WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформація в структурі правового управління - Реферат

Інформація в структурі правового управління - Реферат

корисними.
Нормативно-правова база забезпечує та регулює процеси збору, накопичення, передавання, обробки, аналізу, використання інформації в системі органівподаткової міліції, регламентує час проходження інформації, використання її у службовій діяльності, приписує формальні вимоги, відповідальність за недотримання вимог і правил щодо інформації.
Податкова міліція дотримуючись норми закону, виконуючи дії відповідно до закону, надає платникам податків правову впевненість і підтверджує рівність перед законом.
Навчанню людських ресурсів з питань діючого законодавства, у т.ч. забезпечення її захисту, вивчення досвіду з питань збору та аналізу корисної інформації, аналізу тенденцій розвитку суспільства та визначення інформаційних обліків відомостей у системі органів державної податкової служби приділяється постійна увага.
Професійна достовірність потребує зразкової поведінки, попередження виникнення протиріч інтересів і незалежності.
Професійна достовірність є гарантом якості державної установи, яка покликана підтримувати виконання закону.
Знання та навички працівників податкової міліції є складовою частиною загальних вимог до професійного та службового росту. Працівникам податкової міліції дозволяється користуватися тільки тією інформацією, що необхідна для виконання їх функцій та в межах визначених законодавством. Форми професійного навчання різні. Планується запровадити в органах податкової міліції дистанційне навчання на робочому місці працівника підрозділу, з використанням в електронному вигляді нових технологій збору, обробки інформації, податкових роз'яснень щодо вирішення питань при наявності колізій чи щодо необхідності опрацювання пакета документів.
Усунення прогалин, суперечностей у діючій нормативно-правовій базі не можна досягти тільки досконалим знанням податкового законодавства.
Приблизитись до вирішення цих питань можливо, якщо максимально визначити джерела та шляхи надходження інформації, у т.ч. з питань щодо внесення змін до нормативно-правових актів.
Інтегрована автоматизовано-інформаційна система, створення якої передбачено Проектом модернізації ДПС в Україні, забезпечить управління процесом збору та аналізу інформації в електронному вигляді, дозволить відслідковувати терміни проходження інформації, проведення аналізу, економічного, стратегічного, правового та можливість своєчасного прийняття управлінського рішення.
Отримання інформації з різних джерел, у т. ч. від громадськості (в письмових зверненнях громадян, у засобах масової інформації, на особистих прийомах у керівництва, на WEB сторінках, від телефонних центрів, телефонів довіри, ін. та пропозицій від працівників органів ДПС всіх підпорядкованих органів ДПА України в електронному вигляді з наступним аналізом та редагуванням їх у законодавчу пропозицію, з визначенням пріоритетів прийняття нормативно-правових актів), дозволить Міністерству юстиції включити цю законодавчу пропозицію ДПА України в план нормотрворчої діяльності для затвердження КМ України чи прийняти управлінське рішення, якщо відношення врегульоване законодавчо.
Саме такий механізм дозволить оперативно визначити недоліки в існуючій нормативно-правовій базі, відреагувати на них шляхом надання податкових роз'яснень чи своєчасного внесення змін до законодавства, зменшить кількість колізій, суперечностей.
Філософ А.Д. Урсул стверджує: "…конкретизация содержания привела к одновременному расширению объема понятия - информация стала характеризовать теперь не только аспект человеческого общения, но и коммуникативные явления в технике, биологических и других процессах" [6 ].
Відповідно до ст. 34 Конституції "Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір" [7 ]. Конституційне право закріплює основні норми та визначає основні засади формування та розвитку відносин у зв'язку зі збором інформації.
Поняття "інформаційні відносин" та "інформаційна діяльність" чіткого визначення в законодавстві не мають.
Правомірність означає:
- правильне застосування законів;
- гарантію законного адміністрування податків;
- гарантію якісного управління інформацією;
- виконання своїх повноважень у межах, визначених законодавством;
- справедливість розгляду при адміністративному оскарженні.
Проблеми, пов'язані з отриманням та аналітичною обробкою інформації, кожна з яких створює свою інформаційну модель об'єкта пізнання, передбачає активне використання спеціальних методів, засобів, правової інформатики, які існують та мають право на вирішення.
Створення управлінського рішення базується на вимогах нормативно-правових актів (законів, підзаконних актів), наявність чи відсутність яких необхідно вже враховувати на етапах первинного збору інформації.
Збір інформації - це не механічний процес, а творча діяльність, обсяг та зміст якої визначаються характером поставленого завдання, межами повноважень.
Використання засобів і методів збору інформації базується на загальній методології їх застосування з урахуванням специфіки та особливостей джерел отримання інформації в співвідношенні з принципами законності, з встановленим правовим режимом, системою правових норм, що регулюють відносини.
Правова впевненість означає:
- ясність і визначеність прав та обов'язків як платника податків, так і податкової міліції;
- отримання достатньої інформації;
- ясність та визначеність розподілу обов'язків у підрозділах податкової міліції;
- увага та свідоме ставлення до власних повноважень, якими наділена податкова міліція;
- установка ясних, чітко визначених норм управлінських рішень.
Зібрана та проаналізована інформація методами спостереження, порівняння, аналізу інформації, синтезу, фізичного та математичного моделювання є підставою для застосування ідей у практичній організаційно-правовій діяльності:
- для розробки загальних методологічних, правових, управлінських аспектів;
- для конкретних правових актів, нових ідей, засобів та методів, що необхідно закріпити законодавчо, з метою вирішення специфічних завдань, з характерними особливостями явища дослідження, знань і загальних принципів.
Принцип нарощування інформації означає, що інформація повинна забезпечити можливість модернізації, вдосконалення, інтеграції створених за відповідним модулем моделей обробки інформації.
Збір та аналіз інформації набуває характеристики загальної теорії вирішення правових завдань, прийняття правових і нормативно-правових актів. Оптимізація та підвищення ефективності інформаційних потоків, які лежать в основі управлінського рішення в функції збору інформації з таких завдань схожі з функціями загальної теорії держави і права, її ставлення до конкретних юридичних наук.
Збір, накопичення,

 
 

Цікаве

Загрузка...