WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інформаційна культура в управлінській діяльності - Реферат

Інформаційна культура в управлінській діяльності - Реферат

наведеним нижче вимогам.
По-перше, інформація повинна доходити до управлінця в той же момент, коли вона з'явилася, коли зафіксовано якусь подію чи юридичний факт, наприклад, з того моменту, коли вийшов той чи інший нормативний документ або коли виникла нагальна потреба в отриманні даної інформації для аналізу, прогнозу чи іншої управлінської дії.
По-друге, це повинна бути достовірна і перевірена інформація з надійних джерел, якими, наприклад, є офіційні видання державних органів чи правові системи, наприклад "Ліга".
По-третє, інформація повинна бути конкретною і доступною в будь-який необхідний момент, а також подана у зручному вигляді.
Не можна уявити керівника, менеджера високого рівня, який не працює з комп'ютером, не використовує можливості інформаційних систем. Тому при підготовці державних службовців усіх рівнів необхідно враховувати такий важливий аспект, як інформаційна культура. Необхідність підготовки управлінців нового - інформаційного - передбачає зовсім новий підхід. В інформаційному суспільстві найбільш гостро піднімається проблема вміння швидко та правильно знаходити потрібний обсяг інформації, систематизувати, аналізувати його і, беручи до уваги можливі ризики, в потрібному напрямі готувати управлінське рішення. Це говорить про те, що людина повинна мати певний рівень культури при роботі з інформацією. Усвідомлення того, що світ стоїть на порозі вступу до інформаційного суспільства, спонукає нас до необхідності розвитку суспільних відносин розвиненого суспільства. А це, в першу чергу, культура інформаційного суспільства - інформаційна культура. Необхідно зазначити, що зміст поняття "інформаційна культура" найточніше відображає взаємодію окремої особистості з навколишнім інформаційним середовищем й інформаційним простором. Найбільш повне визначення поняття "інформаційна культура", об'єднавши всі підходи, і до якого ми приєднуємося повністю, дав український учений В.С. Цимбалюк: "Інформаційна культура - це якісна оцінка за певними критеріями (умовами) рівня функціонування структурних одиниць суспільства (окремих індивідів, підрозділів і конкретної соціальної системи в цілому, як сфери суспільних відносин) щодо скеровування технологічного забезпечення отримання, передачі, зберігання і використання інформації щодо досягнення узгоджених і визначених нормативно у суспільстві цілей, завдань, інтересів, потреб" [5].
Це поняття включає в себе не тільки вміння правильно працювати на комп'ютерах, в Інтернеті, в корпоративних мережах, але і всі інші сторони багатогранного поняття "культура", адаптованого до інформаційного суспільства, тобто знаннями і вміннями у сфері інформаційних технологій, а також бути знайомим з юридичними і етичними нормами у цій сфері.
Найважливішою складовою частиною інформаційної культури сучасної людини є комунікативна культура з використанням сучасних інформаційних технологій. Розвиток мережевих інформаційних технологій зробив інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет потенційно доступними більшості людства. Вміння отримувати необхідну інформацію з мережі стає невід'ємною частиною інформаційної культури людини. Робота в комп'ютерних мережах вимагає знань і дотримання правил поведінки. Існують певні правила роботи з електронною поштою та участі у телеконференціях.
Таким чином, людина володіє інформаційною культурою, якщо:
- має уявлення про інформацію та інформаційні процеси, будову комп'ютера та його програмне забезпечення;
- уміє з достатньою швидкістю вводити інформацію з клавіатури та працювати з графічним інтерфейсом програм за допомогою мишки;
- уміє використовувати інформаційне моделювання при розв'язанні завдань за допомогою комп'ютера;
- уміє створювати та редагувати документи, в тому числі мультимедійні презентації,
- уміє обробляти числову інформацію за допомогою електронних таблиць;
- уміє використовувати бази даних для зберігання та пошуку інформації;
- уміє використовувати інформаційні ресурси комп'ютерної мережі;
- знає і не порушує закони про авторські права на комп'ютерні програми;
- дотримується етичних норм при публікації інформації в мережі Інтернет і в процесі спілкування за допомогою мережі Інтернет.
Основна перешкода, що стоїть на шляху масового впровадження інформаційно-аналітичних технологій в управлінську діяльність, - це нестача кадрів (особливо в регіонах ), що добре орієнтуються на українському та міжнародному ринках, володіють технологіями і методикою інформаційно-аналітичної роботи, а також здатних генерувати і далі розвивати методологію роботи.
Українська вища школа раніше ніколи спеціально не займалася проблемою підготовки фахівців даного профілю. Однак сьогодні на перший план вийшла проблема підготовки фахівців, які можуть інформаційно забезпечити ухвалення оптимального рішення в умовах недостатньої визначеності.
Виходячи із ситуації, що склалася і повинна формуватися, нова стратегія підготовки фахівців органів державного управління: по-перше, необхідно організувати мережу курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців; по-друге, доцільно почати планомірну і фундаментальну підготовку висококваліфікованих молодих фахівців; по-третє, розгорнути дослідницьку роботу і аспірантську підготовку в даному напрямі на базі академічних інститутів і вузів.
Необхідно зазначити, що далі всіх у підготовці кадрового потенціалу майбутнього пішла Росія, де в шкільну програму введено вивчення курсу "Інформаційна культура". В Україні було прийнято Указ Президента, який передбачає введення у вищих навчальних закладах спецкурсу "Інформаційна культура" [8]. Але здебільшого цей Указ залишився декларативним, та через відсутність спеціалістів, необхідної матеріальної бази не виконується на місцях. У майбутньому ситуація може змінитися на краще.Верховною Радою України прийнята постанова "Про проведення парламентських слухань щодо питання розвитку інформаційного суспільства в Україні" від 17.03.2005 № 2488-IV, яка запланувала на 21 вересня 2005 року парламентські слухання з питань розвитку інформаційного суспільства.
Таким чином, інформація в управлінській діяльності в інформаційному суспільстві переходить на зовсім новий рівень свого розвитку і щоб оволодіти навичками роботи в такому суспільстві, необхідно починати раніше готувати спеціалістів. Без свідомої, постійної уваги до запровадження на всіх рівнях інформаційної культури з боку всіх гілок державної влади неможливе розв'язання завдань розвитку України на шляху переходу до правової демократичної держави.
Література:
1. Тоффлер Е. Третья волна. - М.: АСТ, 2005. - 512 с.
2. Новицька Н.Б. Інформаційна культура як чинник інформатизації ДПС України // Науковий вісник Національної академії ДПС України. - 2005.
3. Калюжний Р.А., Шамрай В.О., Швець М.Я., Павловський В.Д., Гуцалюк М.В., Колпак Р.Л., Цимбалюк В.С., Яцишин Ю.В., Ластовецький А.С. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики: Монографія / За ред. Р.А. Калюжного та В.О. Шамрая. - К., 2002. - 296 с. - С. 16.
4. Європа на шляху до інформаційного суспільства: матеріали європейської Комісії 1994 - 1995 рр. / Укладачі В. Павлович, А. Цвігну. - К.: ДКЗІ, 2000.
5. Цимбалюк В. Проблеми формування інституту інформаційної культури в теорії інформаційного права України // Правова інформатика. - 2003. - № 1. - С. 31-36.
6. Про національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.98 № 74/98 - ВР /www.liga.net.
7. Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади: Указ Президента України від 14 липня 2000 р. № 887/2000. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України від 31 липня 2000 р. № 928/2000 /www.liga.net.
8. Про рішення Ради національної безпеки і оборони від 31 жовтня 2001 року "Про заходи щодо вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України": Указ Президента України від 6.12.2001 № 1193.

 
 

Цікаве

Загрузка...