WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформація в структурі правового управління - Реферат

Інформація в структурі правового управління - Реферат


Реферат на тему:
Інформація в структурі правового управління
Пріоритетними напрямами в діяльності органів податкової міліції є формування досконалої правової бази по боротьбі зі злочинністю і корупцією в сфері податкового законодавства, захист політичних, економічних, соціальних та інших сфер життєдіяльності держави, активна протидія злочинним проявам, усунення причин і умов, що їм сприяють, виявлення та знешкодження злочинних угруповань, викорінення тінізації економіки.
Органи державної податкової служби, які своєчасно оволоділи вичерпною інформацією, мають можливість досконало проаналізувати ситуацію та прийняти раціональне управлінське рішення.
Правова основа процесу збору та аналізу інформації, як складової в структурі процесу управління, несе в собі елементи юридичних, соціальних наук, основні положення загальної теорії держави і права.
Академік М.В. Келдиш зазначав: "Развитие наук вступает в такую фазу, когда взаимосвязи между ними, взаимопроникновение и взаимодействие наук все более усиливается. И действительно…- даже такие отрасли как экономическая наука, не могут существовать без очень хорошего знания процессов передачи и переработки информации" [1 ].
"Информация служит эффективным средством оптимального воздействия лишь в том случае, когда она отвечает установленным в теории управления общим требованиям (принципам). К их числу относятся принцип классовости информации, ее достоверности и полноты, своевременности и систематичности поступления данных (сообщений), их интеграции, рационального накопления, доступности для получения, лаконичности и др". [2 ].
Принцип інформаційно-аналітичної інформації - повнота та всебічність інформації, так як і принцип управління - співвідношення інформованості громадян їх правовій культурі, регламентується та використовує такі поняття теорії і права, як:
- право і законодавство;
- законодавство і галузь законодавства;
- правова система.
Кількість інформації є необхідною для розрахунків динаміки змін, прогнозування, планування, визначення найбільш вірогідних тенденцій змін.
Якість інформації несе в собі точну оцінку описового характеру з характеристиками особливостей досліджуваного явища. Інформація з якісного боку - міра підсилення організованості, упорядкування.
Управлінська система має соціально-правовий характер, містить у собі інформацію про інші системи. Якщо внаслідок дії в ній відбулися певні структурні чи інші зміни, інформація в такому випадку виступає характеристикою відображення, що вже є властивістю, атрибутом матерії. Інформація являє собою якісну та кількісну, як єдине ціле, характеристику відображення. Відображення може існувати саме по собі, але інформація без відображення не існує.
Філософ І.Б. Новік зазначав: " … информация представляет собой качественную и количественную характеристики организованности отражения. Информация и отражение рассматриваются как единое целое, при этом информация выступает в качестве средства организованности и упорядоченности отражения" [3 ].
Кількість інформації в цьому випадку виступає мірою впорядкованості відображення, а якість - як характеристика невпорядкованості різних явищ і процесів.
Якість збору, аналізу інформації залежить від:
- суб'єктивних причин (впорядкованість, недостатня кваліфікація працівників тощо);
- об'єктивних причин, не залежних від суб'єктивної думки.
"В рамках теории принятия решений развивались методы получения и анализа не только количественной, но и качественной (неколичественной) информации, существенно расширившие возможности общей теории управления" [4 ].
Ефективність управлінського рішення визначається ефективністю наслідків від його впровадження. Впровадження управлінського рішення повинно бути забезпечено необхідними фінансовими, матеріальними, людськими та технічними ресурсами.
Аналіз управлінських рішень дозволяє визначити недоліки, що негативно впливають на його ефективність:
- дублювання збору та переробки інформації, даних, відомостей функціональними підрозділами;
- чисельність і недосконалість первинних облікових даних;
- недостатній інформаційний зв'язок між підрозділами в органах державної податкової служби;
- відсутність єдиної бази даних інформацій в системі;
- відсутність єдиного електронного архіву;
- недостатня повнота та вірогідність даних;
- несвоєчасне надходження оперативно-службової інформації від джерела постачання до споживача через недосконалість інформаційних технологій;
- недостатність технічного обладнання;
- недостатність бюджетного фінансування;
- недосконалість чинного законодавства, що призводить до неоднозначного тлумачення його норм;
- неправильне застосування норм законодавства.
Передумовою процесу збору, накопичення, обробки та аналізу інформації є узгодження цього процесу з нормами діючих нормативно-правових актів, що регламентують ці процеси.
Принцип фактичності інформації, вимоги припускати однозначність інтерпретації та ідентифікації, бути повними, вірогідними та актуальними закріплює діюча нормативно-правова база:
- Конституція України, закони України "Про державну службу", "Про державну податкову службу", "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про інформацію", "Про звернення громадян", "Про державну таємницю", "Про корупцію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", інші нормативно-правові та правові акти в т. ч. накази державної податкової адміністрації України, розпорядження керівництва податкової міліції.
Закон дає визначення інформації, як " … документально или публично объявленные сведения о событиях и явлениях, происходящих в обществе, государстве и окружающей природной среде" [5 ].
Правові принципи є суттєвими принципами, завдання яких - слідкувати за виконанням закону. Якщо правових принципів не дотримуються працівники фіскальної установи, в обов'язки яких входить слідкувати за виконанням закону, то це торкається сутності демократії.
Рівність перед законом означає:
- ясність і визначеність у проведені податкової політики;
- гарантію однообразного виконання закону.
Виконуючи функцію збору та аналізу інформації, державна податкова адміністрація України повинна слідкувати за виконанням законодавства і, в той же час, сама бути відповідно до Закону України "Про державну податкову службу" центральним органом виконавчої влади. Підпорядковані їй структури всі функції здійснюють відповідно до законодавства, ціленаправлено та дієво.
Робота зі збору, обробки не вартої уваги інформації призводить до значного збільшення витрат на проведення дослідження.
Частина інформації, яка не несе корисної інформації, називається збитковою, вона ускладнює обробку та аналіз інформації.
Відомості повинні бути

 
 

Цікаве

Загрузка...