WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Перегляд рішень господарського суду в апеляційному і касаційному порядку та в силу нововиявлених обставин - Реферат

Перегляд рішень господарського суду в апеляційному і касаційному порядку та в силу нововиявлених обставин - Реферат


Реферат на тему
Перегляд рішень господарського суду в апеляційному і касаційному порядку та в силу нововиявлених обставин
Надійний захист прав і охоронюваних інтересів господарюючих суб'єктів, забезпечує встановлений законодавством порядок перегляду судових рішень в апеляційному і касаційному порядку, у ході яких перевіряється законність і обґрунтованість прийнятих господарськими судами попередніх інстанцій рішень, ухвал і постанов.
На першому етапі перегляд рішень, що не вступили в законну силу, ухвал, а також постанов (у справах про банкрутство) у порядку апеляційного провадження здійснюють апеляційні господарські суди регіонів по апеляційним скаргам сторін у справі чи апеляційних поданнях прокурора [].
Апеляційна скарга чи подання подається через місцевий господарський суд, що розглянув справу. Місцевий господарський суд у 5-денний термін направляє отриману апеляційну скаргу чи подання разом зі справою апеляційному господарському суду, повноваження якого поширюються на територію перебування відповідного місцевого господарського суду (статті 91 і 92 ГПК).
Апеляційна скарга подається, а апеляційне подання вноситься протягом десяти днів із дня ухвалення рішення місцевим господарським судом, а у випадку якщо в судовому засіданні були оголошені тільки вступна і резолютивна частини рішення - із дня підписання рішення, оформленого у відповідності зі ст. 84 ГПК України. Відновлення пропущеного процесуального терміну подачі апеляційної скарги можливе протягом трьох місяців із дня прийняття рішення місцевим господарським судом (ст. 93 ГПК).
Апеляційна скарга (подання) подається (вноситься) у письмовій формі і повинна містити найменування апеляційного господарського суду, у який подається скарга (подання), і місцевого господарського суду, що прийняв рішення, вимоги особи, що подає апеляційну скаргу (подання), а також підстави, з яких ставиться питання про перегляд рішення, і перелік прикладених до скарги (подання) документів. До апеляційної скарги додаються докази сплати державного мита і направлення копії скарги іншій стороні у справі.
Про прийняття до провадження апеляційної скарги апеляційним господарським судом виноситься ухвала, а сама справа переглядається за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з деякими обмеженнями, установленими ст. 101 ГПК України. Відповідно до положень названої статті апеляційний господарський суд позбавлений права приймати додаткові докази, за винятком тих випадків, коли заявник обґрунтував неможливість їхньої подачі суду першої інстанції причинами, що не залежать від нього. Крім того, в апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції [].
Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судів здійснюється колегіями в складі трьох суддів.
Апеляційна скарга (подання) на рішення місцевого господарського суду розглядається протягом 2-місячного терміну з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою (поданням) в апеляційну інстанцію.
За підсумками розгляду апеляційної скарги (подання) апеляційний господарський суд приймає постанову, що набуває законної сили з дня його прийняття.
На другому етапі перегляд рішень місцевих судів, що вступили в законну силу і постанов апеляційних судів регіонів у порядку касаційного провадження здійснюється Вищим господарським судом України [].
Право ініціювання касаційного провадження надано, крім сторін у справі і прокурора, також особам, що не були притягнуті до участі в справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їхніх прав і обов'язків.
Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних господарських судів здійснюється Вищим господарським судом України (колегіями суддів у складі трьох чи більшого непарного числа суддів).
Порядок подачі і зміст касаційної скарги аналогічний порядку подачі і змісту апеляційної скарги з тими відмінностями, що, по-перше, касаційна скарга може бути подана протягом одного місяця з дня набуття законної сили рішення місцевого господарського чи суду апеляційного господарського суду, а по-друге, у касаційній скарзі не допускаються посилання на недоведеність тих чи інших обставин справи (статті 109, 110 і 111 ГПК).
У касаційній інстанції скарга (подання) розглядається за правилами розгляду справ у судах першої інстанції, за винятком процесуальних дій, пов'язаних зі встановленням обставин справи і їхнім доведенням. Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції винятково для перевірки юридичної оцінки обставин справи і повноти їхнього встановлення в рішенні чи постанові господарського суду [].
Переглядаючи в касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі установлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має права установлювати чи вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про вірогідність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів перед іншими, збирати нові докази чи додатково перевіряти докази. У касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
Касаційна скарга (подання) розглядається протягом 2-місячного терміну з дня надходження справи разом з касаційною скаргою (поданням) у Вищий господарський суд України. За підсумками розгляду касаційної скарги (подання) суд приймає постанову, що набуває законної сили з дня його прийняття [].
Одне з основних відмінностей перегляду справи в касаційній інстанції від перегляду справи в апеляційній інстанції полягає в тому, що касаційній інстанції надане право скасування рішень чи постанов попередніх інстанцій і передачі справи на новий розгляд у суд першої інстанції. Вказівки, що містяться в постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи. У той же час постанова не може містити вказівок на вірогідність чи невірогідність того чи іншого доказу, на перевагу одних доказів перед іншими, а також про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення повинне бути прийняте за результатами нового розгляду справи (ст. 111 ГПК).
На третьому етапі перегляд постанови Вищого господарського суду України, прийнятої за результатами перегляду рішення місцевого господарського суду, що вступило в законну силу, чи постанови апеляційного господарського суду з ініціативи сторони чи Генерального прокурора України, здійснюється Верховним Судом України [].
Оскарження постанов Вищого господарського суду України у Верховний Суд України можливе по дуже обмеженому колу найбільш вагомих підстав, ігнорування яких може дестабілізувати судову систему в цілому. До числа таких підстав відносяться:
- застосування Вищим господарським судомнормативно-правового акта, що суперечить Конституції України;
- його невідповідність рішенням Верховного Суду чи вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права;
- виявлення різного застосування Вищим господарським судом того самого положення закону чи іншого нормативно-правового акта в аналогічних справах;
- визнання їх міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, котрі порушують міжнародні зобов'язання України (ст. 111 ГПК).
Касаційна скарга чи подання на постанову Вищого господарського суду можуть бути подані не пізніше одного місяця з дня її прийняття, однак у випадку виникнення підстав для оскарження постанови Вищого господарського суду по закінченні встановленого терміну, незважаючи на закінчення цього терміну, Верховний Суд України зобов'язаний прийняти касаційну скаргу (подання) до свого провадження [].
Касаційна скарга (подання) подається через Вищий господарський суд, а

 
 

Цікаве

Загрузка...