвей: стратегических, функциональных (оперативных) и тактических решений" [8 ].
Ефективність збору інформації визначається ефективністю дії норми управлінського рішення - мірою її активного позитивного впливу на відношення, що необхідно врегулювати. Позитивні зміни виникають внаслідок перенесення вимог юридичної норми в реальну поведінку суб'єктів управлінського рішення.
Ефективність правової норми управлінського рішення залежить від пізнання категорії мети правового регулювання. Якість інформації є критерієм ефективності дії правової норми в управлінському рішенні. Для якісного його прийняття ставиться за мету повнота збору інформації щодо правової норми, яку визначають проведенням спеціального юридичного та соціального аналізу. Її оптимальність - це сукупність відомостей, які забезпечать найвигідніше значення інформації, необхідної для проектування норми управлінського рішення, для визначення критерію ефективності, досягнення мети правового регулювання.
Інформація поєднує: інформаційний (пошук, збір, передавання, обробка, збереження інформацію) об'єкт та організаційну систему управління (розробка, прийняття рішення, організація його виконання).
Та є підставою для:
- розробки управлінських рішень;
- підвищення правової культури;
- розробки та впровадження нових правових і нормативно-правових актів.
Важливим і перспективним напрямом для якісного прийняття рішення є розвиток правової основи в державі, створення можливостей вирішення правових завдань за допомогою визначених законодавством методів і засобів.
Інформація має вплив на процес адміністрування, формування правової політики держави, лежить в основі при розробці концепцій нормативно-правових актів, забезпечує процес реформування держави.
Інформація - джерело правової інформатики, що вивчає інформаційні потоки, процеси, системи.
Ефективність збору та обробки інформації, швидкість і точність аналізу підвищують її цінність в оперативній роботі, в розкритті, в розслідуванні правопорушень у галузі податкового законодавства.
Обробка на основі застосування методів правової статистики статистичної інформації, в т. ч. даних судової звітності, практики, що характеризує правопорушення в податковому законодавстві, потребують її автоматизації. Швидкість, повнота, об'єктивність аналізу статистичної інформації, кількісних характеристик, процесів, фактів, зв'язків досліджуваних явищ, прогнозування тенденцій та подій - все це можна вирішити запровадженням автоматизованої системи збору, обробки аналізу інформації.
Створення інтегрованої автоматизовано-інформаційної системи і як сегмента в ній, збір, обробка, аналіз інформації, в т. ч. щодо злочинності, планування та проведення засобів попередження правопорушення, профілактичних заходів, забезпечить оперативність отримання її на запит та своєчасне прийняття рішень.
Законодавче врегулювання процесу збору, аналізу інформації, функціонування елементів правового поля, факторів, забезпечить правові засади автоматизації процесів в єдиній системі бази даних з єдиним підходом до процесу збору, аналізу, отримання інформації. Автоматизоване формування інформації, взаємозв'язок з іншими даними (акти перевірок, рішення, податкове повідомлення-рішення), електронний документообіг в інтегрованій автоматизованій системі виключать дублювання процедур обробки та забезпечать:
- скорочення витрат часу та людських ресурсів на обробку, аналіз інформації;
- оперативний та якісний контроль за органами ДПС нижчого рівня щодо розгляду інформацій, прийняття рішень, що забезпечить розвантаження органів державної податкової служби вищого рівня.
Достовірність і цілісність інформації в ЦБД, централізація інформації забезпечить своєчасність, точність, ефективність розгляду її, своєчасне опрацювання, призведе до автоматизації звітності з питань злочинності в сфері податкового законодавства.
Необхідно зазначити, що всі види інформації знаходяться в тісному зв'язку і доповнюють один одного.
Визначити роль інформації, а значить - її корисність не можливо без об'єкта дослідження, на врегулювання відносин якого саме направлене управлінське рішення. При цьому враховуються правові знання, як інформаційний ресурс організаційно-правової діяльності.
На шляху від джерела інформації до споживача вона може зазнавати певних змін залежно від її носія інформації.
Основними етапами в процесі руху інформації є сприймання, передавання, обробка, уявлення, зберігання інформації, на що вагомо впливає суб'єктивний фактор.
Якість управлінського рішення залежатиме від самого поняття системи управління цим процесом, яка характеризується підсистемами: управляюча та управляєма, в процесі взаємодії яких, з позиції теорії інформації, лежать інформаційні зв'язки.
Функціонування системи зводиться до накопиченої інформації для прийняття рішення після його реалізації отримання зворотної інформації за моделлю прямих і зворотних зв'язків. Перший етап - збір, обробка, зберігання інформації, класифікація, систематизація її. Другий - ідентифікація.
Залежно від умов, особливостей вихідної інформації, кількості проміжних споживачів, користувачів, процесу передавання інформації, від руху її від джерела до кінцевого адресата, інформація може змінити свою фізичну природу та

 
 

Цікаве

Загрузка...