WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Інструментальна кримінальна агресія та її попередження щодо злочинів проти основ національної безпеки держави - Реферат

Інструментальна кримінальна агресія та її попередження щодо злочинів проти основ національної безпеки держави - Реферат


Реферат на тему:
Інструментальна кримінальна агресія та її попередження щодо злочинів проти основ національної безпеки держави
Боротьба зі злочинністю в усіх її проявах є одним із практичних заходів внутрішньополітичного характеру української держави в ході процесу євроатлантичної інтеграції України, досягнення стабільності та безпеки у всьому євроатлантичному регіоні. Зростання злочинності є однією з основних реальних і потенційних загроз регіональній безпеці держави, тобто захищеності системи взаємовідносин держав того чи іншого регіону від загроз дестабілізації обстановки, криз, збройних конфліктів і війн регіонального масштабу в межах міжнародної безпеки - захищеності системи міжнародних відносин від загрози, їх дестабілізації, конфронтації, збройних конфліктів і війн [1, с. 36]. Їх виявлення та попередження є нагальною потребою сучасності.
Національна безпека України як стан захищеності національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства та держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх сферах життєдіяльності [2] має своїм підґрунтям Конституцію України, бо однією з найважливіших функцій і обов'язків України як суверенної, незалежної, демократичної та правової держави є забезпечення її громадянам права на життя, здоров'я, честь та гід-ність, недоторканність і безпеку, які визнаються найвищою соціальною цінністю в державі і є одним із об'єктів захисту в структурі національної безпеки [1, с. 37] (ст.ст. 3, 92 Конституції України).
Національна безпека держави, як внутрішня (суверенітет, територіальна недоторканність і обороноздатність), так і зовнішня (система заходів, спрямованих на охорону державних інтересів у суспільно-політичній та економічній сферах), складається з комплексу заходів з попередження, виявлення та ліквідування зовнішньої та внутрішньої загрози її безпеці, саме як суверенній, незалежній, демократичній та правовій державі. Посягання на національну безпеку держави (як на внутрішню, так і на зовнішню) в більшості випадків здійснюється у формі протиправних дій, активного психологічно-психічного впливу шляхом "публічних закликів чи розповсюдження матеріалів" (ст. 109 КК України) або фізичного знищення, пошкодження (ст. 113 КК України) із метою ослаблення держави як внутрішньо, так і її безпеки ззовні.
Проблема кримінальної агресії взагалі й інструментальної зокрема забезпечення національної безпеки держави в тому, що інструментальна кримінальна агресія як один із видів кримінальної агресії (поряд із вербальною, ворожою, експресивною, фізичною та ін.) є не тільки тим засобом, безпосереднім "інструментом", за допомогою якого і здійснюються дані злочини в їх об'єктивній стороні (спосіб вчинення злочину), але і в тім, що вона складає сам внутрішній суб'єктивний зміст таких протиправних дій.
В умовах глобалізації тероризму проблема національної безпеки держави в напрямі побудови надійної системи захисту конституційних засад, запобігання та боротьби з порушенням законності й правопорядку, створення необхідних умов для ефективної боротьби з корупцією та злочинністю, особливо її організованими формами [2, с. 54], стає дедалі актуальнішою і такою, що потребує вивчення з позицій глибокого теоретич-ного дослідження кримінальної агресії особистості. Саме виявлення, дослідження, аналіз і обґрунтовано продумані комплексні профілактичні заходи, здійснювані державними установами, громадськими об'єднаннями та організаціями, особисто громадянами, допоможуть зруйнувати антисоціальну, антидержавну направленість особистості, яка через ті чи інші погляди, переконання, обставини може стати складовою частиною будь-якої, в тому числі злочинної, групи чи організації, яка своїми злочинними діями і реалізує потреби даної особи чи групи осіб, формуючи направленість злочинної діяльності всієї групи чи організації.
Поняття "агресія" у межах міжнародного права визначається в аспекті зовнішньої загрози національній безпеці держави, до якої застосовується збройна сила. У статуті Організації Об'єднаних Націй зазначається, що "агресією є застосування збройної сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканості або політичної незалежності іншої держави або яким-небудь іншим чином, несумісним зі Статутом Організації Об'єднаних Націй" [3, с. 182]. Конрад Лоренц зазначає, що поняття "агресія" має досить велику сферу понятійного застосування. "Для звичайної людини поняття агресії пов'язане з найрізноманітнішими явищами повсякденного життя, починаючи з бійки півнів і собак, хлоп'ячих бійок та ін. і закінчуючи, зрештою, війною й атомною бомбою" [4, с. 22].
Дж. Тедещи стверджує: "Дію позначають цим поняттям (агресія - авт.) в тому випадку, якщо, по-перше, кому-небудь приписується намір причинити шкоду іншому. І, по-друге, якщо вона не може бути виправдана в межах прийнятої спостерігачем відповідної системи соціальних норм, принципів і традицій" [5, с. 77]. Р. Берон і Д. Річардсон визначили, що агресія - це "будь-яка форма поведінки, націлена на образу чи заподіяння шкоди іншій живій істоті, що не бажає подібного поводження… Будь-які дії, які мають своєю ціллю досягнення подібних негативних наслідків" [6, с. 26, 29]. Х. Хекхаузен виділяє ворожу та інструментальну агресію. "Ціллю першої є, головним чином, нанесення шкоди іншому, в той же час як друга спрямована на досягнення цілі нейтрального характеру, а агресія використовується лише в якості засобу" [7, с. 369]. С. Ківалов і В. Дремін, говорячи про тероризм як про соціальний процес, який руйнує саму ідею громадянського суспільства і ненасильницького вирішення конфліктів [8, с. 7], зазначають, що "саме зв'яз-ка "терор - страх" є стрижнем тероризму як інструменту впливу на суспільство" [8, с.195].
На нашу думку, проблема інструментальної кримінальної агресії як одного з видів кримінальної агресії особистості, яка знаходить свій зовнішній прояв (за наявності внутрішніх детермінант, які й обумовили певну поведінку протиправної спрямованості) у злочинах проти основ національної безпеки держави, є недостатньо дослідженою. Саме в злочинах, що посягають на національну безпеку держави, в яких об'єктом є ті цінності, які Україна як демократична держава зобов'язана охороняти - право на безпечне життя своїх громадян (ст. 113 КК України), інструментальна кримінальна агресія як один із видів кримінальної агресії особистості в сучасних умовах потребує обгрунтованих досліджень у зв'язку з її всеохоплюючими глобальними масштабами.
Серед усіх злочинів саме злочини проти основ національної безпеки держави в теперішній нестабільний час (диверсія в США - 11 вересня 2001 р., вибух у московському метрополітені 6 лютого 2004 р.) створюють стан загального страху, тривожності, невпевненості в майбутньому у правослухняних громадян. "У критичній ситуації

 
 

Цікаве

Загрузка...