WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю - Реферат

Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю - Реферат

отриманих при проведенні ОРЗ; у різних матеріальних предметах, вилучених при ОРЗ і т.ін.
Законодавством не передбачена процедура надання матеріалів ОТД у розпорядження слідчого, прокурора, суду.
Головна вимога при проведенні ОТД - дотримання законності, інакше інформація, отримана за допомогою ОТЗ, не буде мати доказового значення. Ст. 62 Конституції України зазначає, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.
Докази визнаютьсятакими, що одержані незаконним шляхом, тоді, коли їх збирання і закріплення здійснено з порушенням гарантованих Конституцією України прав і свобод людини і громадянина; встановленого кримінально-процесуальним законодавством порядку; не уповноваженою на це особою; за допомогою дій, не передбачених процесуальними нормами.
Зарубіжний досвід правового регулювання застосування спеціальної техніки прослуховування, негласного візуального спостереження і фіксації отриманої при цьому інформації показав, що використання з метою боротьби з організованою злочинністю спеціальних технічних засобів визнано правомірним у більшості розвинутих країн; характерним є застосування такої техніки для попередження і розкриття злочинів, що становлять підвищену суспільну небезпеку; контроль за проведенням таких заходів здебільшого носить достатньо жорсткий міжвідомчий характер, а отримані в результаті їх проведення матеріали використовуються у процесі доказування; прослуховування та візуальне спостереження за допомогою технічних засобів прирівнюються до обшуку, а фіксація такої інформації - до вилучення доказів.
Робота оперативних підрозділів по застосуванню ОТЗ в ОРД регламентується нормами права, оскільки пов'язана з практичною реалізацією правових приписів.
Правова основа застосування ОТЗ - система законодавчих та підзаконних нормативних актів, а також встановлюваних ними принципів і правил, що визначають допустимість їх використання або регламентують порядок і умови їх застосування на основі загальної тактики та тактичних прийомів ОРЗ.
Правову основу проведення ОТД діяльності організованих ЗУ становлять Конституція України, Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси України, закони України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", інші закони, міжнародні угоди, учасником яких є Україна, а також підзаконні акти, що регулюють відносини у сфері боротьби зі злочинністю.
Проведення ОТД пов'язане з істотним обмеженням конституційних прав, свобод і законних інтересів людини. Конституція України передбачає випадки, коли конституційні права і свободи людини і громадянина можуть бути обмежені:
проникнення до житла чи до іншого володіння особи за вмотивованим рішенням суду (ст. 30 Конституції України);
передбачені законом і встановлені судом випадки порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо (ст. 31 Конституції України);
передбачені Конституцією України випадки втручання в особисте життя, збирання, зберігання, використання та поширення інформації про особу без її згоди у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (ст. 32 ч. 1, 2 Конституції України).
Проведення необхідних ОРЗ з метою виявлення ознак злочину і осіб, які його вчинили, згідно зі ст. 103 КПК України, є правовою підставою для застосування технічних засобів в ОРД ОВС. Проте законодавець у ст. 103 КПК України, покладаючи на орган дізнання вжиття необхідних ОРЗ, не обумовлює форми їх використання.
Згідно з п. 10 ст. 11 Закону України "Про міліцію" їй надається право здійснювати на підставах і в порядку, встановленому законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомку і звукозапис, прослуховування телефонних розмов з метою розкриття злочинів.
Згідно з ч.1 ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" оперативним підрозділам надається право:
знімати інформацію з каналів зв'язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації (п. 9);
контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштові відправлення (п. 10);
здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів (п. 11).
Принципові положення по найбільш важливих питаннях, зафіксованих у нормах закону, є правовою основою для їх деталізації у підзаконних актах, а також у відповідних інструкціях, настановах, правилах та інших документах, які визначають порядок і особливості роботи з ОТЗ.
Нормативно-правове регламентування стосується:
1) застосування ОТЗ;
2) відповідних прийомів їх використання, що можуть бути двох видів - технічні та тактичні.
Технічні прийоми використання ОТЗ нормами закону не регламентуються, їх зміст розкривається на підставі технічних інструкцій.
Тактичні прийоми використання ОТЗ регламентуються нормами закону; підзаконними актами (накази МВС, інструкції, настанови, інші документи відомчого характеру). Їх зміст визначається загальними вимогами ОРЗ і тому за наявності в них відповідних положень вони можуть розглядатися як правова основа для вибору необхідного тактичного прийому.
Підзаконні нормативні акти створюються з тією метою, щоб конкретизувати питання використання оперативно-технічних засобів у практиці ОРД.
Існує два напрями нормативної регламентації застосування ОТЗ - гласний та негласний.
Під гласним потрібно розуміти регламентацію застосування ОТЗ у кримінальному судочинстві. Під негласним - підзаконні акти МВС України, що повинні розглядатися як елементи правової основи застосування ОТЗ та відповідних прийомів їх використання.
Сьогодні оперативно-технічні підрозділи УВС, УБОЗ у своїй роботі керуються підзаконними актами, що детально регламентують порядок використання, тактичні прийоми й особливості застосування тих чи інших технічних засобів. Це зрозуміло, тому що вони є спеціальними суб'єктами проведення спеціальних заходів. Але застосування ОТЗ не обмежується проведенням спеціальних заходів, і рядовий оперативний працівник на практиці, зіткнувшись з можливістю застосування ОТЗ, повинен мати рекомендації щодо правомірного їх застосування, його процесуального оформлення, зразки документів. На жаль, такий документ, що містив би методичні

 
 

Цікаве

Загрузка...