WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПравознавство → Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю - Реферат

Оперативно-технічне забезпечення боротьби з організованою злочинністю - Реферат


Оперативно-технічне забезпечення
боротьби з організованою злочинністю
Стан національної безпеки України на сучасному етапі залежить від результатів боротьби з організованою злочинністю (ОЗ), особливо в економічній сфері. Організована злочинність, використовуючи корумповані зв'язки з представниками влади, поширює свій вплив практично на всі сфери суспільного життя, стає більш активною, зухвалою, добре озброєною, гнучкою, швидко пристосовується до нових умов.
Активізація боротьби з ОЗ вимагає чіткого правового, організаційного, матеріально-технічного, фінансового, кадрового забезпечення, системності, координованості сил і засобів, міжнародної співпраці та взаємодії.
Умовою значного підвищення ефективності боротьби з ОЗ є нагальна потреба законодавчо-нормативного визначення практичних дій правоохоронних органів.
Метою боротьби з ОЗ є:
встановлення контролю над організованою злочинністю, її локалізація, нейтралізація та ліквідація;
усунення причин і умов існування ОЗ.
Для забезпечення боротьби з ОЗ закон надає право використовувати:
негласних співробітників: штатних, нештатних, які вводяться під легендою прикриття;
членів організованих злочинних угруповань (ОЗУ): залучати до співробітництва на підставі письмового доручення; можливість їх часткового або повного звільнення від кримінальної відповідальності;
спеціальні технічні засоби.
Для прийняття ефективних заходів боротьби з ОЗ правоохоронні органи повинні мати можливість здійснювати систематичний збір та аналіз інформації з усіх відповідних джерел, щоб використовувати оперативні дані як у стратегічних, так і тактичних цілях. Підготовка оперативних даних потребує отримання, обробки та аналізу великого обсягу інформації про осіб та організації, які підозрюються у причетності до вчинення злочину. Методи, що застосовуються для отримання й використання такої інформації, мають бути регламентовані законодавством.
На сучасному етапі ефективна боротьба з організованою злочинністю неможлива без широкого застосування оперативно-технічних засобів (ОТЗ). Застосування оперативної техніки в оперативно-розшуковій діяльності (ОРД) є складовою оперативного пошуку і фіксації фактичних даних щодо протиправної діяльності окремих осіб та злочинних угруповань, що дозволяє своєчасно виявляти та оперативно документувати злочинну діяльність осіб за умов, коли використання слідчих, оперативно-розшукових заходів (ОРЗ) неможливе, недоцільне або малоефективне. Процес фіксації фактичних даних при проведенні оперативно-розшукових заходів із застосуванням технічних засобів пов'язаний з поняттям оперативно-технічного документування (ОТД) скритої злочинної діяльності осіб та організованих злочинних угруповань.
На нашу думку, законодавець досить не вдало визначив у ст.1 Закону України " Про організаційно-правові основи боротьби з злочинністю" поняття ОЗ як сукупності злочинів, що вчиняються у зв'язку зі створенням та діяльністю ОЗУ. У Законі не дається поняття ОЗУ та його ознак, не виділено організаторської та керівної ролі лідерів ОЗУ. Документування злочинних дій осіб, злочинних угруповань, корумпованих осіб, які розроблюються ОВС - одне з важливіших завдань ОРД, яке успішно може бути вирішено за допомогою ОТЗ.
Світова практика і досвід боротьби з ОЗ вказують на те, що найбільш ефективними заходами є проведення довгострокових таємних операцій з широким застосуванням ОТЗ та проникненням інформаторів у злочинні угруповання. При цьому потрібно враховувати, що використання інформаторів потребує їх ретельної підготовки, пов'язане з небезпекою для їх життя, а отримана інформація використовується здебільшого в оперативних цілях.
Сьогодні проведення ОТД дозволяє правоохоронним органам ефективно боротися з ОЗ: встановлюючи контроль над ОЗУ, документуючи їх злочинні дії, а також участь у них їх лідерів та членів, виявляючи причини та умови існування ОЗУ.
У процесі ОТД ОЗУ, на нашу думку, можна виділити такі елементи:
побудова і динамічний розвиток оперативно-розшукових версій з оперативно-розшукової справи;
визначення доцільності застосування технічних засобів і прогнозування результатів проведення заходу;
виявлення і фіксація фактичних даних, аналіз отриманих матеріалів та їх оцінка;
забезпечення використання отриманих даних в інтересах кримінального судочинства шляхом їх легалізації та процесуального закріплення.
Принцип повноти інформації у боротьбі з ОЗ реалізується шляхом широкого охоплення всіх можливих джерел інформації (що відображає події, які стосуються злочинної діяльності), особливо застосуванням ОТЗ для негласного аудіо- чи відеозапису як у громадських місцях, так і шляхом проникнення до приватних приміщень.
Мета застосування технічних засобів в ОРД полягає в отриманні матеріалізованих даних (копій документів, люмінесцуючих слідів, фотографій, кіно-, відеозапису об'єктів та ін.) та відомостей в ідеальній формі (знань) про правопорушників, їх дії, зв'язки з метою припинення правопорушень в інтересах кримінального судочинства.
Дані, отримані в результаті застосування ОТЗ у кримінальному процесі, - це перенесені на технічний засіб відомості про факти, які відображаються в різноманітних матеріальних носіях, характеризуються інформаційною цінністю, на основі яких у визначеному законом порядку спеціально уповноважені органи держави встановлюють наявність або відсутність обставин, що мають значення для правильного вирішення кримінальної справи.
В інтересах кримінального судочинства матеріали ОТД можуть бути використані:
в якості приводу і підстави для порушення кримінальної справи; для підготовки та проведення слідчих та судових дій;
в доказуванні по кримінальній справі відповідно до кримінально-процесуального закону, який повинен регламентувати збирання, перевірку та оцінку доказів, отриманих за допомогою застосування ОТЗ;
для розшуку осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і суду та ухиляються від відбування покарання.
Результати ОТД - різні відомості (дані, інформація) про обставини вчинення злочину і осіб, причетних до нього, отримані оперативно-розшуковим шляхом у рамках конкретної справи оперативного обліку і зафіксовані в оперативно-службових матеріалах і матеріальних носіях: рапортах оперативного працівника, що проводив ОРЗ; актах (протоколах) про застосування ОТЗ; отримані з конфіденційних джерел; у висновках експертів, спеціалістів; у матеріалах фото-, кіно-, звуко-, відеозапису,

 
 

Цікаве

Загрузка...