WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Судове рішення в господарському суді першої інстанції - Реферат

Судове рішення в господарському суді першої інстанції - Реферат

суду заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду;
- про відшкодуваннязбитків за рахунок винних осіб.
Література
1. Конституція України. Прийнята на п червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 128 с.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.// Голос України. - 14 березня 2003 р.
3. Господарський процесуальний кодекс України. - К., 2002.
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Голос України. - 12, 13 березня 2003 р.
5. Закон України Про авторські права і суміжні права від 23.12.1993 р. № 3792 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".
6. Закон України Про виконавче провадження від 21.04.1999 р. № 606 - ІV // "ЛІГА - ЗАКОН".
7. Закон України Про господарський суд від 04.06.1991 р. № 1142 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".
8. Закон України Про державну виконавчу службу від 24.03.1998 р. № 202/98 - ВР // "ЛІГА - ЗАКОН".
9. Закон України Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні від 16.11.1992 р. № 2782 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".
10. Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 13.09.2000 р. № 01 - 8/493 // "ЛІГА - ЗАКОН".
11. Закон України Про обєднання громадян від 16.06.1992 р. № 2460 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".
12. Закон України Про охорону навколишнього середовища від 25.06.1991 р. № 1264 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".
13. Закон України Про підприємства в Україні від 27.03.1991 р. зі змінами і доповн. // "ЛІГА - ЗАКОН".
14. Закон України Про режим іноземного інвестування від 19.03.1996 р. № 93/96 - ВР // "ЛІГА - ЗАКОН".
15.Закон України Про свободу совісті та релігійні організації від 23.04.1991 р. № 987 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".
16. Закон України Про селянське (фермерське) господарство від 20.12.1991 р. № 2009 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".Закон України Про судоустрій від 07.02.2002 р. № 3018 - ІІІ // www.rada.kiev.ua
17. Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито від 12 січня 1993 р. зі змінами та доповненнями // "ЛІГА - ЗАКОН".
18. Рекомендації про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації, Затверджені наказом Міністерства юстиції України N 2 від 15.01.96 р. // "ЛІГА - ЗАКОН".
19. Роз'яснення Президії вищого арбітражного суду України від 01.04.1994 р. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди" // Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. - К., 1998.
20. Роз'яснення Верховного Суду України № 02 -5 /611 від 23.08.94 р. "Про застосування заходів запобіжного позову" // "ЛІГА - ЗАКОН".Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/422 від 10.12.96 р. "Про судове рішення зі змінами і доповненнями" // www.rada.kiev.ua
22. Роз'яснення Вищого господарського суду України № 02 - 5/62 від 08.02.1996 р. "Про деякі питання підвідомчості та підсудності справ арбітражним судам" // "ЛІГА - ЗАКОН".
23. Роз'яснення Вищого господарського суду України № 02 - 5/109 від 29.02.1996 р. "Про деякі питання, що виконуються при застосуванні запобіжних заходів" // "ЛІГА - ЗАКОН".
24. Роз'яснення Вищого апеляційного суду України № 02 - 5/612 від 23.08.1994 р. "Про деякі питання практики застосування ст. 80 та 81 АПК України" // "ЛІГА - ЗАКОН".
25. Постанова Пленуму Верховного суду України № 11 від 29.12.76 р. "Про судове рішення "зі змінами і доп. // www.rada.kiev.ua
26. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України і Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень ст. 2 Арбітражно-процесуального кодексу України від 08.04.1999 // ОВУ. - 1999. - № 15. - С. 614.
27. Витяг з Постанови Верховного суду України 24.12.2002 "Перегляд рішення за нововиявленими обставинами здійснюється тим судом першої інстанції, який прийняв це судове рішення, незалежно від того, що воно було предметом перегляду в апеляційному та касаційному порядку // "Бухгалтерія". - 2003. - № 26 (545). - С. 28.
28. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 10.05.2000 р. Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства // www.rada.kiev.ua
29. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие. - Х., 2002. - 255 с.
30. Васильев С.А. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учебное пособие. - Х., 2002. - 367 с.
31. Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз'ясненнях і листах Вищого господарського суду України. Укл. В.Е. Беляневич. / За заг. Ред. Д.М. Притики - К.: Юстініан, 2002. - 640 с.
32. Гражданское право. Учебник. Часть I. Издание третье, переработанное и дополненное. / Под ред. А П. Сергеева, Ю. К. Толстого.-М.: ПРОСПЕКТ, 1998. - 632 с.
33. Добровольский А. А. Исковая форма защиты права / Изд-во ЛГУ, 1965, - С. 10
34. Кораблева М.С. Защита гражданских прав: новые аспекты // Актуальные вопросы гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского; Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права. - М.: Издательство "Статут", 1998. - 464 с.
35. Кройтор В. А. Защита прав и интересов в суде. - Х.: "Еспада", 2000. - 526 с.
36. Кузнецова Н.В. Гражданское право (Общая часть): Учебное пособие в схемах. 76 с.? М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. ?
37. Предпринимательское право Украины. Учебник / Под ред. к.ю.н. Р.Б. Шышки - Харьков, 2001. - 759 с.
38. Притика Д.М., Титов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навч. посібник. - ч.1 і 2.- Харків, 1999. - 395 с.
39. Притика Д. Арбітражний процес: Навч. посібник. - Х., 2001. - 426 с.
40. Притика Д.М. Арбітражний процес: Законодавство та практика застосування. - Х., 1999. - 541 с.
41. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. Посібник. - К.: АСК., 2001. - 838 с.
42. Хозяйственное право. Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук В.К. Мамутова - Донецк, 2003. - С. -217 -244.
43. Бринцев О. Господарська сутність правового спору. Кваліфікуюча ознака чи данина минулому? // Господарське право. - 2001. - 3. - С. 16-18.
44. Бояринцева М.А. Проблеми теорії та практики вжиття запобіжних заходів //Вісник господарського судочинства. - 2003. - 4. - С. 209-213.
45. Грек Б. Застосування у господарському процесі запобіжних заходів // Юридичний журнал. - 2003. - 9. - С. 122-125.
46. Новицкий В. Проблемы применения встречного иска в хозяйственном процессе // Господарський процес. - 2003. - 10. - С. 44-47.
47. Осадчій І. Забезпечення позову в господарському процесі: потреба вдосконалення // Юридичний журнал. - 2003. - 12. - С. 120-123.
48. Степанова Т. Проблеми подання позовних заяв та участі прокурорів у господарському судочинстві // Господарський процес. - 2003. - 12. - С. 12-15.
49. Шеремет О. Господарське законодавство: формування та зарубіжний досвід // Господарське право. - 2003. - № 4. - С. 41-46.

 
 

Цікаве

Загрузка...