WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України - Реферат

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України - Реферат


Реферат на тему:
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України відіграє ключову роль. На аналітичні підрозділи покладається багато важливих завдань, від вирішення яких залежить правильність прийняття управлінських рішень зі здійснення заходів, спрямованих на мобілізацію грошових коштів до бюджетів усіх рівнів і протидія податковій злочинності.
Необхідність підвищення рівня інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції та дослідження його теоретичних основ обумовлено також важливістю завдань, визначених Указом Президента України №1376/2000 від 25.12.2000 року "Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки".
Питанням боротьби з економічною злочинністю у науковій літературі приділяється значна увага, але єдиної тактики та стратегії діяльності правоохоронних органів у цьому напрямі на сьогодні не вироблено. Значне теоретичне та практичне підґрунтя досліджень даного напряму закладено у працях В.Т. Білоуса [1], О.М. Бандурки [2], О.Г. Фролової [3], які містять суттєві пропозиції щодо підвищення ефективності ряду форм і методів координації боротьби з економічною злочинністю, аналіз найбільш типових способів скоєння злочинів у сфері економіки та їх приховування.
Недостатньо досліджуваними є сутність інформаційно-аналітичного забезпечення управління підрозділами податкової міліції та його методологічні основи, прийоми та методи податкової аналітики.
Метою даної роботи не є висвітлення змісту інформаційно-аналітичної роботи податкових органів. Пропонується ознайомитися з її основами та отриманими практичними результатами, на підставі яких формулюються висновки та пропозиції.
В основі будь-якої усвідомленої діяльності людини лежить інформаційно-аналітична робота, яка полягає в отриманні, накопиченні й обробці відомостей про навколишній світ (матеріальні об'єкти і явища), і спрямована на вироблення найкращих (із суб'єктивного погляду) управлінських рішень з організації дій, що забезпечують пристосування до навколишніх умов і існування в них.
До останнього часу цей вид людської діяльності не виділявся в самостійну ділянку наукових знань, а вивчався, як правило, у межах вирішення "практичних завдань класу "дослідження операцій".
Підвищення складності управлінських завдань у всіх сферах громадського життя, з одного боку, і поява сучасних досягнень у галузі електронно-обчислювальної техніки й інформаційних технологій, що створюють величезні можливості з інтенсифікації інтелектуальної діяльності людей, з іншого боку, стали об'єктивними передумовами для виділення інформаційно-аналітичної роботи в самостійну проблемну ділянку знань.
Прикладна спрямованість таких знань залежить від їхнього конкретного змісту й особливостей відповідних сфер людської діяльності, тому самостійний науковий інтерес і практична значимість є проблемами інформаційно-аналітичної роботи, пов'язаними з вирішенням функціональних завдань з різними організаційними структурами в суспільстві.
Інформаційно-аналітична робота набуває характеру центральної сполучної ланки у всій діяльності підрозділів податкової міліції. Предметна ділянка цієї роботи пов'язана насамперед з економікою країни і діяльністю всієї податкової системи України.
Актуальність дослідження обумовлена новизною розглянутого напряму, великою практичною значимістю результатів діяльності податкової міліції для захисту економічних інтересів держави, значним ускладненням методів інформаційно-аналітичної роботи в податковій галузі і відсутністю фундаментальних праць з цієї проблематики.
Досягнення в галузі обчислювальної техніки й інформатизації значно розширили і полегшили доступ до інформаційних ресурсів, надали в розпорядження користувачів різних категорій могутні засоби обробки інформації, її систематизації, узагальнення і застосування у всіляких цілях.
Коли йдеться про сфери діяльності, об'єктами чи суб'єктами якої є великі (складні) системи, інформаційно-аналітична робота в інтересах успішного вирішення поставлених завдань повинна бути виділена в самостійний вид діяльності. Це необхідно у зв'язку з різко зростаючим обсягом одержуваної й оброблюваної інформації, складним взаємозв'язком і взаємозалежністю між елементами системи і великою кількістю користувачів інформації, зацікавлених у різних її аспектах, всебічних формах систематизації й аналізу.
Природно, що податкова міліції України, відносно новий для нашої країни правоохоронний орган, належить до категорії особливо великих і складних систем, що вимагає для нормального функціонування даної служби обсяг інформації винятково великий, причому сама інформація відрізняється високим ступенем складності і різноманіттям.
У своїй роботі податкові органи використовують інформацію, отриману з різноманітних конфіденційних та офіційних джерел [4, с. 45].
Практика показує, що податкові злочини як об'єкт діяльності правоохоронних органів являє собою складну систему, оскільки ухилення від оподатковування відбувається, якправило, приховано, численними і витонченими способами, часто за участю спеціально організованих фінансово-економічних і кримінальних структур.
Неодноразовими є випадки, коли діяльність окремих суб'єктів підприємницької діяльності направлена винятково на використання різноманітних фінансових схем, що дозволяють зменшити або повністю виключити сплату податків. Для деяких з них ухилення від сплати податків та інші економічні злочини перетворилися у професію, є способом отримання неконтрольованих прибутків [5, с. 3].
Податкова злочинність усе більш стає транснаціональною і є джерелом фінансування організованої злочинності, спрямовується на проникнення злочинних елементів до органів державної влади.
Таким чином, виявлення податкових правопорушень і злочинів здійснюється в умовах дуже складних і невизначених.
Відсутність чи неповнота офіційних електронних обліків відомостей про платників податків, їх господарської і фінансової діяльності призводить до необхідності використання безлічі додаткових джерел непрямої інформації, а також застосування спеціальних інформаційно-аналітичних методик.
Кінцевою метою інформаційно-аналітичної роботи в будь-якій сфері є підготовка й обґрунтування варіантів рішень на різних рівнях управлінської структури.
Органи податкової міліції, як і інші правоохоронні і контролюючі органи, відносяться до великих систем. Як суб'єкти, вони здійснюють свою діяльність на всій території України, включають велику кількість різних організаційних елементів і мають складну ієрархічну структуру.
Основні об'єкти предметної ділянки інформаційно-аналітичної роботи в сфері оподатковування також відносяться до великих і складних систем. Добре відомо, що для успішного вивчення і вироблення шляхів ефективного впливу щодо великих і складних систем необхідно застосовуватиспеціальні інформаційно-аналітичні методи, що відповідають конкретній специфіці об'єкта. Особливо це стосується вирішення завдань прогнозування та прийняття найбільш ефективних управлінських рішень, спрямованих

 
 

Цікаве

Загрузка...