WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України - Реферат

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України - Реферат

на протидію податковій та пов'язаній з нею злочинності.
Аналітична діяльність правоохоронних органів передує кримінологічній характеристиці злочинності та відрізняється від останньої більш широким спектром інформаційних і характеризуючих даних [6, с. 36].
У таких умовах інформаційно-аналітична робота як складова частина управлінської діяльності не може здійснюватися "факультативно", вона неминуче вимагає функціонального виділення, організаційного оформлення і спеціалізації по функціях збору, накопичення, обробки, видачі, аналізу і реалізації інформації в інтересах підготовки варіантів управлінських рішень на різних рівнях. Це і складає сутність поняття інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції.
Необхідно зазначити, що в закордонних країнах інформаційно-аналітичній роботі органів, які спеціалізуються у сфері оподаткування, приділяється велика увага на державному рівні. Останнім часом фіскальні відомства більшості високорозвинених країн були реорганізовані й у законодавчому порядку наділені повноваженнями правоохоронних органів. У їхній структурі були створені оперативно-розшукові, слідчі й інформаційно-аналітичні підрозділи. Це дозволило якісно поліпшити фінансовий контроль і значно активізувати боротьбу з податковою злочинністю.
Ефективність і економічна рентабельність розслідувань, проведених спеціальними підрозділами, визначили високу оцінку діяльності цих структур органами державної влади, їхню престижність у суспільстві і постійне поповнення висококваліфікованими фахівцями.
Наприклад, у Службі внутрішніх доходів (СВД) США на початку 90-х років утворене могутнє Генеральне управління фіскальних розслідувань. До його складу входять оперативні, функціональні й інформаційно-аналітичні служби, криміналістичні лабораторії. Можливості спеціально створеного інформаційно-аналітичного підрозділу дозволяють збирати й аналізувати дані про всі категорії платників податків. На озброєнні цих підрозділів мається могутня інформаційна система, регіональні центри якої охоплюють усю територію США, а банки даних містять найбільш повну інформацію щодо платників податків, порівняно з іншими правоохоронними органами. Зокрема, у цьому відомстві активно використовується комп'ютерна програма повідомлень про підозрілі великі операції з готівкою. З 1982 р. у СВД почав діяти спеціальний координаційний інформаційно-аналітичний підрозділ, в обов'язки якого входять централізований збір, обробка й аналіз інформації з фінансових і податкових проблем, добутої не тільки СВД, але й іншими державними і правоохоронними органами. Новим етапом удосконалювання координації й інформаційно-аналітичної роботи стало створення в 1990 р. підрозділу (FINCEN), що займається збором і аналізом інформації, яка відноситься до відмивання коштів і інших злочинів у сфері економіки. У розпорядження цього підрозділу був переданий автоматизо-ваний банк даних міністерства фінансів, а співробітники одержали право направляти цільові запити в інформаційні системи ФБР, міліції, а також в ІНТЕРПОЛ.
У Німеччині завдання податкової міліції виконує спеціальний орган міністерства фінансів "Штойфа". З метою інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності "Штойфа" активно використовує найбільшу в країні автоматизовану інформаційну систему, у якій міститься інформація про десятки мільйонів платників податків Німеччини.
Цілеспрямовано використовуючи власні банки даних, а також інформацію інших державних і приватних установ і організацій Німеччини, співробітники "Штойфи" розробляють власні і застосовують уже апробовані різними спеціальними службами методики виявлення підозрілих осіб і пошуку правопорушників.
Активно використовуваний податковою поліцією метод "пошукової кореляції" (Fahndungsabgleich) полягає в тому, що співробітники "Штойфи" займаються систематичним аналізом масивів даних, накопичених в автоматизованих інформаційних системах органів прописки громадян, лікарняних кас, страхових компаній, кредитно-фінансових установ і інших федеральних і земельних відомств. Отримані при цьому відомості щодо підозрюваних осіб використовуються при висуненні ним обвинувачень у протиправній діяльності.
Метод "мережного (растрового) виявлення" (Ermittlung-sraster) полягає в пошуку злочинців шляхом ретельного "просіювання" як своїх, так і чужих масивів даних за такими критеріями, як часті переміщення фінансових засобів, використання декількох кредитно-фінансових установ при здійсненні угод і здійсненні платежів, невідповідність податкових декларацій масштабам ділової активності платника податків, приховування партнерів з окремих видів бізнесу, істотний розрив між способом життя і доходами, які декла-руються, оформлення придбаної нерухомості на імена родичів і підставних осіб, вкладення готівки в предмети розкоші, антикваріат тощо.
Поява швидкодіючих ЕОМ і розробка власних автоматизованих інформаційних систем дозволили "Штойфе" активно використовувати зазначені методи й організувати цілеспрямований збір і накопичення так званих "порівняльних даних" (Datenvergleichs-bander). Уніфікація банків даних "Штойфи", інформаційних систем інших держустанов і правоохоронних органів Німеччини сприяла організації ефективної роботи оперативно-розшукового апарату податкового відомства.
Інформаційно-аналітична робота (ІАР) в підрозділах податкової міліції являє собою принципово нову для України ділянку діяльності. Специфіка предмета такої роботи полягає в тому, що він знаходиться на стику фіскальної, правоохоронної, фінансово-економічної й інформаційної діяльності. Інформаційно-аналітична робота за своєю природою носить дослідницький характер. Безумовно, необхідно використовувати теоретичний фундамент, практику і традиції інформаційно-аналітичної роботи в інших правоохоронних і державних органах. Гарною підмогою є закордонний досвід. Однак складність, новизна і специфіка предметної ділянки діяльності податкової міліції вимагають розробки методологічних основ організації ІАР.
За минулі кілька років діяльності підрозділів податкової міліції створена система територіальних і центрального інформаційно-аналітичних підрозділів і у центральному апараті. Накопичено великий досвід вирішення завдань інформаційно-аналітичного забезпечення профілактичної, оперативно-розшукової, документально-перевірочної і кримінально-процесуальної діяльності. Тільки оперативно-аналітичним управлінням УПМ ДПА у Дніпропетровській галузі в 2003 році аналітичним шляхом з використанням комп'ютерних методів виявлено більш 2 тисяч оперативно значимих ситуацій, пов'язаних із приховуванням доходів і інших економічних злочинів. Проаналізовано фінансово-господарську діяльність, установчі дані, податкову звітність, фінансові результати, наявну оперативну та іншуінформацію щодо більше ніж 4 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності (СПД) та пов'язаних осіб. Здійснено вибірку 1300 СПД, які являють собою оперативний інтерес, мають явні ознаки використання схем ухилення від сплати податків або надання послуг з незаконної мінімізації податкових зобов'язань. Організовано взаємодію з іншими правоохоронними органами, налагоджено постійне отримання інформації.

 
 

Цікаве

Загрузка...