WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Підготовка справи до розгляду в засіданні господарського суду - Реферат

Підготовка справи до розгляду в засіданні господарського суду - Реферат

відповідальності за збитки, завдані забезпечення позову відповідачеві, за умови необгрунтованості чи безпідставності позовних вимог [].
Таким чином поряд з позитивним нововведеннями до господарського законодавства залишився поза увагою інститут забезпечення позову. Встановлюючи відповідальність за безпідставне застосування запобіжних та тимчасових заходів, законодавець оминув увагою можливість відшкодування збитків за безпідставне забезпечення позову, невирішеним лишилося і питання зустрічного забезпечення позову.
Література
1. Конституція України. Прийнята на п червня 1996 р. - К.: Право, 1996. - 128 с.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.// Голос України. - 14 березня 2003 р.
3. Господарський процесуальний кодекс України. - К., 2002.
4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Голос України. - 12, 13 березня 2003 р.
5. Закон України Про авторські права і суміжні права від 23.12.1993 р. № 3792 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".
6. Закон України Про виконавче провадження від 21.04.1999 р. № 606 - ІV // "ЛІГА - ЗАКОН".
7. Закон України Про господарський суд від 04.06.1991 р. № 1142 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".
8. Закон України Про державну виконавчу службу від 24.03.1998 р. № 202/98 - ВР // "ЛІГА - ЗАКОН".
9. Закон України Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні від 16.11.1992 р. № 2782 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".
10. Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 13.09.2000 р. № 01 - 8/493 // "ЛІГА - ЗАКОН".
11. Закон України Про обєднання громадян від 16.06.1992 р. № 2460 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".
12. Закон України Про охорону навколишнього середовища від 25.06.1991 р. № 1264 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".
13. Закон України Про підприємства в Україні від 27.03.1991 р. зі змінами і доповн. // "ЛІГА - ЗАКОН".
14. Закон України Про режим іноземного інвестування від 19.03.1996 р. № 93/96 - ВР // "ЛІГА - ЗАКОН".
15.Закон України Про свободу совісті та релігійні організації від 23.04.1991 р. № 987 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".
16. Закон України Про селянське (фермерське) господарство від 20.12.1991 р. № 2009 - XII // "ЛІГА - ЗАКОН".Закон України Про судоустрій від 07.02.2002 р. № 3018 - ІІІ // www.rada.kiev.ua
17. Декрет Кабінету Міністрів України Про державне мито від 12 січня 1993 р. зі змінами та доповненнями // "ЛІГА - ЗАКОН".
18. Рекомендації про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації, Затверджені наказом Міністерства юстиції України N 2 від 15.01.96 р. // "ЛІГА - ЗАКОН".
19. Роз'яснення Президії вищого арбітражного суду України від 01.04.1994 р. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням шкоди" // Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України. - К., 1998.
20. Роз'яснення Верховного Суду України № 02 -5 /611 від 23.08.94 р. "Про застосування заходів запобіжного позову" // "ЛІГА - ЗАКОН".Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/422 від 10.12.96 р. "Про судове рішення зі змінами і доповненнями" // www.rada.kiev.ua
22. Роз'яснення Вищого господарського суду України № 02 - 5/62 від 08.02.1996 р. "Про деякі питання підвідомчості та підсудності справ арбітражним судам" // "ЛІГА - ЗАКОН".
23. Роз'яснення Вищого господарського суду України № 02 - 5/109 від 29.02.1996 р. "Про деякі питання, що виконуються при застосуванні запобіжних заходів" // "ЛІГА - ЗАКОН".
24. Роз'яснення Вищого апеляційного суду України № 02 - 5/612 від 23.08.1994 р. "Про деякі питання практики застосування ст. 80 та 81 АПК України" // "ЛІГА - ЗАКОН".
25. Постанова Пленуму Верховного суду України № 11 від 29.12.76 р. "Про судове рішення "зі змінами і доп. // www.rada.kiev.ua
26. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Вищого арбітражного суду України і Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень ст. 2 Арбітражно-процесуального кодексу України від 08.04.1999 // ОВУ. - 1999. - № 15. - С. 614.
27. Витяг з Постанови Верховного суду України 24.12.2002 "Перегляд рішення за нововиявленими обставинами здійснюється тим судом першої інстанції, який прийняв це судове рішення, незалежно від того, що воно було предметом перегляду в апеляційному та касаційному порядку // "Бухгалтерія". - 2003. - № 26 (545). - С. 28.
28. Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 10.05.2000 р. Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм чинного законодавства // www.rada.kiev.ua
29. Абрамов Н.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: Учебное пособие. - Х., 2002. - 255 с.
30. Васильев С.А. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учебное пособие. - Х., 2002. - 367 с.
31. Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз'ясненнях і листах Вищого господарського суду України. Укл. В.Е. Беляневич. / За заг. Ред. Д.М. Притики - К.: Юстініан, 2002. - 640 с.
32. Гражданское право. Учебник. Часть I. Издание третье, переработанное и дополненное. / Под ред. А П. Сергеева, Ю. К. Толстого.-М.: ПРОСПЕКТ, 1998. - 632 с.
33. Добровольский А. А. Исковая форма защиты права / Изд-во ЛГУ, 1965, - С. 10
34. Кораблева М.С. Защита гражданских прав: новые аспекты // Актуальные вопросы гражданского права / Под ред. М.И. Брагинского; Исследовательский центр частного права. Российская школа частного права. - М.: Издательство "Статут", 1998. - 464 с.
35. Кройтор В. А. Защита прав и интересов в суде. - Х.: "Еспада", 2000. - 526 с.
36. Кузнецова Н.В. Гражданское право (Общая часть): Учебное пособие в схемах. 76 с.? М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. ?
37. Предпринимательское право Украины. Учебник / Под ред. к.ю.н. Р.Б. Шышки - Харьков, 2001. - 759 с.
38. Притика Д.М., Титов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навч. посібник. - ч.1 і 2.- Харків, 1999. - 395 с.
39. Притика Д. Арбітражний процес: Навч. посібник. - Х., 2001. - 426 с.
40. Притика Д.М. Арбітражний процес: Законодавство та практика застосування. - Х., 1999. - 541 с.
41. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. Посібник. - К.: АСК., 2001. - 838 с.
42. Хозяйственное право. Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук В.К. Мамутова - Донецк, 2003. - С. -217 -244.
43. Бринцев О. Господарська сутність правового спору. Кваліфікуюча ознака чи данина минулому? // Господарське право. -2001. - 3. - С. 16-18.
44. Бояринцева М.А. Проблеми теорії та практики вжиття запобіжних заходів //Вісник господарського судочинства. - 2003. - 4. - С. 209-213.
45. Грек Б. Застосування у господарському процесі запобіжних заходів // Юридичний журнал. - 2003. - 9. - С. 122-125.
46. Новицкий В. Проблемы применения встречного иска в хозяйственном процессе // Господарський процес. - 2003. - 10. - С. 44-47.
47. Осадчій І. Забезпечення позову в господарському процесі: потреба вдосконалення // Юридичний журнал. - 2003. - 12. - С. 120-123.
48. Степанова Т. Проблеми подання позовних заяв та участі прокурорів у господарському судочинстві // Господарський процес. - 2003. - 12. - С. 12-15.
49. Шеремет О. Господарське законодавство: формування та зарубіжний досвід // Господарське право. - 2003. - № 4. - С. 41-46.

 
 

Цікаве

Загрузка...