WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Вирішення спорів в господарському суді - Реферат

Вирішення спорів в господарському суді - Реферат

припинення провадження по справі в стадії судового розгляду, пов'язаних з диспозитивними розпоряджувальними діями суб'єктів спірних правовідносин. Наприклад, головуючий здійснює процесуальні дії із з'ясування, чи не має намір позивач відмовитися від своїх вимог і чи не бажають сторони завершити справу мировою угодою;
3) дослідження доказів по справі, яка входить до структури господарського процесуального доказування. Його структура також зберігає дії з визначення предмету доказування, збору, надання, оцінки доказів.
Всі зазначені елементи знаходяться в тісній взаємодії і характеризуються внутрішньою єдністю, оскільки вся діяльність з судового доказування спрямована на досягнення одної процесуальної мети. Такою метою є правильне встановлення фактичних обставин справи. Саме на це спрямовані всі процесуальні дії та правовідносини , що складаються при судовому доказуванні в стадії підготовки справи до судового розгляду та при вирішенні і розгляді справи по суті [ ].
Розгляд справи по суті може складатися з наступних послідовно здійснюваних процесуальних дій:
- розгляд починається доповіддю головуючого. Далі головуючий запитує, чи додержується позивач своєї вимоги, чи визнає відповідач вимоги позивача, чи не бажають сторони закінчити справу мировою згодою;
- суд встановлює порядок дослідження доказів. Господарський процесуальний кодекс не зберігає нор, що регламентують порядок дослідження доказів, томк при вирішенні даного питання господарські суди керуються в основному порядком, виробленим судовою практикою;
- суд заслуховує пояснення осіб, що приймають участь у справі;
- досліджуються письмові докази;
- досліджуються речові докази;
- досліджуються висновки експерту і т.п.
Дослідивши матеріали справи та оцінивши всі докази, господарський суд може зробити відповідний висновок за суттю спору. Якщо у підсумку дослідження й оцінки всіх матеріалів справи сторони дійдуть згоди за спором, вона оформлюється рішенням. В інших випадках рішення приймається судом із врахуванням встановлених ним фактичних обставин справи.
Тимчасова зупинка судового розгляду. Суд зобов'язаний прагнути до того, щоб справа була вирішена під час одного засідання. Однак нормальна течія провадження в господарському суді іноді порушується внаслідок причин, що перешкоджають взагалі винесенню рішення з даної справи, так і з обставин, що створює неможливим подальший розгляд справи в даному засіданні [ ].
Існує три форми тимчасової зупинки процессу: перерва, відкладення розгляду та призупинення провадження за справою. Зазначені форми відрізняються за підставами, строками зупинки та наслідками.
Згідно ч. 3 ст. 77 ГПК України суддя має право оголосити перерву в засіданні у межах встановленого строку розгляду спору з наступною вказівкою про це в рішенні та ухвалі [ ].
Перерва - це відстрочка продовження судового засідання на відносно короткий час, що спричиняється головним чином необхідністю відпочинку суддів чи виникненням таких обставин, які перешкоджають продовженню процесу, але можуть бути усунені порівняно швидко та просто. Після закінчення перерви судове засідання продовжується з тої стадії, на якій була оголошена перерва.
Відкладення розгляду справи - це перенесення засідання господарського суду на інший час в зв'язку з виявленням обставин, що перешкоджають вирішенню справи по суті в даному засіданні.
Підставами відкладення розгляду справи, переважно, є:
1) нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу;
2) ненадання витребуваних доказів;
3) необхідність витребування нових доказів;
4) притягнення до участі у справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача;
5) необхідність заміни відведеного судді, судового експерту;
Таким чином, питання про відкладення слухання справи, вирішується у більшості випадків на погляд суду виходячи з конкретних обставин справи. Однак справа відкладається з метою необхідності здійснення яких-небудь процесуальних дій.
Про відкладення розгляду справи виноситься ухвала, в якій вказується час та місце проведення наступного засідання (ст. 77 ГПК України).
Призупинення провадження по справі - тимчасове зупинення здійснення процесуальних дій по справі з незалежних від суду та сторін обставин, перешкоджаючим подальшому розгляду справи [].
Призупинення провадження по справі істотно відрізняється від відкладення розгляду справи. Слухання справи відкладається на певний строк для здійснення судом або особами, що приймають участь у справі, певних процесуальних дій. При призупиненні провадження по справі здійснення процесуальних дій припиняється за виключенням дій за забезпеченням доказівабо позову та дій, пов'язаних з самим призупиненням провадження або його поновленням. Строк призупинення провадження по справі не вказується: воно поновлюється лише при настанні певних, передбачених в законі умов [].
Господарський суд вправі призупинити провадження по справі за клопотанням сторін, прокурора, що приймає участь в судовому засіданні, або за власною ініціативою у випадках:
1) призначення господарським судом судовоїекспертизи;
2) спрямування господарським судом матеріалів до слідчих органів.
Вирішення цього питання судом відбувається при умові надання одній із сторін по справі вмотивованого письмового клопотання з наданням копій документів, що підтверджують наявність порушення кримінальної справи, де об'єкт злочинного посягання повязаний з предметом судового розгляду. У випадку задоволення клопотання або його відхилення господарським судом приймається відповідна вмотивована ухвала (Роз'яснення ВАСУ від 18.09.1997 р. № 02-5/289 "Про деякі питання практики застосування арбітражного процесуального кодексу України" п.3.8);
3) заміни одної із сторін її правонаступником внаслідок реорганізації підприємства, організації.
Усунення причин, що перешкоджають розгляду справи в даному засіданні, як правило, потребує тривалого часу. Строки розгляду господарських спорів обмежені. Тому час, необхідний для усунення причин, що перешкоджають розгляду, повинен бути виключений з часу, відведеного для розгляду спору. Однак здійснення окремих заходів повинно бути виконано в межах загальних строків для розгляду господарських спорів. В таких випадках питання про призупинення розгляду справи виноситься на розгляд суду, який може не призупинити , а відкласти розгляд справи [].
Господарський суд поновлює провадження по справі післяусунення обставин, що призвели до його призупинення.
Про призупинення провадження по справі та його поновлення виноситься ухвала. Ухвала про призупинення провадження може бути оскаржена.
Закінчення провадження по справі без винесення рішення. За загальним правилом, розгляд справи закінчується винесенням рішення. Однак за наявності визначених в законі підстав можливе закінчення провадження по справі без винесення рішення [].
За характером підстав та процесуальними наслідками є дві форми закінчення справи без винесення рішення: 1) закінчення провадження по справі; 2) залишення заяви без розгляду.
Закінчення провадження по справі - це закінчення розгляду справи без винесення рішення по суті спору внаслідок виявлення обставин, при яких в подальшому розгляд спору в господарському суді є неможливим або безцільним.
Згідно ст. 80 ГПК України господарський суд закінчує провадження по справі, якщо:
1) спір не належить розгляду в господарських судах

 
 

Цікаве

Загрузка...