WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Імідж державної податкової служби як умова її ефективної діяльності - Реферат

Імідж державної податкової служби як умова її ефективної діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Імідж державної податкової служби як умова її ефективної діяльності
Податки і податкові системи країн світу є різними, і це закономірно, оскільки вони формувалися і продовжують формуватися під впливом різних економічних, політичних і соціальних умов. Необхідно зазначити, що їх імідж, тобто авторитет, в основному досить стійкий серед населення. Системи податків у різних країнах відрізняються одна від одної: за структурою, видами, способами їх стягнення, податковими ставками, фіскальними повно-важеннями різних рівнів влади [9, С. 5].
Наприклад, Німеччина пройшла різні стадії політичного і економічного устрою, не раз піднімалася з розрухи, викликаної світовими війнами, виросла в економічно сильну федеративну державу з розвиненою ринковою промисловістю, зорієнтованою на пріоритетне рішення соціальних проблем. У даний час податки в ФРН розглядаються урядом як головна зброя впливу держави на розвиток економіки країни, їх місце в бюджеті держави досить високе. У загальних доходах бюджету податки становлять, як правило, майже 80 %. У країні діє розгалужена і багатогранна система податків, що охоплюють усі сторони життєдіяльності суспільства [10, С. 66].
Податки у Франції є основним джерелом надходжень до центрального бюджету, які складають більше 90 % його дохідної бази. Характерними рисами податкової системи країни є підвищення ефективності економіки, соціальна направленість ряду податкових заходів, облік територіальних аспектів розвитку. Жорстка законодавча регламентація дозволяє централізовано керувати всією податковою системою. Законодавча основа податків гарантує надійну захищеність прав платників податків [10, С. 104-105]. Держава в особі податкової служби Франції і служби казначейства здійснює систематичний контроль за правильністю ведення бухгалтерського і аналітичного обліку на підприємствах. При необхідних відступах від основного Плану рахунків, які викликають спотворення фінансових результатів, приховування доходів, на підприємства накладаються великі штрафи [10, С. 136].
Звичайно, всі завдання податкової служби можуть виконуватися лише тоді, коли для цього є необхідні умови. Але аргументи, наведені вище, говорять про позитивний імідж і сильний авторитет податкових служб розвинених країн. А вираз, який є досить популярним у США: "У американців є дві невідворотні речі: смерть і сплата податків", - чи не говорить він про імідж податкової служби? Звичайно, всі держави досягли цього не швидко, але йшли впевнено і без вагань.
Відомо, що імідж - це вже частина успіху. У дослівному перекладі з англійської слово "image" означає "образ". Отже, якщо йдеться про імідж, то маємо на увазі образ. Більше того, під "образом" розуміється не тільки візуальний, зоровий образ ( вигляд) суб'єкта, але і спосіб його мислення, дій, вчинків тощо. Отже, у даному випадку слово "образ" повинно вживатися у широкому розумінні - як уявлення про щось. Поняття іміджу включає не тільки природні властивості особистості, але й спеціально створені.
Поняття "імідж" може бути застосоване не тільки до людини, а і до установи, і, навіть, до країни ("імідж України на Заході..."). Але імідж фірми, організації створюють люди. Отже, який імідж України за її межами, такий імідж і українців, імідж людей, які представляють Україну на міжнародній арені. Тому можна вважати, що імідж фірми залежить від особистого іміджу співробітника, але правильним є і зворотне твердження: імідж фірми впливає і на імідж її працівників [1, С. 9].
На думку Джона Честара, видатного американського ентузіаста public relation ( по-нашому "піарщика"), враження про людину, її імідж, і, навіть, репутація складається з вчинку + зворотної реакції + їх інтерпретації співрозмовниками [11, С. 64].
Справа в тому, коли в людини складається враження про іншу людину або про якийсь об'єкт, то це сформоване в його свідомості або підсвідомості відношення, як і будь-яке відношення до чого-небудь, формує, визначає його готовність діяти стосовно даного об'єкта (людини) певним чином. На мові психологів така готовність називається психологічною установкою. Це означає, що думка, яка склалася у оточуючих стосовно Вас, визначатиме і їх психологічну готовність діяти щодо Вас певним чином і іноді на підсві-домому рівні. Отже, якщо Ви хочете, щоб у людей стосовно Вас була готовність діяти саме так, а не по-іншому, то треба сформувати у них до себе і відповідну установку. А для цього потрібно, щоб у них склалася певна думка про Вас. Ваш імідж визначає і імідж фірми відповідно до того, як Ви відноситеся до роботи. Очевидно, що імідж керівника фірми більше впливає на імідж фірми, ніж імідж простого клерка, хоча саме він має справу з клієнтами, відповідає на телефонні дзвінки, і думка, що складається про нього, підсвідомо розповсюджуватиметься і на думку про фірму. Коли клієнт дзвонить на фірму і в одному випадку чує м'яке, доброзичливе: "Фірма "Весна" слухає Вас", а в іншому - сухе "Алло", то підсвідомо в нього складається і відповідна думка. У першому випадку - позитивна, що налаштовує клієнта на співпрацю, в другому - негативна . Ось чому так важливо формувати "потрібний" імідж [1, С. 11-12].
Імідж, як соціально-психологічний феномен, торкається життя будь-якої організації. У даний час у спеціальній літературі можна зустріти велику кількість визначень іміджу. Одне з них стверджує, що імідж - це цілеспрямовано створена або така, що стихійно виникла форма відображення об'єкта в свідомості людини. Об'єктом або носієм іміджу може бути людина, група людей, установа тощо.
Перш за все, слід пам'ятати, що імідж:
- соціальне явище. Він не існує тільки на рівні окремої людини, тобто об'єкт повинен бути відомий якійсь групі людей (споживачів, клієнтів тощо), а також мати значення для цієї групи, викликати до себе зацікавленість, притягувати увагу. Це необхідно тому, що у людини вибіркова увага, яка відсіює, як через решето, незначущі об'єкти;
- не є чимось усталеним, сформованим. Він динамічний, його атрибути видозмінюються відповідно до змін самого носія або в суспільній свідомості;
- активний за своєю суттю. Він здатний впливати на свідомість, емоції, діяльність і вчинки як окремих осіб, так і цілих груп населення.
Враження про фірму, установу, організацію формується в ході особистих контактів з ними, на основі чуток, які розповсюджуються в суспільстві, із повідомлень засобів масової інформації.
Психологи стверджують, що думка про людину (об'єкт) спирається на отриману інформацію, яка називається іміджформуючою інформацією, яка поділяється на пряму і опосередковану.
Опосередкована іміджформуюча інформація - це та інформація про Вас, яку особа отримує, так би мовити, через треті руки, а пряма - це та інформація, яку особа отримує при безпосередньому контакті з Вами. Але слід зауважити, що і та, і інша інформація є досить важливою.
При отриманні прямої інформації виникають такі ситуації: поспілкувавшись, людина може сказати: "Так він мені подобається,тому що...", "Ні, він мені зовсім не подобається, тому що..." або "Чимось він мені подобається, щось мене в ньому приваблює", "Не подобається він мені, щось у ньому є таке, що викликає відразу". А саме це "щось" і "чимось" і є підсвідомістю людини. Вона не може пояснити обставини, підтвердити їх фактами, але "щось" ізсередини змушує реагувати її саме так.
Саме це "ізсередини" має назву підсвідомості.

 
 

Цікаве

Загрузка...