WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Підготовка справи до розгляду в засіданні господарського суду - Реферат

Підготовка справи до розгляду в засіданні господарського суду - Реферат


Реферат на тему
Підготовка справи до розгляду в засіданні господарського суду
Судове провадження в господарському суді для досягнення його мети повинно здійснюватись таким чином, щоб забезпечити його правильний та своєчасний розгляд і вирішення, яке багато в чому залежить від проведення належної підготовки його до судового розгляду. Стадія підготовки безпосередньо настає після прийняття заяви, тобто порушення по справі, і є обов'язковою по кожній справі, яка б проста вона не здавалась [].
Таким чином, підготовка справи до суду - самостійна обов'язкова стадія господарського процесу, що проводиться судом по кожній справі після її порушення з метою правильного розгляду та вирішення спору у встановлені процесуальним законом строки.
Мета даного етапу судочинства - створення умов, спрямованих на забезпечення правильного і своєчасного вирішення спору.
Завданнями підготовки справи до судового розгляду є: а) уточнення позовних вимог і обставин, що знаходяться в основі позову; б) визначення характеру правовідносин сторін і, відповідно, потенційного кола нормативних актів, які повинні будуть застосовуватись при порушенні спору; в) визначення можливого кола осіб, що приймають участь у справі; г)визначення кола доказів, необхідних для порушення спору по суті, і забезпечення їх подання до моменту початку розгляду; д) сповіщення зацікавлених осіб про час та місце розгляду [].
Стадія підготовки має виключно важливо значення для успішного здійснення судового розгляду і, відповідно, досягнення кінцевого результату судочинства - прийняття обгрунтованого, законного і правильного рішення. Як показує практика вирішення справ господарськими судами, саме недостатня підготовка справи у більшості випадків і є причиною неодноразової відміни її розгляду, дає законну можливість затягування процесу особам, закікавленим в цьому, нерідко призводить до прийняття незаконного та необгрунтованого рішення, що, зменшує в свою чергу авторитет правосуддя і держави в цілому, від імені якої здійснюється правосуддя.
Особи, що приймають участь у справі, покликані сприяти ефективній підготовці справи до судового розгляду. Це випливає з принципу змагання, з прав та обов'язків сторін та інших осіб, що приймають участь у справі надавати докази або зазначити місце їх знаходження, із зобов'язання сумлінно користуватися всіми наданими їм процесуальними правами. Звернення громадян, особливо якщо вони носять процесуальний характер (наприклад, клопотання), повинні бути достатньо вмотивованими [].
До підготовки справи суддя приступає з моменту її надходження до господарського суду. При цьому головною особливістю господарського процесу є те, що всі питання, пов'язані з порушенням справи, підготовкою її до розгляду, визначенням часу та місця розгляду справи, оформляються в одному акті - ухвалі про порушення провадження по справі (ст. 64 ГПК України). Дна ухвала повинна бути винесена не пізніше п'яти днів з моменту надходження заяви. Встановлення таких стислих строків для вирішення вказаних питань відповідає загальним цілям господарського процессу: забезпечити правильне і своєчасне вирішення спорів при мінімальній витраті засобів та часу як господарським судом, так і учасниками справи.
Об'єм підготовки і характер здійснюваних процесуальних дій залежать від обставин і складності конкретної справи. Кожен спір має свою специфіку, свої індивідуальні риси та особливості [].
З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя згідно ст. 65 ГПК України здійснює в необхідних випадках наступні дії з підготовки справи до розгляду:
1) вирішує питання про притягнення до участі у справі іншого відповідача та про виключення чи заміну неналежного відповідача;
2) виключає з числа відповідачів підприємства та організації, яким не була надіслана пропозиція про досудове врегулювання спору;
3) викликає представників сторін (якщо сторони знаходяться в тому ж населеному пункті, що і господарський суд), для уточнення обставин справи;
4) зобов'язує сторони, інші підпримства, установи, організації, державні або інші органи та їх уповноважені особи виконувати певні дії( звіряти розрахунки, здійснювати огляд доказів у місці їх знаходження і т.п.); витребовує від них документи, свідчення, заключення, необхідні для розгляду спору, або знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження;
5) вирішує питання про призначення експертизи;
6) здійснювати огляд і дослідження письмових та речових доказівв місці їх знаходження;
7) вирішує питання про призначення прибуття представників сторін в засідання господарського суду обов'язковим;
8) вирішує питання про виклик посадових та інших осіб для подання пояснень по суті справи;
9) вирішує питання про розгляд питання безпосередньо на підприємстві, в організації;
10) вирішує питання про прийняття заходів з забезпечення позову;
11) здійснює інші дії, спрямовані на забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи.
В ст. 65 ГПК України лише визначений перелік підготовчих дій судді, до того ж більш організаційного, ніж процесуального характеру []. Слід відмітити, що ця стадія господарського процесу ще не має концептуального рішення, яке б враховувало значення принципу змагальності та рівноправність сторін. Між тим підготовка справи до судового розгляду і її основа - збір доказів - у стані сьогодні забезпечити рівновагу сил між змагальністю процесу та активністю суду, сгладжувати їх протиріччя [].
Перед усім підготовка справи до слухання повинна розглядатися як стадія збору доказів, в якій суд і може, і повинен проявити активність. Це обумовлено характером пізнання об'єктивної істини в господарськомупроцесі, в силу чого формування бази доказів не може бути передано виключно сторонам.
У відповідності з основними завданнями підготовки справи до розгляду та особливостями, належними кожній конкретнійсправі, визначається і коло тих процесуальних дій, які повинні бути здійснені суддею при його підготовці. За своїм характером та напрямком всі ці дії можуть бути розділені на наступні групи:
1. Уточнення обставин, що мають значення для правильного та своєчасного вирішення усіх спірних питань для розгляду справи.
Для виконання даного завдання суддя здійснює ряд дій.
По-перше, він опитує позивача по суті заявлених ним вимог, з'ясовує у нього можливі заперечення з боку відповідача. При цьому суддя з'ясовує наявність інших пов'язаних між собою вимог дого чи іншого відповідача, щоб вирішити питання про поєднання справ для їх спільного розгляду. Або навпаки, суддя може роз'єднати вимоги, заявлені в одному позові, якщо їх роз'єднаний розгляд є більш доцільним [].
По-друге, в необхідних випадках суддя викликає відповідача, опитує його по обставинам справи, з'ясовує його заперечення проти позову. Опитування відповідача також є джерелом формування предмету доказування. Суддя роз'яснює відповідачу його право заявитизустрічний позов.
По-третє, суддя вправі викликати позивача та відповідача разом, щоб з'ясувати їх взаємні вимоги, виробити умови мирової згоди.
В-четверте, суддя роз'яснює сторонам їх процесуальні права та обов'язки.
2. З'ясування всіх зацікавлених у вирішенні спору осіб та

 
 

Цікаве

Загрузка...